En uddannelse for dig, der gerne vil være statsautoriseret revisor


Uddannelsen består af en række fag, prøveeksaminer og metodetræning. Elementerne i uddannelsen er uafhængige af hinanden, hvilket giver mulighed for at sammensætte uddannelsen efter eget ønske. Det betyder, at du for eksempel selv vælger, hvilke fag du ønsker samt antallet af prøveeksaminer.

Du kan starte på uddannelsen to gange om året - april eller august. Tilmeldingsfristen til begge opstart er 1. februar. I oversigten nederst på siden kan du se udbuddet af elementer i uddannelsen samt to forslag til sammensætningen af uddannelsen.

Undervisningen bygger på en pædagogisk model, der tager afsæt i en meget klar definition af læringsmæssige mål for hver session. Det gælder både online- og fremmøde undervisning.

Online undervisning er som udgangspunkt teori og viden, hvorimod fremmøde undervisning som udgangspunkt er diskussioner og holdningsdannende. I al undervisning på SR-Akademiet er der fokus på, at undervisningen skal være så tæt på skriftlig eller mundtlig eksamen som muligt. Derfor har uddannelsen meget vægt på individuel tilbagemeldinger på skriftlige og mundtlige prøveeksaminer.

Den pædagogiske model bygger i høj grad på, at undervisningen klæder dig på til et vist niveau. Men de egentlige kompetencer opbygges, når viden og holdninger anvendes i hverdagen. Derfor er det en forudsætning, at du selv yder en meget målrettet og seriøs indsats.

Del til: