Debatindlæg

Debatindlæg


07. september 2022

Skab klare regler for virksomheders bæredygtighedsrapporter

Nye EU-regler skal skabe klarhed om, hvor bæredygtige virksomhederne faktisk er. Dét opnår vi kun, hvis reglerne bliver forståelige, så virksomhederne kan anvende dem i praksis, og revisorerne kan rev...

Debatindlæg Debatindlæg

27. maj 2021

Svindelsager for millioner hober sig op. Der er behov for øget kontrol med svindel

Anmeldelser om svindelsager er steget fra 13.000 til 70.000 på få år. Der er brug for mere kontrol, et styrket retsvæsen og øget revisorbistand.

Debatindlæg Debatindlæg

18. maj 2021

Partnerskab forener teori og praksis - til gavn for virksomheder og samfund

"Uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden". Ordene er Nelson Mandelas. Ordene er et spejl på, hvordan skolegang og uddannelse kan være med til at forme og danne me...

Debatindlæg Debatindlæg

27. januar 2021

Lavt krav til selskabskapital udfordrer samfundskontrakten

Den svære balance: Der må hverken være for høje eller for lave krav til iværksættervirksomheder.

Debatindlæg Debatindlæg

27. januar 2021

Revisorerne bidrager til kampen mod hvidvask og terrorfinansiering

Systemet er i fremtiden nødt til at prioritere de væsentlige sager med stor risiko. Hvis ikke en sådan prioritering er mulig inden for det gældende regelsæt, vil en lovændring være vejen frem.

Debatindlæg Debatindlæg

14. januar 2021

Beskyt revisortitlen bedre

I Danmark har vi en lang tradition for at støtte op om virksomheder, forbrugere og borgernes mulighed for at navigere trygt og sikkert i et stadigt mere komplekst samfund.

Debatindlæg Debatindlæg

12. januar 2021

Klimakrisen kræver præcise data

Klimamålet om en 70 procents CO2-reduktion kan kun nås, hvis virksomhederne måles og vejes på CO2-udledning.

Debatindlæg Debatindlæg

17. november 2020

Strategisk revisorbistand er også i erhvervslivets interesse

Børsen, 17. oktober

Debatindlæg Debatindlæg

26. oktober 2020

Dan­ske virk­som­he­der må ikke tabe mo­men­tum i de­res bæ­re­dyg­ti­ge for­ret­nings­ud­vik­ling

Børsen, 26. oktober

Debatindlæg Debatindlæg

23. september 2020

Danske virksomheders klimadokumentation halter

Børsen, 23. september

Debatindlæg Debatindlæg