Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


16. januar 2023

Masser af muligheder med EU’s standardisering af rapporter om bæredygtighed/ESG

Fortaber man sig i detaljer og den kæmpe opgave, der ligger foran virksomheder og myndigheder på implementering af EU’s nye regler for bæredygtigheds-/ESG-rapportering (CSRD), kan vi let overse de sto...

Fagligt fokus 2023

13. december 2022

Kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udført en temabaseret kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisning...

Fagligt fokus 2022

16. november 2022

Ny vejledning om væsentlighed og risiko på det offentlige område

Ny vejledning skal styrke revisorerne i arbejdet med at fastlægge og anvende væsentlighed og risiko ved revision efter god offentlig revisionsskik.

Fagligt fokus 2022

18. oktober 2022

Retssikkerhedens enlige forsvarer

Synes du også, at det kan være svært at få øje på revisorbranchens mærkesager i den igangværende valgkamp? Det er svært at argumentere for, at retssikkerhed og regelforenkling skal øverst på dagsorden...

Fagligt fokus 2022

07. september 2022

Lagerbeskatning som finansielt grundlag for ”Arne-pensionen”. Nødvendig politik eller halvhjertet lovsnedkeri?

Denne uges Fagligt Fokus er dedikeret til forslaget om lagerbeskatning af visse selskabers ejendomsavancer (forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom...

Fagligt fokus 2022

24. august 2022

Revisorbranchen er klar til arbejdet med de nye kvalitetsstyringsstandarder

Implementeringsfristen for de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 nærmer sig med hastige skridt. FSR – danske revisorers Kvalitetsudvalg har offentliggjort den nye ISQM-vejledning, og forening...

Fagligt fokus 2022

10. august 2022

Bliv opdateret på revisors erklæringer

Sommeren har budt på opdatering af Erhvervsstyrelsens vejledning til revisors erklæringer og REVU’s udtalelser. Desuden kommer der om kort tid dokumentpakker til brug for revisorerklæringerne til slut...

Fagligt fokus 2022

22. juni 2022

Bliv klædt på til arbejdet med ISA 315

Den internationale standard ISA 315 træder i kraft ved revision af regnskaber, der begynder den 15. december 2021 eller senere. Læs med i Fagligt Fokus og bliv klædt på til arbejdet med den ajourførte...

Fagligt fokus 2022

08. juni 2022

Offentliggørelse af den opdaterede uafhængighedsvejledning og revisorers forretningsmæssige forbindelser

Denne uges Fagligt Fokus er tilegnet den opdaterede uafhængighedsvejledning, der udkom for nylig. Opdateringen har været længe ventet – ikke mindst på grund af det seneste års uafhængighedssager i Rev...

Fagligt fokus 2022

24. maj 2022

Folketinget har vedtaget den nye bogføringslov og ændringer til årsregnskabsloven

Denne uges Fagligt Fokus stiller skarpt på indholdet i den nyligt vedtagne bogføringslov og de ændrede regler i årsregnskabsloven, der blev vedtaget samme dag. Der er tale om omfattende lovgivning, de...

Fagligt fokus 2022