Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


16. februar 2021

Til kamp mod hvidvask – og regler uden formål

Revisorerne bidrager i stor stil til kampen mod hvidvask og terrorfinansiering – det er vi stolte af, men det er ikke alle regler på området, som virker lige formålstjenlige. Der er stor interesse for...

Fagligt fokus

02. februar 2021

Nye byrder truer revisionsvirksomhederne

Nyt forslag til EU-forordning kan medføre en række byrder for revisionsvirksomhederne og optager derfor foreningen ganske meget. Det samme kan man sige om kompensationsordningerne, som COVID-19 har gi...

Fagligt fokus 2021

19. januar 2021

Fagligt Fokus: Har du tjek på din CSR-rapportering?

Nyt om den opdaterede tjekliste til CSR-rapportering, som kan hjælpe til at danne overblik over kravene, og foreningens COVID-19-notater om regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser. Derudover er de...

Fagligt fokus

22. december 2020

Fagligt Fokus: Tidlig julegave til IVS’erne og udskydelse af krav om ESEF-rapportering

Folketinget gør det lettere at omregistrere et IVS til et ApS. I samme moment forlænges fristen. Derudover bliver de nye krav om ESEF-rapportering udskudt til 2022, og så er der nyt om vederlagsrappor...

Fagligt fokus 2020

08. december 2020

Fagligt Fokus på revisorseminar og aftale om finanslov

Hovedbudskaber fra revisorseminaret med nyt fra nogle af foreningens faglige udvalg, Faglig opdatering med årets væsentligste temaer og Finanslovsaftale for 2021 med stimuli af oplevelsesindustrien.

Fagligt fokus 2020

24. november 2020

Fagligt Fokus på regnskabslovgivningen anno 2020/21

Regnskabsmæssig behandling af COVID-19 hjælpepakker, vejledning om andelsboligforeningers årsrapport og de bedste årsrapporter anno 2020 og 2021.

Fagligt fokus 2020

10. november 2020

Fagligt Fokus på FSR – danske revisorers faglige udvalg

Foreningens styrke kommer for alvor til udtryk i det arbejde, der udføres, og de resultater, der skabes i vores faglige udvalg. I 2020 har dette været særligt tydeligt i corona-arbejdet.

Fagligt fokus 2020

27. oktober 2020

Fagligt Fokus på regeringens lovprogram og foreningens internationale arbejde

Regeringens forslag til ændring af revisorloven blev i sidste uge førstebehandlet i Folketinget, hvor ordførerne tog godt imod både ændring af revisoreksamenen og et forslag om at styrke revisors roll...

Fagligt fokus 2020

13. oktober 2020

Fagligt Fokus på internationale standarder og nye lovforslag på skatteområdet

Fagligt fokus på ny fælles europæisk standard for bæredygtig rapportering; syv nominerede virksomheder til CSR Prisen 2020 og nye lovforslag på skatteområdet.

Fagligt fokus 2020

29. september 2020

Nyt tiltag: Fagligt Fokus

Velkommen til mit faglige nyhedsbrev, som er en ny måde, hvorpå jeg løbende vil kommunikere til jer om faglige/politiske resultater og nyheder fra FSR – danske revisorer. Denne gang fokuserer jeg på C...

Fagligt fokus 2020