FSR - danske revisorers internationale medlemsskaber

FSR - danske revisorer er medlem af en række internationale organer. Gennem foreningens arbejde i disse organer er FSR - danske revisorer med til at påvirke og til stadighed forbedre de internationale rammevilkår, som revisorerne arbejder under, til gavn for både revisorerne og deres kunder. På de følgende sider kan du læse mere om de forskellige organer, foreningen er med i.

International Federation of Accountants (IFAC)

IFAC har til formål at varetage revisorprofessionens globale interesser.

Nordisk Revisor Forbund (NRF)

NRF er en sammenslutning af revisorforeningerne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island.

Accountancy Europe

Accountancy Europes formål er blandt andet at varetage den europæiske revisorprofessions interesser i bredest mulig forstand under hensyntagen til offentlighedens interesser i de arbejde, som revisorerne udfører.

Del til: