Nyheder og pressemeddelelser

04. juli 2023

Valg til Responsumudvalget – opstillingsfrist den 15. september 2023

Der er valg til Responsumudvalget på generalforsamlingen d. 26. september 2023 og i den anledning søger udvalget egnede kandidater. FSR – danske revisorer ønsker fuld transparens og lige mulighed for ...

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

06. juni 2023

Medlemmer til Revisornævnet

FSR – danske revisorer har nu muligheden for at indstille medlemmer til Revisornævnet

Nyheder og pressemeddelelser

16. maj 2023

Stor mangel på arbejdskraft i revisorbranchen

Ny omfattende undersøgelse viser, at revisorbranchen har store udfordringer med at tiltrække og tilknytte kvalificeret arbejdskraft til branchen. Det er et samfundsproblem og ikke bare et brancheprobl...

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

20. april 2023

FSR - danske revisorer styrker organisationen

Ny ledelse og ændret organisation i FSR – danske revisorer skal bidrage til at styrke foreningens medlemstilbud og interessevaretagelse.

Nyheder og pressemeddelelser Medlemsnyt

24. marts 2023

Stram finanslov for 2023

Regeringen ønsker med sit nye finanslovsforslag at undgå at puste til inflationen. Få overblik over hovedelementerne i forslaget.

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

02. marts 2023

Kandidatreform: Vi skal udvikle revisorernes kompetencer – ikke slække på dem

Regeringen vil forkorte op mod halvdelen af alle kandidatuddannelser fra to studieår til et år og tre måneder. FSR – danske revisorer advarer mod at forkorte cand.merc.aud. Kravene til revisorernes ko...

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

10. februar 2023

Lovprogram: Det vigtigste for revisorbranchen frem til juni 2023

SVM-regeringen har fremlagt 79 love og lovændringer, som den forventer at fremsætte i løbet af det resterende folketingsår frem til juni 2023. Lovprogrammet indeholder blandt andet en række forslag på...

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder