Generalforsamling den 24. september 2024

FSR - danske revisorers generalforsamling afholdes tirsdag den 24. september 2024 i Carlsberg Museum & Business Centre.


Dagsorden og materiale vil blive publiceret her på siden.


Om generalforsamlingen

FSR - danske revisorers generalforsamling er for alle foreningens medlemmer og er hvert år i september måned. Generalforsamlingen vælger medlemmer til FSR - danske revisorers bestyrelse og responsumudvalg, og foreningens regnskab fremlægges og godkendes.

På generalforsamlingen kan medlemmerne stille spørgsmål til foreningens ledelse om de beslutninger og dispositioner, ledelsen har truffet i årets løb. Bestyrelsen vil ofte også fremlægge planer og beslutninger og fremlægge budget for det kommende år.

Hvis der er vedtægtsændringer eller andet, der kræver, at særlige betingelser er opfyldt, kan FSR - danske revisorer afholde en ekstraordinær generalforsamling. Som regel kræver det et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne.

 

Del til: