Hvem står på mål for årsregnskabet?


Hvordan ser virksomhedens økonomi ud? Er der god fremdrift i virksomheden? Er det slet og ret en økonomisk fornuftig virksomhed? Det er nogle af de mest centrale spørgsmål for banker, investorer og virksomhedernes andre samarbejdspartnere, når de kigger på en virksomhed.

Finansiel information om virksomhederne er efterspurgt over en bred kam. Derfor udarbejder virksomhederne årsregnskaber, som over for omverdenen tegner et statusbillede af virksomhedens økonomiske situation.

For offentligheden giver årsregnskabet god gennemsigtighed omkring virksomhedernes økonomi. Derfor er det centralt, at offentligheden kan have tillid til informationerne i årsregnskabet.

Årsregnskaber kan være vidt forskellige, da der er forskellige krav til, hvilke oplysninger årsregnskaberne skal indeholde alt efter, hvilken form en virksomhed er drevet i, og hvilken størrelse virksomheden har. Fælles for alle årsregnskaber er dog, at der er en række lovkrav, som skal sikre, at virksomheden giver korrekte informationer og ikke manipulerer tallene. De fleste danske virksomheder kan fravælge revision, men i mange tilfælde vælger virksomhederne fortsat at få årsregnskaberne kontrolleret af en ekstern og uafhængig revisor, som over for omverdenen skal medvirke til at sikre, at oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede - groft formuleret, om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden.

På nedenstående sider ser vi nærmere på, hvad der adskiller et revideret regnskab fra et ikke-revideret regnskab, og hvordan skal du forholde dig til de oplysninger, revisor giver om det reviderede regnskab.

Fakta om godkendte revisorer
Vi har udviklet et faktaark om, hvad du bør vide om revision, godkendte revisorer, revisors uafhængighed, revisortilsyn mv.
Publiceret den 24. januar 2022

Del til: