Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


10. maj 2024

Revisorerne vil gerne uddanne sig – og de gør det hele livet. #Livslanglæring

I FSR – danske revisorer er en af vores vigtigste, strategiske mærkesager at tiltrække og tilknytte nye talenter til branchen. En mærkesag, som er tæt koblet op på både uddannelse og livslang læring. ...

Fagligt fokus 2024

12. april 2024

Indflydelse og sejre i CSRD-lovgivningen

CSRD-lovgivningen har i lang tid haft branchens fokus – og det med god grund. Vi befinder os nu i den afsluttende fase i Folketinget, hvor lovforslaget anden- og tredjebehandles henholdsvis den 23. og...

Fagligt fokus 2024

19. marts 2024

Den kommende lovpakke om hvidvask

Der er spændende ændringer på vej i det lovgrundlag, der regulerer revisorernes forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

Fagligt fokus 2024

19. februar 2024

Bæredygtighed og revisors uafhængighed. Nye ydelser – samme regulering

Med udsigt til vedtagelse af det nye direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering følger nye ønsker til revisorers rådgivning og erklæringsydelser. Giver det et problem med uafhængigheden? Nej...

Fagligt fokus 2024

23. oktober 2023

Ny vejledning giver vigtige input til revisors assistance med opstilling af regnskaber

I dag er ca. 40 procent af alle årsregnskaber, der indsendes til Erhvervsstyrelsen, forsynet med en revisorerklæring om opstilling af regnskaber – det, vi i daglig tale kalder en ”assistanceerklæring”...

Fagligt fokus 2023

19. september 2023

Oversættelse af bæredygtighedsstandarder er fuld af fejl

EU-Kommissionen er kommet med en dansk oversættelse af bæredygtighedsstandarderne, ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Kvaliteten af oversættelsen er desværre på et bekymrende lavt niv...

Fagligt fokus 2023

22. august 2023

Nedtælling: 4 måneder til de nye ejendomsskatter

Før sommerferien blev ny ejendomsskattelov vedtaget med bredt flertal i Folketinget. Den får virkning fra 2024. Men både boligejere, virksomheder - og sikkert også mange rådgivere - er stadig i tvivl ...

Fagligt fokus 2023

27. juni 2023

FSR – danske revisorers nye bæredygtighedsakademi er godt på vej

FSR – danske revisorers nye bæredygtighedsakademi til revisorbranchen forventes at tage imod de første deltagere til efteråret. Akademiet understøtter revisorbranchen i arbejdet med at afgive erklærin...

Fagligt fokus 2023

30. maj 2023

God dialog om kommende temakontroller

I denne udgave af Fagligt Fokus ser vi nærmere på arbejdet i FSR – danske revisorers Kvalitetsudvalg. Udvalget består af erfarne folk fra både store og små revisionshuse. Udvalget udarbejder bl.a. vej...

Fagligt fokus 2023

24. april 2023

Skatteministeren anerkender behov for praktisk anvendelig løsning ved nedbrud i statens it-systemer

“Lovhjemlen er på plads. Opstår der problemer, løser vi dem med pragmatisme”, sagde skatteminister Jeppe Bruus, da FSR – danske revisorer i marts mødtes med ministeren og bl.a. drøftede driften af Ska...

Fagligt fokus 2023