Erhvervsstyrelsen udsteder ny vejledning om efteruddannelse for godkendte revisorer og deltager i webinar hos FSR – danske revisorer om indberetning af obligatorisk efteruddannelse.


Erhvervsstyrelsen udsender vejledning om efteruddannelsesreglerne, som blev ændret ved bekendtgørelse nr.  856 af 21. august 2019.

De væsentligste ændringer

De væsentligste ændringer er, at efteruddannelse fremover opdeles i to kategorier og indeholder en række nye områder:

 • Revisions- og erklæringsområdet
 • Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

Dette trådte i kraft med virkning for efteruddannelsesperioden 1. januar 2018 - 21. december 2020.

Derudover kan revisor fremover vælge at opfylde kravene til efteruddannelse ved enten:

 • At deltage i mindst 120 timers efteruddannelse på 3 år eller
 • At udarbejde en kompetenceevaluering og deltage i mindst 90 timers efteruddannelse på 3 år.

Disse ændringer træder i kraft for den efteruddannelsesperiode, der begynder den 1. januar 2021.

Endvidere er der en række specifikke ændringer vedrørende coachingforløb, selvstudier, læring på ekstraordinære områder mv. Se mere i tidligere nyhed herom.

Se efteruddannelsesbekendtgørelsen her.

Efteruddannelsesvejledningen

Erhvervsstyrelsen udsender ny vejledning, som skal hjælpe revisorerne med at forstå og anvende efteruddannelsesbestemmelserne. Se efteruddannelsesvejledningen her.

Efteruddannelsesvejledningen indeholder vejledning om efteruddannelsens form, betingelser for inddragelse af forskellige efteruddannelsestyper og dokumentationskravene hertil.

Efteruddannelsens form:

 • Kursus og it-baseret undervisning - fx efteruddannelseskurser, webinarer mv.
 • Fagteknisk arbejde - fx udvalgsarbejde i FSR – danske revisorer
 • Undervisning og foredragsvirksomhed – fx undervisning på kurser, eksamen og censorvirksomhed
 • Forfattervirksomhed - fx artikler til Revision & Regnskabsvæsen
 • Struktureret coaching-forløb på arbejdspladsen – fx coaching-forløb i mindre grupper
 • Selvstudie – fx læsning af faglitteratur, domme, afgørelser m.m.
 • Læring på ekstraordinære områder – fx helt ekstraordinære opgaver på arbejdspladsen.

Særligt om kompetenceevaluering

Kompetenceevaluering giver revisor mulighed for at reducere antallet af efteruddannelsestimer til 90 under forudsætning af, at der årligt foretages en kompetenceevaluering, hvor revisor konkret tager stilling til sine efteruddannelsesbehov. Denne kompetenceevaluering skal indberettes digitalt (virk.dk) til Erhvervsstyrelsen senest den 1. april i det år, vurderingen vedrører. Hvis kompetenceevalueringen ikke indberettes rettidigt, kan reglerne ikke anvendes.

Se afsnit herom i efteruddannelsesvejledningen.

Se også Erhvervsstyrelsen forklare reglerne i optagelsen af vores webinar fra den 16. december 2020.

Særligt om certificerede revisorer

Efteruddannelsesvejledningen indeholder et dedikeret afsnit til revisorer, der er certificeret til at revidere finansielle virksomheder - § 6 pengeinstitutter og realkreditinstitutter og § 7 forsikringsselskaber og pensionskasser.

Indberetning af efteruddannelsestimer

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen inviterede vi onsdag den 16. december 2020 til et kort webinar om korrekt indberetning af obligatoriske efteruddannelsestimer og kompetenceevaluering, samt muligheden for at søge om dispensation. Gense webinaret her.

Del til: