Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


19. januar 2022

Ny vejledning: Revisor spiller en vigtig rolle i at bekæmpe hvidvask

Fagligt Fokus sætter spot på FSR – danske revisorers nye vejledning om hvidvask. Vejledningen er en hjælpende hånd til alle, der støder på problemer med hvidvask og håndteringen af de komplicerede reg...

Fagligt fokus

05. januar 2022

Revisorerne går et spændende 2022 i møde

2022 kommer blandt andet til at handle om det nye direktiv om bæredygtighed, skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og den nye bogføringslov. Vi forventer også at få en ...

Fagligt fokus

08. december 2021

Fokus på ny bogføringslov og transfer pricing

Der er et nyt forslag til bogføringslov på vej i Folketinget, som blandt andet fokuserer på digitalisering, øger kravet om brug af revisorer og forlænger indsendelsesfristen på årsrapporterne. Samtidi...

Fagligt fokus 2021

24. november 2021

Nyt om renteswaps – blandt andet i andelsboligforeninger

Seneste nyt i historien om renteswaps er, at Indenrigs- og Boligministeriet netop har udgivet en vejledende udtalelse om renteswapaftaler ved opgørelse af andelsværdien. FSR – danske revisorer har sam...

Fagligt fokus 2021

10. november 2021

Ny standard til revision af mindre komplekse virksomheder, Audits of Less Complex Entities (LCE)

FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg er ved at behandle udkastet til ny standard for mindre komplekse virksomheder (LCE) og søger input fra foreningens revisorer.

Fagligt fokus

27. oktober 2021

Temabaseret kvalitetskontrol af revisorernes COVID-19-erklæringer

Erhvervsstyrelsen har udført en temabaseret kvalitetskontrol af revisorernes erklæringer på faste omkostninger. Kontrollen er for de flestes vedkommende udvalgt på et risikobaseret grundlag. I 14 proc...

Fagligt fokus 2021

13. oktober 2021

Et dyk ned i lovprogrammet 2021/22

Den 5. oktober 2021 fremlagde regeringen sit lovprogram for 2021/22. Vi fokuserer i denne uge på forslag om ny bogføringslov, øget revisorinddragelse i kontrollen af virk-somhederne, lempelse af trans...

Fagligt fokus

29. september 2021

Iværksætterselskabets svanesang – omregistrering eller opløsning?

Fristen for beslutning om enten omregistrering eller opløsning af iværksætterselskaber nærmer sig med hastige skridt. Senest den 15. oktober skal kapitalejerne på selskabernes generalforsamlinger have...

Fagligt fokus

08. september 2021

Foreningens SMV-indsats efter covid-19

I morgen, den 10. september, er covid-19 ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at de sidste restriktioner bortfalder, og den sidste kompensationsordning har set dagens...

Fagligt fokus

22. juni 2021

Gode nyheder fra Erhvervsstyrelsen om kommende kvalitetskontroller og en hjælpende hånd fra FSR – danske revisorer

Den gode kvalitet er en del af branchens – og dermed FSR – danske revisorers – license to operate. Det er i alles interesse, at kvalitetskontrollen afdækker eventuelle uhensigtsmæssigheder i de enkelt...

Fagligt fokus