Hvad er forskellen på en revisor og en bogholder?

En bogholder hjælper virksomheder med at bogføre og evt. opstille regnskaber, mens revisoren må afgive erklæringer på årsregnskaber.


En godkendt revisor tilfører tillid og troværdighed til information fra virksomhederne ved at afgive en uafhængig vurdering af de oplysninger, som virksomhederne rapporterer, eksempelvis i virksomhedens årsregnskab. Betegnelsen "godkendte revisorer" dækker over både statsautoriserede og registrerede revisorer. En revisor omtales også som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er kun godkendte revisorer fra godkente revisionsvirksomheder, der må afgive erklæringer på årsregnskaber, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

En bogholder hjælper virksomhederne med at bogføre og eventuelt også med at opstille årsregnskaber, som den godkendte revisor efterfølgende afgiver erklæring om. En bogholder afgiver altså ikke en erklæring på en virksomheds årsregnskab.

Revisorernes arbejde er reguleret af lovgivning. Revisorerne er også underlagt professionelle faglige standarder som eksempelvis de internationale revisionsstandarder. En godkendt revisor skal også overholde de gældende internationale etiske regler og yderligere krav, der er gældende i Danmark - eksempelvis krav i henhold til revisorloven eller indsendelsesbekendtgørelsen, juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision.

Titlen "revisor" er ikke beskyttet i lovgivningen. Der er altså intet, der forhindrer eksempelvis bogholdere i at kalde sig revisorer, men det er uhensigtsmæssigt, ligesom når medierne bruger betegnelsen revisor om ikke-godkendte revisorer.

Del til: