Ansøgning om indstilling til revisoreksamen

Udfyld ansøgningsskemaet, hvis du alene skal tilmeldes mundtlig eksamen. Bemærk, at du også skal indstille dig til den mundtlige prøve.

Hvis du også er indstillet til ét eller flere moduler i det samme år, vil du automatisk blive tilmeldt mundtlig eksamen, hvis alle moduler bestås.

Hvis du også er indstillet til den skriftlige prøve, der afholdes over to sammenhængende dage, vil du automatisk blive tilmeldt mundtlig eksamen, hvis den skriftlige prøve bestås.

Generelt

Mundtlig eksamen består af én mundtlig prøve. 

Den mundtlige prøve skal godtgøre kandidaternes praktiske duelighed indenfor de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt.

Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

Det koster 7.950 kroner at deltage i den mundtlige prøve.

Ansøgningsfrist

Fristen for indstilling alene til mundtlig prøve i første halvår er den 1. april og den 1.oktober for andet halvår.

Såfremt kandidaten ønsker at framelde sig mundtlig prøve, skal det gøres senest den 15. april for prøven afholdt i første halvår og 15. oktober for prøven afholdt i andet halvår. En eventuel afmeldelse af eksamen skal ske via mail til eksamen@fsr.dk. Hvis kandidaten ikke overholder fristen, tæller det som et eksamensforsøg.

Der vil ikke blive offentliggjort lister over, hvornår de enkelte kandidater skal til mundtlig eksamen, ligesom det ikke vil blive offentliggjort, hvem der har bestået/ikke bestået.

Tidsfrist for beståelse af mundtlig eksamen

Den mundtlige prøve skal være bestået senest i det syvende kalenderår efter det år, hvor kandidaten har bestået den skriftlige prøve. Der er ikke en begrænsning i antallet af eksamensforsøg indenfor tidsfristen.

Kandidaten kan ansøge om dispensation hos Eksamensudvalget for at få yderligere forsøg til at bestå den mundtlige eksamen jf. eksamensbekendtgørelsen § 8, stk. 3 samt overskridelse af tidsfristerne, jf. eksamensbekendtgørelsen § 6, stk. 7. Udfyld dispensationsblanketten.

Tidspunkt og afholdelselsessted 

Den mundtlige eksamen afholdes to gange om året, henholdsvis første halvår og i andet halvår.

Se de forventede datoer for afholdelse af mundtlig eksamen. Der tages dog forbehold for at datoerne kan ændre sig, da datoerne afhænger af, hvor mange kandidater der indstiller sig til de mundtlige eksamener.

Selve eksaminationen foregår hos Dansk Erhverv (Børsen), Slotsholmsgade, København K., indgang B på 1. sal og er offentlig. Eksaminerne starter klokken 9.20 og slutter omkring klokken 16.00 alle hverdage. 

Del til: