Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


22. juni 2021

Gode nyheder fra Erhvervsstyrelsen om kommende kvalitetskontroller og en hjælpende hånd fra FSR – danske revisorer

Den gode kvalitet er en del af branchens – og dermed FSR – danske revisorers – license to operate. Det er i alles interesse, at kvalitetskontrollen afdækker eventuelle uhensigtsmæssigheder i de enkelt...

Fagligt fokus

08. juni 2021

Erhvervsstyrelsen rykker på COVID-frister og andelsboligvejledning

Erhvervsstyrelsen har tidligere udskudt fristen for, hvornår virksomheder skal indsende årsrapporter og selvangivelsen. Nu har styrelsen derudover udsat fristerne for, hvornår virksomheder skal indsen...

Fagligt fokus

25. maj 2021

EU vil bruge årsrapporten til grøn omstilling

CSR-rapportering har længe været et krav for mange virksomheder. EU har et ønske om en bæredygtig økonomi. Nu skal de to ting smelte sammen – og revisor forventes at få en vigtig rolle.

Fagligt fokus 2021

27. april 2021

Fristerne for årsrapporter og selvangivelser bliver udskudt

Efter henvendelser fra FSR – danske revisorer og flere store erhvervsorganisationer har både erhvervsministeren og skatteministeren nu meldt ud, at de er villige til at udskyde fristerne for indsendel...

Fagligt fokus 2021

13. april 2021

Føljetonen om renteswaps fortsætter – og Skattestyrelsen kommer med nyt om rådgiveransvarssager

De sidste ugers føljeton om Erhvervsstyrelsens fortolkning af reglerne om opgørelse af renteswaps fortsætter, idet der nu er udmeldt en lempeligere praksis for andelsboligforeninger og regnskabsklasse...

Fagligt fokus 2021

16. marts 2021

Tidligere åbning af investeringsvinduet for grøn omstilling og nyt i føljetonen om renteswaps

Skatteministeriet har fremsat lovforslag om et åbent vindue for investeringer i den grønne omstilling. FSR – danske revisorer er tilfredse med, at ikrafttrædelsestidspunktet er rykket frem i lovforsla...

Fagligt fokus 2021

02. marts 2021

Hotline i en COVID-tid: skattekontobehandling, støtteperiodisering og renteswaps

Pandemien er stadig over det danske samfund, og særligt i revisorbranchen afføder det mange spørgsmål til blandt andet den tekniske behandling af støtteordninger. En del af disse spørgsmål behandles i...

Fagligt fokus 2021

16. februar 2021

Til kamp mod hvidvask – og regler uden formål

Revisorerne bidrager i stor stil til kampen mod hvidvask og terrorfinansiering – det er vi stolte af, men det er ikke alle regler på området, som virker lige formålstjenlige. Der er stor interesse for...

Fagligt fokus

02. februar 2021

Nye byrder truer revisionsvirksomhederne

Nyt forslag til EU-forordning kan medføre en række byrder for revisionsvirksomhederne og optager derfor foreningen ganske meget. Det samme kan man sige om kompensationsordningerne, som COVID-19 har gi...

Fagligt fokus 2021

19. januar 2021

Fagligt Fokus: Har du tjek på din CSR-rapportering?

Nyt om den opdaterede tjekliste til CSR-rapportering, som kan hjælpe til at danne overblik over kravene, og foreningens COVID-19-notater om regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser. Derudover er de...

Fagligt fokus