Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


22. juni 2022

Bliv klædt på til arbejdet med ISA 315

Den internationale standard ISA 315 træder i kraft ved revision af regnskaber, der begynder den 15. december 2021 eller senere. Læs med i Fagligt Fokus og bliv klædt på til arbejdet med den ajourførte...

Fagligt fokus 2022

08. juni 2022

Offentliggørelse af den opdaterede uafhængighedsvejledning og revisorers forretningsmæssige forbindelser

Denne uges Fagligt Fokus er tilegnet den opdaterede uafhængighedsvejledning, der udkom for nylig. Opdateringen har været længe ventet – ikke mindst på grund af det seneste års uafhængighedssager i Rev...

Fagligt fokus 2022

24. maj 2022

Folketinget har vedtaget den nye bogføringslov og ændringer til årsregnskabsloven

Denne uges Fagligt Fokus stiller skarpt på indholdet i den nyligt vedtagne bogføringslov og de ændrede regler i årsregnskabsloven, der blev vedtaget samme dag. Der er tale om omfattende lovgivning, de...

Fagligt fokus 2022

11. maj 2022

Nye EU-standarder for bæredygtighedsrapportering i høring

Denne uges Fagligt Fokus stiller skarpt på den længe ventede høring om EU-standarderne for bæredygtighedsrapportering.

Fagligt fokus 2022

26. april 2022

Ny revisoreksamen skal afhjælpe mangel på arbejdskraft

Denne uges Fagligt Fokus retter blikket mod revisoreksamen og ser på de mange tiltag, der i disse år bliver implementeret på området. Tiltag, der skal afhjælpe den store mangel på statsautoriserede re...

Fagligt fokus 2022

30. marts 2022

Hvad betyder krigen i Ukraine for revisorbranchen?

Denne uges Fagligt Fokus retter blikket mod krigen i Ukraine og ser på de regnskabs- og revisionsmæssige forhold, som revisorer står overfor.

Fagligt fokus 2022

15. marts 2022

EU-høring om forbedring af kvaliteten og håndhævelsen af virksomhedsrapportering – hvad betyder det for danske revisorer?

Denne uges Fagligt Fokus stiller skarpt på Europa-Kommissionens høring om forbedring af kvaliteten og håndhævelsen af virksomhedsrapportering. Høringen handler om både revision, corporate governance o...

Fagligt fokus 2022

02. marts 2022

Hvad betyder forslaget til ny bogføringslov?

Denne uges Fagligt Fokus stiller skarpt på erhvervsministerens forslag til ny bogføringslov, hvor 2. del netop har været i høring. Forslaget handler om at effektivisere administrationen, om at bekæmpe...

Fagligt fokus 2022

15. februar 2022

Hvad med erhvervslivet, hvis der kommer en ny epidemi?

Denne uges fagligt fokus stiller skarpt på sidste uges høring i Folketingets Erhvervsudvalg, hvor FSR – danske revisorer deltog. Høringen handlede om, hvilke principper, der bør gælde for kompensation...

Fagligt fokus 2022

02. februar 2022

Hvornår bliver skatteunddragelse hvidvask?

Sidste udgave af Fagligt Fokus handlede om den nye hvidvaskvejledning. Det gør denne udgave ikke - men så alligevel. Hvis revisor får mistanke om, at nogen har opnået – eller forsøgt at opnå – udbytte...

Fagligt fokus