Faste omkostninger
Faste'omkostninger Faste omkostninger

14. september 2022

Find hjælp i Erhvervsstyrelsens vejledninger om COVID-19

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger om slutafregning, statsstøtteordningerne og kompensationsberettigede faste omkostninger.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

27. juni 2022

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten viser kompensationsperiodern...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

15. marts 2022

Frivillig tilbagebetaling af kompensation

Det er muligt frivilligt at tilbagebetale modtaget kompensation. Læs mere her om mulighederne for selvstændige, faste omkostninger og lønkompensation.

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

10. marts 2022

Efterkontrol af særligt risikable sager

Erhvervsstyrelsen vil i slutafregningen have fokus på visse virksomheder, og virksomhederne vil blive mødt med en hurtigere og / eller udvidet kontrol. Det gælder ophørte virksomheder og virksomheder,...

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

08. december 2021

Opdateret vejledning: Statsstøtteregler på faste omkostninger

Vejledningen til kompensationsmulighederne under forskellige statsstøttebestemmelser er opdateret efter statsstøttelofterne er hævet. Bliv opdateret på, hvordan dine kunder får den maksimale kompensat...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

22. november 2021

TF-lofter hæves - mulighed for højere kompensation

Lofterne for hvor meget en virksomhed kan modtage i kompensation hæves. Samtidig forlænges perioden, så lofterne nu gælder frem til og med 30. juni 2022.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

17. november 2021

Mangel på personale kan give kompensation

Visse brancher oplever stor mangel på arbejdskraft, specielt indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Dette kan medføre nedgang i omsætningen. Omsætningsnedgang forårsaget af manglende arbejdskraft kan ...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

10. november 2021

Ingen kvittering på ansøgninger om kompensation og indberetning af slutafregninger i fire dage

Skal din kunde ansøge om kompensation eller indberette slutafregning? Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen ikke sender en kvittering i perioden fra fredag den 26. november til og med mandag den 29. ...

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

03. november 2021

Koncerndefinition TF-reglerne

Virksomheder, der søger om kompensation under TF-reglerne, skal være opmærksom på, om de indgår i en koncern jf. statsstøttereglerne. Koncerndefinitionen er ændret fra '25 procent' til 'bestemmende in...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

24. september 2021

Rykker med 30 dages frist

Fristen for slutafregning er den 30. september 2021. Virksomheder / selvstændige der ikke har nået fristen for faste omkostninger og selvstændigeordningen modtager en rykker inden kompensationen kræve...

Corona Hjælpepakker Omsætning Faste omkostninger