I skemaerne nedenfor er angivet, hvornår skoleperioderne ligger på de forskellige årgange.

Skoleperioderne tager hensyn til spidsbelastningerne i revisionsfirmaerne. De er derfor så vidt muligt placeret spredt hen over året. Den afsluttende fagprøve er, på grund af bekendtgørelsens forskrifter, placeret i foråret.

Al undervisning foregår fra 08.20-15.00 på den enkelte handelsskole.

Alle elever skal medbringe egen PC til undervisningen.

Del til: