Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


24. april 2023

Skatteministeren anerkender behov for praktisk anvendelig løsning ved nedbrud i statens it-systemer

“Lovhjemlen er på plads. Opstår der problemer, løser vi dem med pragmatisme”, sagde skatteminister Jeppe Bruus, da FSR – danske revisorer i marts mødtes med ministeren og bl.a. drøftede driften af Ska...

Fagligt fokus 2023

20. marts 2023

Nyt udvalg i FSR – danske revisorer skal arbejde for forenklede procedurer på hvidvaskområdet

Den 6. februar 2023 blev dagen, hvor det første møde i FSR – danske revisorers nyoprettede udvalg for forebyggelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet (Hvidvaskudvalget) blev afholdt. I denne udgave...

Fagligt fokus 2023

22. februar 2023

Kommende revisoreksamen i bæredygtighed

Den danske implementering af direktivkrav fra CSRD forventes at betyde, at godkendte revisorer efter 1. januar 2024 skal til en ny særlig bæredygtighedseksamen, hvis de ønsker at kunne underskrive de ...

Fagligt fokus 2023

16. januar 2023

Masser af muligheder med EU’s standardisering af rapporter om bæredygtighed/ESG

Fortaber man sig i detaljer og den kæmpe opgave, der ligger foran virksomheder og myndigheder på implementering af EU’s nye regler for bæredygtigheds-/ESG-rapportering (CSRD), kan vi let overse de sto...

Fagligt fokus 2023

13. december 2022

Kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udført en temabaseret kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisning...

Fagligt fokus 2022

16. november 2022

Ny vejledning om væsentlighed og risiko på det offentlige område

Ny vejledning skal styrke revisorerne i arbejdet med at fastlægge og anvende væsentlighed og risiko ved revision efter god offentlig revisionsskik.

Fagligt fokus 2022

18. oktober 2022

Retssikkerhedens enlige forsvarer

Synes du også, at det kan være svært at få øje på revisorbranchens mærkesager i den igangværende valgkamp? Det er svært at argumentere for, at retssikkerhed og regelforenkling skal øverst på dagsorden...

Fagligt fokus 2022

07. september 2022

Lagerbeskatning som finansielt grundlag for ”Arne-pensionen”. Nødvendig politik eller halvhjertet lovsnedkeri?

Denne uges Fagligt Fokus er dedikeret til forslaget om lagerbeskatning af visse selskabers ejendomsavancer (forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom...

Fagligt fokus 2022

24. august 2022

Revisorbranchen er klar til arbejdet med de nye kvalitetsstyringsstandarder

Implementeringsfristen for de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 nærmer sig med hastige skridt. FSR – danske revisorers Kvalitetsudvalg har offentliggjort den nye ISQM-vejledning, og forening...

Fagligt fokus 2022

10. august 2022

Bliv opdateret på revisors erklæringer

Sommeren har budt på opdatering af Erhvervsstyrelsens vejledning til revisors erklæringer og REVU’s udtalelser. Desuden kommer der om kort tid dokumentpakker til brug for revisorerklæringerne til slut...

Fagligt fokus 2022