Præcisering af regler for brug af wifi, hjemmesider og automatiske processor ved skriftlig revisoreksamen samt vejledning til brug af ITX-Flex


Godkendte websites

Du må under prøven anvende internettet, til at besøge følgende websites (husk også, at ændre startsiden):

www.karnov.dk
www.fsr.dk
www.retsinformation.dk
www.finanstilsynet.dk
www.rigsrevisionen.dk
www.skat.dk
www.erst.dk
www.virk.dk
www.datatilsynet.dk
www.dsn.dk eller www.roplus.dk (retskrivningsordbogen)
www.google.dk (særlige regler, se herunder)

Som udgangspunkt må du ikke anvende google eller andre søgemaskiner, men kan for at afhjælpe udfordringer med søgefaciliteterne på de tilladte hjemmesider, anvende www.google.dk til at fremfinde materiale på de tilladte websites. Søgeresultaterne må således ikke anvendes til at besøge ikke-tilladte hjemmesider.

Internettet må ikke anvendes til andre formål og det er kandidaternes ansvar at sørge for, at det ikke sker samt at retningslinjerne er overholdt (find retningslinjerne nedenfor). Det understreges i den forbindelse, at alle automatiske processer, der tilgår internettet skal deaktiveres under eksamen, herunder fildelingstjenester og kommunikationsfaciliteter fx Dropbox, Skype osv.

Det skal indskærpes, at overtrædelse af retningslinjerne vil medføre bortvisning fra eksamen.

Ved afslutningen af eksamen afleveres besvarelsen via ITX Flex og en sikkerhedskopi afleveres på en USB-nøgle, som udleveres ved eksamens start.

Startsiden i internetbrowseren

Det vil ikke være en overtrædelse af retningslinjerne, at internetbrowseren forsøger at tilgå et internt intranet uden at opnå adgang.

Processer og baggrundsprocessor

I forhold til processer som tilgår internettet, er der naturligvis fokus på kommunikations- og fildelingstjenester og automatisk synkronisering.

Det forhold, at der er kørt en proces på en PC, uden at den kan konstateres anvendt, vil ikke automatisk medføre bortvisning. Det vil altid være en konkret vurdering både af processens karakter og af resultatet af den øvrige overvågning, men for at beskytte kandidaterne mod tvivl, anbefaler vi at alle processer der kan give anledning til tvivl er lukket ned. Det kunne fx være kommunikationsprogrammer, der åbner automatisk som fx OneDrive, Skype, Dropbox og Google Drive File Stream, hvorimod et virusprogram, der kører i baggrunden, ikke vil give anledning til tvivl.

USB-nøgler

Hvis der som en del af løsningen vedrørende IT-anvendelse, indgår en USB-nøgle, er det en betingelse, at denne er tilsluttet PC’en under hele eksamen og at der gives meddelelse til Eksamenstilsynet minimum 30 minutter før eksamens start. Det er ligeledes en betingelse at USB-nøglen er udformet således, at der kan fastgøres en snor eller lignende til den.

Brug af ITX-Flex

Da den skriftlige eksamen  bliver overvåget elektronisk, og kandidatens besvarelse skal afleveres via det elektroniske system ITX-Flex, skal programmet installeres på kandidatens pc før ankomst til eksamen. 

Det er kandidatens ansvar, at programmet er installeret på pc'en. Samtidig bør det kontrolleres, at der ikke er interne sikkerhedssystemer på arbejdspladsen, som begrænser eller forhindrer anvendelsen af programmet. Vi anbefaler derfor, at programmet installeres i god tid inden eksamen. 

Kandidaten får tilsendt link til systemet og en personlig kode i god tid før skriftlig eksamen.

Find vejledning til brug af ITX-Flex