Faste omkostninger
Faste'omkostninger Faste omkostninger

26. oktober 2021

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Opdateret oversigtsark: Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten vise...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

13. oktober 2021

Husk indberetningsfristen til slutafregning 30. oktober 2021

Fristen for indberetning til slutafregningen er den 30. oktober 2021. Husk muligheden for forlængelse til den 29. november 2021, som kræver ansøgning. Erhvervsstyrelsen har også udarbejdet et opdatere...

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

07. oktober 2021

Åbent for ansøgning for kompensationsperioden til og med 31. december 2021

Der åbnes for ansøgninger for kompensation for faste omkostninger for kompensationsperioden der slutter den 31. december 2021. Ansøgningsfrist er den 1. december 2021. Dette gælder også for light-ordn...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

07. oktober 2021

Søg om 30 ekstra dage til at indberette til slutafregningen

Nu kan virksomhederne søge om ekstra tid til slutafregningen. Det giver en frist den 29. november 2021 til at indberette til slutafregningen.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

28. september 2021

Fortsat ustabilitet i slutafregningen?

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres it-system i forbindelse med slutafregning af kompensationsordningerne, så stabiliteten bør være forbedret. Oplever du fortsat ustabilitet i it-systemerne, opfordr...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

24. september 2021

Rykker med 30 dages frist

Fristen for slutafregning er den 30. september 2021. Virksomheder / selvstændige der ikke har nået fristen for faste omkostninger og selvstændigeordningen modtager en rykker inden kompensationen kræve...

Corona Hjælpepakker Omsætning Faste omkostninger

23. september 2021

Ustabilitet i it-systemerne? Skriv en mail

Oplever du ustabilitet i Erhvervsstyrelsens it-systemer i forbindelse med kompensationsordninger. Skriv en mail til Erhvervsstyrelsen og FSR - danske revisorer.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

22. september 2021

Vejledning til ansøgning om kompensation for ’blandet aktivitet’

Virksomheder kan søge kompensation for ’blandet aktivitet’, hvis virksomheden forventer, at den samlede kompensation under TF-reglerne overstiger de respektive statsstøttelofter. Erhvervsstyrelsen har...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

14. september 2021

Legitime grunde kan udskyde slutafregningsfristen

Fristen for indberetning til slutafregningen er torsdag den 30. september 2021. "Legitime" grunde kan udskyde indberetningen.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

10. september 2021

Husk fristen 30. september: Slutafregning: Fristen nærmer sig for mange

Sidste frist for slutafregning er den 30. september 2021. Overskrides fristen skal hele den modtagne kompensation tilbagebetales.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger