Revisors vurdering af ”going concern”.


Når ledelsen aflægger årsregnskab, skal den vurdere, om driften kan eller skal fortsætte det næste år. Dette kaldes vurdering af "going concern".
Revisor skal også ved sin revision altid overveje og vurdere going concern.

Hvis der ikke står noget om going concern i regnskab eller påtegning, betyder det, at både ledelse og revisor vurderer, at virksomheden kan fortsætte driften det næste år.

Hvis ledelsen i årsregnskabet gør opmærksom på, at der kan være usikkerhed om, hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften, skal revisor fremhæve det i en supplerende oplysning.

Hvis revisor vurderer, at der er usikkerhed om, hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften, og usikkerheden ikke fremgår af regnskabet, skal revisor tage forbehold for den manglende oplysning.

Hvis revisor vurderer, at usikkerheden er så stor, at det er overvejende sandsynligt, at virksomheden ikke kan fortsætte driften, skal revisor tage forbehold for going concern i sin påtegning.

Vurderingen af going concern foretages på det tidspunkt, hvor årsregnskabet udarbejdes. Der kan efter dette tidspunkt dog ske noget, som hverken revisor eller ledelse kunne forudse, som får betydning for, om virksomheden kan overleve. Derfor vil et regnskab uden oplysninger om going concern ikke være en garanti for, at virksomheden kan fortsætte driften.

Analyse viser, at revisor ofte forudser konkurser

Del til: