Debatindlæg

Debatindlæg


25. marts 2021

Revisorer: Dansk Folkepartis iværksætterudspil er godt nyt for dansk erhvervsliv

Dansk Folkeparti har foreslået at forøge bundfradraget på investeringer i virksomheder. Det er en god idé, skriver Gorm Boe Petersen og efterlyser et bredere udbud af finansiering for nystartede virks...

Debatindlæg Debatindlæg

27. januar 2021

Lavt krav til selskabskapital udfordrer samfundskontrakten

Den svære balance: Der må hverken være for høje eller for lave krav til iværksættervirksomheder.

Debatindlæg Debatindlæg

27. januar 2021

Revisorerne bidrager til kampen mod hvidvask og terrorfinansiering

Systemet er i fremtiden nødt til at prioritere de væsentlige sager med stor risiko. Hvis ikke en sådan prioritering er mulig inden for det gældende regelsæt, vil en lovændring være vejen frem.

Debatindlæg Debatindlæg

14. januar 2021

Beskyt revisortitlen bedre

I Danmark har vi en lang tradition for at støtte op om virksomheder, forbrugere og borgernes mulighed for at navigere trygt og sikkert i et stadigt mere komplekst samfund.

Debatindlæg Debatindlæg

12. januar 2021

Klimakrisen kræver præcise data

Klimamålet om en 70 procents CO2-reduktion kan kun nås, hvis virksomhederne måles og vejes på CO2-udledning.

Debatindlæg Debatindlæg

17. november 2020

Strategisk revisorbistand er også i erhvervslivets interesse

Børsen, 17. oktober

Debatindlæg Debatindlæg

26. oktober 2020

Dan­ske virk­som­he­der må ikke tabe mo­men­tum i de­res bæ­re­dyg­ti­ge for­ret­nings­ud­vik­ling

Børsen, 26. oktober

Debatindlæg Debatindlæg

23. september 2020

Danske virksomheders klimadokumentation halter

Børsen, 23. september

Debatindlæg Debatindlæg

06. juli 2020

Tænk på et tal: Hvad koster ansvarlighed?

Berlingske, 6. juli

Debatindlæg Debatindlæg

25. februar 2020

Klimaregnskaber er en gave til erhvervslivet

Jyllands-Posten, 25. februar

Debatindlæg Debatindlæg