EUX og HTX
Elever med en EUX eller HHX-eksamen kan påbegynde en revisorelevuddannelse direkte efter endt eksamen.

Overgangskrav for STX, HF og HTX
Elever med en STX, HF eller HTX skal gennemføre et suppleringsforløb på op til fem uger. Elever over 25 år har krav på at blive realkompetencevurderet og på baggrund af eventuel erhvervserfaring eller anden uddannelse, kan elevens suppleringsforløb blive kortere end de fem uger. 

Suppleringsforløb i op til fem uger
Suppleringsforløbet foregår på den enkelte handelsskole. På de to handelsskoler i Roskilde og Aalborg, hvor FSR- danske revisorer udbyder revisorelevuddannelsen, er det både muligt at tage suppleringsforløbet på skolen og som online-kursus.

Suppleringsforløbet er SU-berettiget, hvis det ikke indgår i uddannelsesaftalen og varer mindst en måned/fem uger. Arbejdsgiver kan med andre ord vælge, at eleven selv skal imødekomme kravet om supplering forud for elevtiden. Indgår suppleringsforløbet i stedet som en del af elevtiden, skal det ske i henhold til ny mesterlære/praktikindgangsvejen, hvormed arbejdsgiver vil modtage lønkompensation for perioden.

Kursistordningen
Kommende elever, der ikke umiddelbart kvalificerer sig til at kunne starte på den almindelige revisorelevuddannelse, kan tilmelde sig som kursist. Som kursist har man mulighed for at følge det fulde undervisningsforløb. Kursister undtages fra at deltage i suppleringsforløbet på op til fem uger. Kursister modtager ikke et uddannelsesbevis og kan ikke gå op til fagprøven. Hvis kursisten ønsker dokumentation på gennemførte kurser, skal denne kontakte FSR- danske revisorer. 

Kursistordningen giver ikke ret til AUB-godtgørelse, og de skal betale en merpris direkte til den enkelte Handelsskole. Merprisen dækker handelsskolens ekstra administrationsomkostninger og manglende mulighed for taxametertilskud fra Undervisningsministeriet for kursister.