Alle kan kalde sig 'revisor, hvorfor skal du vælge en godkendt revisor?


Mange ved ikke, at "revisor" ikke er en beskyttet titel, som eksempelvis "advokat" er, og at alle i princippet kan kalde sig for revisor.

"Godkendt revisor" er derimod en beskyttet titel, ligesom statsautoriseret revisor og registreret revisor er. Godkendt revisor er en samlet betegnelse for både en statsautoriseret og en registreret revisor.

Når du vælger en godkendt revisor, får du blandt andet en revisor, der:

  • Bliver løbende uddannet og opdateret på lovgivningen gennem minimum 120 timers obligatorisk undervisning over en periode på tre år
  • Kan underskrive en lovpligtig erklæring til myndighederne
  • Har særlig forståelse for din forretning og varetager dine interesser som virksomhedsejer
  • Overholder lovgivningen og etiske regler for revisorer
  • Har en forsikring, der dækker eventuel erstatning i forbindelse med erklæringer

Kvalitet i revisionen
Når du vælger en godkendt revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer, får du samtidig en revisor, der sætter kvalitet og troværdighed i højsædet.

Er din revisor godkendt
og medlem af FSR - danske revisorer

 
FSR - danske revisorer medvirker blandt andet til at højne og udvikle medlemmernes kvalifikationer og anseelse, samt påser og bidrager til at sikre kvaliteten i revisorbranchen.

Revisionsvirksomheder, der er medlem af FSR - danske revisorer, er forpligtet til at:

  • Etablere og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at deres virksomhed udføres i overensstemmelse med god revisorskik
  • Tegne yderligere forsikring end den lovpligtige forsikring for opgaver, der ikke er omfattet af revisorloven

FSR - danske revisorer arbejder kontinuerligt for at højne kvaliteten af uddannelsen af godkendte revisorer og kvaliteten af din revisors arbejde.

Såfremt et medlem af FSR - danske revisorer groft eller gentagne gange overtræder foreningens regler, eller hvis medlemmet modtager én eller flere alvorlige bøder i Revisornævnet for grove overtrædelser, vil medlemmet blive ekskluderet af foreningen.

Del til: