ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten

FSR - danske revisorer har i samarbejde med Finansforeningen / CFA Society Denmark og Nasdaq - med assistance fra ESG Research - udarbejdet 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten.

ESG Publikation

 

 

  Publiceret: Januar 2022

 

FSR - Danish Auditors has in collaboration with CFA Society Denmark and Nasdaq - with assistance from ESG Research - worked out 15 suggestions on standardised ESG key figures for the annual report.

ESG Publication

 
 

 

 


Published: January 2022

 

 

Del til: