Generalforsamling

FSR - danske revisorers ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 26. september 2023.


Referat af generalforsamlingen den 26. september 2023


Materiale
 

Årsrapport, regnskab for perioden 1. juni 2022 – 31. maj 2023 

Budgetoverslag 2023-2024


Om generalforsamlingen

FSR - danske revisorers generalforsamling er for alle foreningens medlemmer og er hvert år i september måned. Generalforsamlingen vælger medlemmer til FSR - danske revisorers bestyrelse og responsumudvalg, og foreningens regnskab fremlægges og godkendes.

På generalforsamlingen kan medlemmerne stille spørgsmål til foreningens ledelse om de beslutninger og dispositioner, ledelsen har truffet i årets løb. Bestyrelsen vil ofte også fremlægge planer og beslutninger og fremlægge budget for det kommende år.

Hvis der er vedtægtsændringer eller andet, der kræver, at særlige betingelser er opfyldt, kan FSR - danske revisorer afholde en ekstraordinær generalforsamling. Som regel kræver det et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne.

Gå til generalforsamlingens dagsorden, program for Medlemsdagen m.m.

Del til: