Pjecer, foldere, faktaark og andre publikationer fra FSR - danske revisorer.


Her finder du publikationer, som FSR - danske revisorer har udarbejdet eller været med til at udarbejde.

Publikationerne strækker sig over en række udvalgte emner, som eksempelvis revision, ejerskifte og finansiering.

Fakta om revisorerklæringer på bæredygtighedsrapportering
Faktaark om, hvad du bør vide om revisorerklæringer på bæredygtighedsrapportering, herunder typerne af revisorerklæringer og deres sikkerhedsniveauer.
Publiceret den 19. april 2022

Fakta om godkendte revisorer
Vi har udviklet et faktaark om, hvad du bør vide om revision, godkendte revisorer, revisors uafhængighed, revisortilsyn mv.
Publiceret den 24. januar 2022

ESG-hoved og nøgletal i årsrapporten
FSR - danske revisorer har sammen med Finansforeningen og Nasdaq Copenhagen udarbejdet 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten. Publikationen findes også i en engelsk udgave.
Publiceret den 19. januar 2022

Er din virksomhed it-sikker?
Vi har udviklet et faktaark, som du kan benytte i din dialog med dine SMV-kunder om informationssikkerhed og cyberangreb.
Publiceret den 18. januar 2022

Faglig opdatering
Publikationen giver dig overblikket over årets væsentligste ændringer i lovgivning og praksis inden for revision, erklæringer, regnskab, erhvervsret og kvalitet.
Publiceret den 1. december 2021

Automatisering af økonomistyring
Skab dig et overblik over de mange digitale systemer, der udbydes indenfor økonomistyring og mange afledte opgaver.
Publiceret den 29. marts 2021

Når tale er guld og tavshed bliver sølv
Notatet kan anvendes kan anvendes som et startpunkt for revisorers overvejelser i de situationer, som præsenteres i notatet.
Publiceret den 9. april 2019.

Årsregnskabet skal se anderledes ud -måske!
Faktaarket giver et overblik over de vigtigste ændringer til årsregnskabsloven, der kan betyde, at årsregnskabet skal ændres.
Publiceret den 12. marts 2019.

Digital transformation
Rapporten indeholder viden og anbefalinger om den digitale transformation og nye teknologiers betydning for revisorbranchen.
Publiceret den 22. marts 2018.

Sådan forhandler du med din bank
En håndbog, der byder på en lang række gode råd til at skabe grobund for, at virksomheder og banker får en bedre dialog.
Publiceret den 20. marts 2018.

Revisors erklæringer: Hvad er forskellen?
Faktaarket giver overblikket over de forskellige erklæringer, revisor kan give på et årsregnskab, og hvilken sikkerhed de giver for oplysningerne i årsregnskabet.
Publiceret den 16. november 2017.

Hvidvaskvejledning
Formålet med den nye reviderede hvidvaskvejledning er at redegøre for og hjælpe revisor i den særlige rolle, der ligger ved siden af revisors traditionelle opgaver om afgivelse af erklæringer og som offentlighedens tillidsrepræsentant ved erklæringer med sikkerhed, samt at yde rådgivning.
Vejledningen indeholder også en række eksempler på, hvordan reglerne i hvidvaskloven efterleves i praksis.
Publiceret den 15. december 2021.

Fremtidens Rapportering
I dette særmagasin sætter FSR - danske revisorer fokus på fremtidens rapportering. Læs med og få bud på, hvordan virksomhederne ser rapportering i fremtiden.
Publiceret den 31. august 2016.

Ingen låner penge ud med bind for øjene
Faktaarket giver et hurtigt overblik over anbefalingerne i Regnskabsvejledningen og de gode argumenter.
Publiceret den 12. september 2016.

Klar til banken?
Folderen giver dine kunder gode råd til, hvordan de kan sikre et ja i banken ved at have et solidt materiale omkring virksomhedens nuværende økonomiske situation og planerne for fremtiden.
Publiceret den 30. maj 2013.

Styrk bundlinjen - folder til dine kunder
Folderen sætter fokus på dine kunders muligheder for at få råd og vejledning om optimering af deres virksomhed.
Publiceret den 29. februar 2012.

God it-skik
Publikationen giver ledelsen en række værktøjer, der kan hjælpe, når der skal træffes it-beslutninger.
Publiceret den 12. april 2011.

Salgsmodning
Få inspitation til arbejdet med at forberede salg af virksomheder i to publikationer om salgsmodning.
Publiceret den 4. maj 2009.

Del til: