Færre cand.merc.aud.-studerende har studiejob i branchen

FSR – danske revisorer sætter i en række analyser fokus på revisorbranchens udfordringer med at tiltrække og fast holde talent. Analyserne bygger på data fra Danmarks Statistik.


Stort set alle cand.merc.aud.-kandidater har haft ét eller flere job i løbet af studietiden. Af de kandidater, der færdiggjorde deres uddannelse i 2021 har 91 procent haft ét eller flere studiejobs i løbet af deres uddannelse. Andelen af kandidater med et studiejob toppede i 2017 med 96 procent, hvorefter der har været et mindre fald. 

Selv om en høj andel cand.merc.aud.-studerende har studiejob ved siden af studierne, så er det færre og færre af dem, der har studiejob i revisorbranchen. Kun omkring to ud af tre cand.merc.aud.-kandidater fra 2021 har haft ét eller flere studiejobs i revisorbranchen. I 2010 var den andel 83 procent. Det svarer til et fald på 18 procentpoint i perioden. 
 

Andel af cand.merc.aud.-kandidater med studiejob i revisorbranchen, 2010-2021

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og BFL).
Anm.: Opgørelsen indeholder kandidater pr. 30. september i et givent år. Job under studie er afgrænset til ansættelsesforhold, der er startet og stoppet indenfor kandidatens studietid. Revisorbranchen dækker over branchekode 692000. 

Metode

Der er taget udgangspunkt i uddannelsesstatistikken fra Danmarks Statistik. Ud fra uddannelsesstatistikken er alle personer med en afsluttet cand.merc.aud.-kandidat i perioden 2010 til 2021 identificeret.   

Afgrænsningen af kandidater i perioden 2010 til 2021 er lavet for at undersøge yngre cand.merc.aud.-kandidaters præferencer og handlemønstre.  

I analysen er der yderligere trukket data fra statistikker om, beskæftigelse for lønmodtagere, lønstatistikker og befolkningsstatistikker.  

I dele af analyserne er cand.merc.aud.-kandidaterne sammenlignes med kandidater fra de øvrige cand.merc.-uddannelser, jura, økonomi og statskundskab. Det skyldes, at disse kandidatuddannelser tilnærmelsesvis er sammenlignelige. 

Del til: