For at kunne deltage i den mundtlige eksamen skal kandidaten have bestået den skriftlige eksamen, som består af tre moduler. Se mere om de skriftlige eksaminationer under skriftlig revisoreksamen.

Ansøgning om indstilling til revisoreksamen


Udfyld ansøgningsskemaet via linket ovenfor, hvis du skal tilmeldes mundtlig eksamen alene.

Hvis du også er indstillet til ét eller flere moduler i det samme år, vil du automatisk blive tilmeldt mundtlig eksamen, hvis alle moduler bliver bestået.

Bemærk, at du også skal indstille dig til den mundtlige prøve via tilmeldingen nederst på siden eller via linket Tilmelding til højre.

Generelt

Mundtlig eksamen består af én mundtlig prøve. 

Den mundtlige prøve skal godtgøre kandidaternes praktiske duelighed indenfor de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt.

Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

Det koster 7.950 kr. at deltage i den mundtlige prøve.

Ansøgningsfrist

Fristen for indstilling alene til mundtlig prøve i første halvår er den 1. april og den 1.oktober for andet halvår.

Såfremt kandidaten ønsker at framelde sig mundtlig prøve, skal det gøres senest den 15. april for prøven afholdt i første halvår og 15. oktober for prøven afholdt i andet halvår på mail. Hvis kandidaten ikke overholder fristen, tæller det som et eksamensforsøg.

Der vil ikke blive offentliggjort lister over, hvornår de enkelte kandidater skal til mundtlig eksamen, ligesom det ikke vil blive offentliggjort, hvem der har bestået/ikke bestået.

Tidsfrist for beståelse af mundtlig eksamen

Kandidaten skal indstilles til mundtlig eksamen senest i det tredje kalenderår efter, at den skriftlige prøve er bestået. Kandidaten har i alt tre forsøg.

Den mundtlige eksamen skal være bestået senest i det fjerde kalenderår efter det år, hvor kandidaten første gang indstillede sig til prøven.

Kandidaten kan ansøge om dispensation hos Eksamensudvalget for at få yderligere forsøg til at bestå den mundtlige eksamen samt overskridelse af tidsfristerne, jf. eksamensbekendtgørelsen § 7, stk. 3. Udfyld dispensationsblanketten, som du finder her.

Tidspunkt og afholdelselsessted 

Den mundtlige eksamen afholdes to gange om året, henholdsvis første halvår og i andet halvår.

De forventede datoer for afholdelse af mundtlig eksamen fremgår af boksen Vigtige datoer, der tages dog forbehold, da datoerne afhænger af, hvor mange kandidater der indstiller sig til de mundtlige eksamener.

Selve eksaminationen foregår hos Dansk Erhverv (Børsen), Slotsholmsgade, København K., indgang B på 1. sal og er offentlig. Eksaminerne starter kl. 9.20 og slutter kl. ca. 16.00 alle hverdage. På grund af regeringens forsamlingsforbud i forbindelse med Corona CORVID-19, kan den  mundtlige eksamination indskrænkes til, alene at have adgang for max 10 personer til at overvære eksamen, det må her forventes, at det primært er kandidatens familie eller nærmeste kollegaer der vil udfylde de 10 pladser.

Her kan du indstille dig til mundtlig revisoreksamen:

november 2020
Mundtlig revisoreksamen - november 2020
Dato 9. nov. Sted Børsen, Dansk Erhverv Slotsholmsgade
1217 København
Tidspunkt 9. - 25. nov. 08.40-16.00 Kursusnr. 27053 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 7.950 kr.
Ikke medlem 7.950 kr.
Tilmeldingsfrist 1. oktober Beskrivelse

Del til: