Analyserapport: Fælles om fremtidens revisorbranche

Som led i FSR - danske revisorers projekt om tiltrækning og tilknytning af medarbejdere har foreningen i samarbejde med Epinion fået foretaget en undersøgelse af revisorbranchen.


Revisorbranchen udfordres, som resten af det danske erhvervsliv, af mangel på arbejdskraft og talent, der kan sikre fremtidig vækst og udvikling i branchen. Særligt er antallet af godkendte revisorer for nedadgående og dertil kommer, at en stor andel går på pension i løbet af de kommende år.

Som afsæt for det fremtidige arbejde med at styrke tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft og talent i revisionssøjlen af revisorbranchen har FSR – danske revisorer i samarbejde med Epinion gennemført en undersøgelse af revisorbranchen i dag.

Analyserapporten blev præsenteret tirsdag den 16. maj ved et releasearrangement i Langelinie Pavillionen i København. Nåede du ikke at deltage i arrangementet, kan du se det i sin fulde længde i videoen.

Den nye omfattende undersøgelse viser, at revisorbranchen har store udfordringer med at tiltrække og tilknytte kvalificeret arbejdskraft til branchen. Det er et samfundsproblem og ikke bare et brancheproblem, mener FSR – danske revisorers administrerende direktør Lone Strøm. Læs mere i pressemeddelelsen "Stor mangel på arbejdskraft i revisorbranchen".

Del til: