Fagligt Fokus

Fagligt Fokus


27. april 2021

Fristerne for årsrapporter og selvangivelser bliver udskudt

Efter henvendelser fra FSR – danske revisorer og flere store erhvervsorganisationer har både erhvervsministeren og skatteministeren nu meldt ud, at de er villige til at udskyde fristerne for indsendel...

Fagligt fokus 2021

13. april 2021

Føljetonen om renteswaps fortsætter – og Skattestyrelsen kommer med nyt om rådgiveransvarssager

De sidste ugers føljeton om Erhvervsstyrelsens fortolkning af reglerne om opgørelse af renteswaps fortsætter, idet der nu er udmeldt en lempeligere praksis for andelsboligforeninger og regnskabsklasse...

Fagligt fokus 2021

16. marts 2021

Tidligere åbning af investeringsvinduet for grøn omstilling og nyt i føljetonen om renteswaps

Skatteministeriet har fremsat lovforslag om et åbent vindue for investeringer i den grønne omstilling. FSR – danske revisorer er tilfredse med, at ikrafttrædelsestidspunktet er rykket frem i lovforsla...

Fagligt fokus 2021

02. marts 2021

Hotline i en COVID-tid: skattekontobehandling, støtteperiodisering og renteswaps

Pandemien er stadig over det danske samfund, og særligt i revisorbranchen afføder det mange spørgsmål til blandt andet den tekniske behandling af støtteordninger. En del af disse spørgsmål behandles i...

Fagligt fokus 2021

16. februar 2021

Til kamp mod hvidvask – og regler uden formål

Revisorerne bidrager i stor stil til kampen mod hvidvask og terrorfinansiering – det er vi stolte af, men det er ikke alle regler på området, som virker lige formålstjenlige. Der er stor interesse for...

Fagligt fokus

02. februar 2021

Nye byrder truer revisionsvirksomhederne

Nyt forslag til EU-forordning kan medføre en række byrder for revisionsvirksomhederne og optager derfor foreningen ganske meget. Det samme kan man sige om kompensationsordningerne, som COVID-19 har gi...

Fagligt fokus 2021

19. januar 2021

Fagligt Fokus: Har du tjek på din CSR-rapportering?

Nyt om den opdaterede tjekliste til CSR-rapportering, som kan hjælpe til at danne overblik over kravene, og foreningens COVID-19-notater om regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser. Derudover er de...

Fagligt fokus

22. december 2020

Fagligt Fokus: Tidlig julegave til IVS’erne og udskydelse af krav om ESEF-rapportering

Folketinget gør det lettere at omregistrere et IVS til et ApS. I samme moment forlænges fristen. Derudover bliver de nye krav om ESEF-rapportering udskudt til 2022, og så er der nyt om vederlagsrappor...

Fagligt fokus 2020

08. december 2020

Fagligt Fokus på revisorseminar og aftale om finanslov

Hovedbudskaber fra revisorseminaret med nyt fra nogle af foreningens faglige udvalg, Faglig opdatering med årets væsentligste temaer og Finanslovsaftale for 2021 med stimuli af oplevelsesindustrien.

Fagligt fokus 2020

24. november 2020

Fagligt Fokus på regnskabslovgivningen anno 2020/21

Regnskabsmæssig behandling af COVID-19 hjælpepakker, vejledning om andelsboligforeningers årsrapport og de bedste årsrapporter anno 2020 og 2021.

Fagligt fokus 2020