Faste omkostninger
Faste'omkostninger Faste omkostninger

05. marts 2021

Digital indberetningsløsning er opdateret – faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har opdateret den digitale indberetningsløsning ved afgivelse af revisorerklæring om kompensation for faste omkostninger.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

03. marts 2021

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Opdateret oversigtsark: Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten vise...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

25. februar 2021

Erklæringer om faste omkostninger

Opdateret ISA 805-erklæring om faste omkostninger er offentliggjort. Erklæringen indeholder afsnit om ”Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen” ved genanvendelse af tidligere erklæring. Erhve...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

25. februar 2021

Forlængelse af de generelle kompensationsordninger

De eksisterende hjælpepakker forlænges frem til og med den 5. april 2021. Alle danske virksomheder, kulturliv og selvstændige mv. kan få adgang til kompensationsordningerne, uanset om de må åbne op ...

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

12. februar 2021

Kompensationsmulighed for alle virksomheder

Alle virksomheder, uanset branche og restriktion kan opnå kompensation for faste omkostninger, hvis de overholder kravet om omsætningsnedgang.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

12. februar 2021

Nystartede virksomheder kan opnå kompensation

Virksomheder der er registreret i CVR senest den 26. september / 1. november 2020 kan nu opnå kompensation for faste omkostninger.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

12. februar 2021

Ingen lempelser af krav i omsætningsnedgang

Kravet til en omsætningsnedgang på 30 procent kan ikke fraviges i forhold til eksempelvis ordreproducerende virksomheder, der har forskudt påvirkning af omsætningen.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

12. februar 2021

Opdateret ansøgningsvejledning for faste omkostninger

Nyt krav om registrering i CVR, nye maksimale grænser for kompensation under TF'erne med videre har givet anledning til at ansøgningsvejledningen for kompensationsordningen for faste omkostninger med ...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

11. februar 2021

Dokumentpakke opdateret med forlænget kompensationsperiode

Den nationale nedlukning er forlænget til og med den 28. februar 2021, og dokumentpakken er opdateret i overensstemmelse hermed.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

09. februar 2021

Forbedring af kompensationsordningen for faste omkostninger

Kompensationsordningen for faste omkostninger forbedres indenfor krav til markedsføringsaftaler, leverandører til offentlig arrangementer og virksomheder ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger