Udvalget har som formål at bidrage til at sikre en ensartet og høj kvalitet samt drive den faglige udvikling inden for revision og andre erklæringsopgaver.


Opgaver

REVU's opgaver er at

 • oversætte og udsende IAASB’s standarder om kvalitetsstyring (ISQC), revision (ISA), review (ISRE) andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE) samt beslægtede opgaver (ISRS)
 • bidrage til implementering og en ensartet fortolkning af IAASB’s standarder
 • være standardsætter for erklæringsområder, der ikke dækkes af IAASB
 • fremme forståelsen for revisors opgave, samfundsmæssige rolle og værdien heraf hos kunder, beslutningstagere og brugere af revisors erklæringer, blandt andet igennem deltagelse i den offentlige debat
 • holde kontakt med relevante aktører herunder Erhvervsstyrelsen samt relevante organisationer, for via disse kanaler at kunne påvirke fortolkning af relevante regelsæt
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har godebetingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Læs hele Revisionsteknisk Udvalgs kommissorium.

Udvalgsmedlemmer

 • Heidi Brink Olsen (formand) 
 • Margrethe B. Bergkvist (viceformand)
 • Tine Kristiansen Bünger (viceformand)
 • Christina Maria Davidsen
 • Dennis Mielcke
 • Dennis Uglebjerg Hansen
 • Jan Nørgaard Olesen
 • Louise Nellemann
 • Niklas Tullberg Hoff

Sekretær: Heidi Roger Martens

Del til: