Danske virksomheders samfundsansvar og bæredygtighed

Store danske selskaber er forpligtet til at supplere deres ledelsesberetningen med en årlig redegørelse for samfundsansvar og oplyse om klimahensyn. Derfor udarbejder FSR – danske revisorer løbende analyser, der fokuserer på erhvervslivets samfundsansvar og bæredygtighed og udviklingen heri.