Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


19. februar 2024

Bæredygtighed og revisors uafhængighed. Nye ydelser – samme regulering

Med udsigt til vedtagelse af det nye direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering følger nye ønsker til revisorers rådgivning og erklæringsydelser. Giver det et problem med uafhængigheden? Nej...

Fagligt fokus 2024

23. oktober 2023

Ny vejledning giver vigtige input til revisors assistance med opstilling af regnskaber

I dag er ca. 40 procent af alle årsregnskaber, der indsendes til Erhvervsstyrelsen, forsynet med en revisorerklæring om opstilling af regnskaber – det, vi i daglig tale kalder en ”assistanceerklæring”...

Fagligt fokus 2023

19. september 2023

Oversættelse af bæredygtighedsstandarder er fuld af fejl

EU-Kommissionen er kommet med en dansk oversættelse af bæredygtighedsstandarderne, ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Kvaliteten af oversættelsen er desværre på et bekymrende lavt niv...

Fagligt fokus 2023

22. august 2023

Nedtælling: 4 måneder til de nye ejendomsskatter

Før sommerferien blev ny ejendomsskattelov vedtaget med bredt flertal i Folketinget. Den får virkning fra 2024. Men både boligejere, virksomheder - og sikkert også mange rådgivere - er stadig i tvivl ...

Fagligt fokus 2023

27. juni 2023

FSR – danske revisorers nye bæredygtighedsakademi er godt på vej

FSR – danske revisorers nye bæredygtighedsakademi til revisorbranchen forventes at tage imod de første deltagere til efteråret. Akademiet understøtter revisorbranchen i arbejdet med at afgive erklærin...

Fagligt fokus 2023

30. maj 2023

God dialog om kommende temakontroller

I denne udgave af Fagligt Fokus ser vi nærmere på arbejdet i FSR – danske revisorers Kvalitetsudvalg. Udvalget består af erfarne folk fra både store og små revisionshuse. Udvalget udarbejder bl.a. vej...

Fagligt fokus 2023

24. april 2023

Skatteministeren anerkender behov for praktisk anvendelig løsning ved nedbrud i statens it-systemer

“Lovhjemlen er på plads. Opstår der problemer, løser vi dem med pragmatisme”, sagde skatteminister Jeppe Bruus, da FSR – danske revisorer i marts mødtes med ministeren og bl.a. drøftede driften af Ska...

Fagligt fokus 2023

20. marts 2023

Nyt udvalg i FSR – danske revisorer skal arbejde for forenklede procedurer på hvidvaskområdet

Den 6. februar 2023 blev dagen, hvor det første møde i FSR – danske revisorers nyoprettede udvalg for forebyggelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet (Hvidvaskudvalget) blev afholdt. I denne udgave...

Fagligt fokus 2023

22. februar 2023

Kommende revisoreksamen i bæredygtighed

Den danske implementering af direktivkrav fra CSRD forventes at betyde, at godkendte revisorer efter 1. januar 2024 skal til en ny særlig bæredygtighedseksamen, hvis de ønsker at kunne underskrive de ...

Fagligt fokus 2023

16. januar 2023

Masser af muligheder med EU’s standardisering af rapporter om bæredygtighed/ESG

Fortaber man sig i detaljer og den kæmpe opgave, der ligger foran virksomheder og myndigheder på implementering af EU’s nye regler for bæredygtigheds-/ESG-rapportering (CSRD), kan vi let overse de sto...

Fagligt fokus 2023