Pjecer, foldere, faktaark og andre publikationer fra FSR - danske revisorer.


Her finder du publikationer, som FSR - danske revisorer har udarbejdet eller været med til at udarbejde.

Publikationerne strækker sig over en række udvalgte emner, som eksempelvis revision, ejerskifte og finansiering.

Faglig opdatering
Publikationen giver dig overblikket over årets væsentligste ændringer i lovgivning og praksis inden for bæredygtighed, regnskab, revision og erklæringer, skat, erhvervsret og kvalitet.
Publiceret den 5. december 2023

Fakta om revisorerklæringer på bæredygtighedsrapportering
Faktaark om, hvad du bør vide om revisorerklæringer på bæredygtighedsrapportering, herunder typerne af revisorerklæringer og deres sikkerhedsniveauer.
Publiceret den 19. april 2022

Fakta om godkendte revisorer
Vi har udviklet et faktaark om, hvad du bør vide om revision, godkendte revisorer, revisors uafhængighed, revisortilsyn mv.
Publiceret den 24. januar 2022

ESG-hoved og nøgletal i årsrapporten
FSR - danske revisorer har sammen med Finansforeningen og Nasdaq Copenhagen udarbejdet 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten. Publikationen findes også i en engelsk udgave.
Publiceret den 19. januar 2022

Er din virksomhed it-sikker?
Vi har udviklet et faktaark, som du kan benytte i din dialog med dine SMV-kunder om informationssikkerhed og cyberangreb.
Publiceret den 18. januar 2022

Tjekliste til § 99 a: Redegørelse for samfundsansvar   
Gør brug af FSR - danske revisorers nye tjekliste for oplysninger i årsrapporten ved redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. Tjeklisten er tænkt til brug for store virksomheder i klasse C og klasse D-virksomheder, men kan også anvendes af små og mellemstore virksomheder, der frivilligt ønsker at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens oplysningskrav.
Publiceret den 28. december 2020. 

Tjekliste til § 99 b og § 139 c: Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen    
Gør brug af FSR - danske revisorers tjeklister til at sikre overholdelse af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætninger af ledelsen er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.
Publiceret den 17. december 2019.

Når tale er guld og tavshed bliver sølv
Notatet kan anvendes kan anvendes som et startpunkt for revisorers overvejelser i de situationer, som præsenteres i notatet.
Publiceret den 9. april 2019.

Revisors erklæringer: Hvad er forskellen?
Faktaarket giver overblikket over de forskellige erklæringer, revisor kan give på et årsregnskab, og hvilken sikkerhed de giver for oplysningerne i årsregnskabet.
Publiceret den 16. november 2017.

Hvidvaskvejledning
Formålet med den nye reviderede hvidvaskvejledning er at redegøre for og hjælpe revisor i den særlige rolle, der ligger ved siden af revisors traditionelle opgaver om afgivelse af erklæringer og som offentlighedens tillidsrepræsentant ved erklæringer med sikkerhed, samt at yde rådgivning.
Vejledningen indeholder også en række eksempler på, hvordan reglerne i hvidvaskloven efterleves i praksis.
Publiceret den 15. december 2021.

God it-skik
Publikationen giver ledelsen en række værktøjer, der kan hjælpe, når der skal træffes it-beslutninger.
Publiceret den 12. april 2011.

Del til: