Mundtlig eksamen nov. 2021

På nuværende tidspunkt er der ingen gældende Covid-19 restriktioner, og mundtlig eksamen forventes afholdt på sædvanlig vis. 

FSR - danske revisorer følger til enhver tid sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Skulle der derfor igen blive indført restriktioner, indretter vi os derefter.

Du kan godt møde op som tilhører på dagen. Hvis der møder flere op end der er plads til i eksamenslokalet, har familie, venner og kollegaer fortrinsret. 

 


For at kunne deltage i den mundtlige eksamen skal kandidaten have bestået den skriftlige eksamen. Se mere om de skriftlige eksaminationer under skriftlig revisoreksamen.

Ansøgning om indstilling til revisoreksamen


Udfyld ansøgningsskemaet via linket ovenfor, hvis du skal tilmeldes mundtlig eksamen alene. Bemærk, at du også skal indstille dig til den mundtlige prøve via linket Tilmelding til højre

Hvis du også er indstillet til ét eller flere moduler i det samme år, vil du automatisk blive tilmeldt mundtlig eksamen, hvis alle moduler bestås.

Hvis du også er indstillet til den skriftlige prøve, der afholdes over 2 sammenhængende dage, vil du automatisk blive tilmeldt mundtlig eksamen, hvis den skriftlige prøve bestås.

Generelt

Mundtlig eksamen består af én mundtlig prøve. 

Den mundtlige prøve skal godtgøre kandidaternes praktiske duelighed indenfor de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt.

Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

Det koster 7.950 kr. at deltage i den mundtlige prøve.

Ansøgningsfrist

Fristen for indstilling alene til mundtlig prøve i første halvår er den 1. april og den 1.oktober for andet halvår.

Såfremt kandidaten ønsker at framelde sig mundtlig prøve, skal det gøres senest den 15. april for prøven afholdt i første halvår og 15. oktober for prøven afholdt i andet halvår på mail. Hvis kandidaten ikke overholder fristen, tæller det som et eksamensforsøg.

Der vil ikke blive offentliggjort lister over, hvornår de enkelte kandidater skal til mundtlig eksamen, ligesom det ikke vil blive offentliggjort, hvem der har bestået/ikke bestået.

Tidsfrist for beståelse af mundtlig eksamen

Den mundtlige prøve skal være bestået senest i det syvende kalenderår efter det år, hvor kandidaten har bestået den skriftlige prøve. Der er ikke en begrænsning i antallet af eksamensforsøg indenfor tidsfristen.

Kandidaten kan ansøge om dispensation hos Eksamensudvalget for at få yderligere forsøg til at bestå den mundtlige eksamen jf. eksamensbekendtgørelsen § 8, stk. 3 samt overskridelse af tidsfristerne, jf. eksamensbekendtgørelsen § 6, stk. 7. Udfyld dispensationsblanketten, som du finder her.

Tidspunkt og afholdelselsessted 

Den mundtlige eksamen afholdes to gange om året, henholdsvis første halvår og i andet halvår.

De forventede datoer for afholdelse af mundtlig eksamen fremgår af boksen Vigtige datoer, der tages dog forbehold, da datoerne afhænger af, hvor mange kandidater der indstiller sig til de mundtlige eksamener.

Selve eksaminationen foregår hos Dansk Erhverv (Børsen), Slotsholmsgade, København K., indgang B på 1. sal og er offentlig. Eksaminerne starter kl. 9.20 og slutter kl. ca. 16.00 alle hverdage. 

Del til: