Undervisning med fokus på at bestå eksamen

I 2022 er der et nyt SR-Akademi. Den nye uddannelse består af en række fag, prøveeksaminer og metodetræning. Elementerne i uddannelsen er uafhængige af hinanden, hvilket giver mulighed for at sammensætte uddannelsen efter eget ønske. Det betyder, at du f.eks. selv vælger hvilke fag du ønsker samt antallet af prøveeksaminer. Du kan starte på uddannelsen to gange om året - april og august - tilmeldingsfristen til begge opstart er 1. marts. I oversigten nederst på siden kan du se udbuddet af elementer i uddannelsen samt to forslag til sammensætningen af uddannelsen.

Undervisningen bygger på en pædagogisk model, der tager afsæt i en meget klar definition af læringsmæssige mål for hver lektion. Det gælder både online og internatkurser.

Online undervisning er som udgangspunkt teori og viden, hvorimod internatkurser som udgangspunkt er diskussioner og holdningsdannende. I al undervisning på SR-Akademiet er der fokus på, at undervisningen skal være så tæt på skriftlig eller mundtlig eksamen som muligt. Derfor har uddannelsen meget vægt på individuel tilbagemeldinger på skriftlige og mundtlige prøveeksaminer.

Den pædagogiske model bygger i høj grad på, at undervisningen klæder kandidaten på til et vist niveau. Men de egentlige kompetencer opbygges når viden og holdninger anvendes i hverdagen. Derfor er det en forudsætning, at kandidaten selv yder en meget målrettet og seriøs indsats.

Del til: