Information omkring mulighed for dispensation i forbindelse med indstilling til revisoreksamen.


Når kandidaten skal ansøge om dispensation hos Erhvervsstyrelsen, skal pågældende udfylde en dispensationsblanket på virk.dk med sit NemId.

Der kan ansøges om:

Dispensation fra krav til praktisk erfaring


Erhvervsstyrelsesn kan undtage fra bestemmelsen om, at kandidaten har deltaget i mindst tre år efter det fyldte 18.år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen.

Anmodning om 4. gangs forsøg til skriftlige moduler


Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at en person, der tre gange har påbegyndt et modul, ikke igen kan indstille sig til modulet. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj i det pågældende år.

Anmodning om dispensation fra kravet om, at de skriftlige moduler skal bestås inden for en periode på fire år


Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at alle tre moduler skal være bestået inden for en periode på fire år. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj i det år, hvor pågældende indstiller sig til sidste modul.

En person, der har bestået et modul tidligere end fire år, forinden det tredje modul bestås, har (uden ansøgning herom) tre nye forsøg til at bestå det pågældende ”forældede” modul.

Ekstra tid under skriftlig eksamen


Erhvervsstyrelsen kan give ekstra tid til at gennemføre den skriftlige revisoreksamen, hvis kandidaten for eksempel er ordblind eller er nødsaget til at amme sit barn under eksamen. Ansøgning herom skal ske i god tid inden eksamen på eksamensudvalget@erst.dk, så der kan bestilles eksamensvagt.

Anmodning om 4. gangs forsøg til den mundtlige prøve


Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at en person, der tre gange har påbegyndt den mundtlige prøve, ikke kan indstille sig til prøven igen. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

Anmodning om indstilling til den mundtlige prøve senere end tre år efter bestået skriftlig prøve


Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter bestået skriftlig prøve. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

Anmodning om dispensation fra kravet om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende indstillede sig første gang til den mundtlige prøve


Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende første gang indstillede sig til den mundtlige prøve. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

(Kravet om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende første gang indstillede sig til den mundtlige prøve, gælder ikke for personer, der har været indstillet til den mundtlige prøve før den 1. januar 2014.)

Særligt for registrerede revisorer


En registreret revisor, der er godkendt og optaget i revisorregisteret, kan blive godkendt, som statsautoriseret revisor, hvis pågældende består modul B og C samt den mundtlige prøve til revisoreksamen, jf. § 20 i eksamensbekendtgørelsen.

Del til: