Faglig opdatering

Faglig opdatering


17. juli 2020

COVID19: Regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser

[Fast nyhed] Læs FSR - danske revisors notat om relevante regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser afledt af COVID19-situationen. Notatet indeholder eksempler på formuleringer i regnskabet, overvej...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

06. august 2020

Flere årsregnskaber i juli

Corona-krisen og fristforlængelser har haft stor betydning for antallet af indsendte årsregnskaber i 2020. Selvom antallet af indsendte årsregnskaber i juli steg i forhold til sidste år, så er der på ...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

10. juni 2020

Midlertidig ordning for udlandsdanskere som følge af Covid-19

Som følge af grænselukningen, hvor flere danskere risikerer at blive ufrivilligt skattepligtige til Danmark, er der skabt en midlertidig ordning, for de berørte danskere. Der etableres også en midlert...

Corona Faglig opdatering Skat

10. juni 2020

A-skat og am-bidrag i august, september og oktober er udskudt

Fristerne for A-skat og am-bidrag i august, september og oktober bliver udskudt. Betalingsfristen for moms i august og september forlænges ligeledes. Desuden forlænges betalingsfristen for kvartalsmom...

Corona Faglig opdatering Skat

02. juni 2020

Lovforslag om yderligere udskydelse af frister for skatter og moms samt midlertidig lempelse af reglerne for skattepligt fremsat

Skatteministeriet har den 2. juni fremsat lovforslag om yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Lovforslaget indeholder også forslag til udskydelse af angivelses-...

Corona Faglig opdatering Skat

29. maj 2020

Antallet af nyindsendte årsrapporter falder nu

Der var til og med april måned indsendt over 83.000 årsrapporter til Erhvervsstyrelsen - lidt over sidste års niveau. Men i de første tre uger af maj måned er antallet faldet markant, når vi sammenlig...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

28. maj 2020

Skatteministeriet foreslår at forlænge frister for A-skat, am-bidrag og udskyde betalingsfrist for moms

Skatteministeriet foreslår i dag, at betalingsfrister for A-skat og am-bidrag forlænges. Samtidig foreslår Skatteministeriet, at betalingsfristen for moms forlænges.

Corona Faglig opdatering Skat

27. maj 2020

Skattestyrelsen forlænger frister for 13 regler, som har tilknytning til oplysningsfristen

Skattestyrelsen fik den 30. april adgang til at forlænge frister, som havde tilknytning til oplysningsfristen. Skattestyrelsen har blandt andet valgt at udskyde fristen for indskud på ophørspension ...

Corona Faglig opdatering Skat

19. maj 2020

Erklæring til brug for rentefri lån

Virksomheder fik den 5. maj mulighed for at søge om et rentefrit lån for moms eller lønsum. Hvis virksomheden havde skiftet ejer inden for en angiven periode, skulle revisor erklære sig om ejerskiftet...

Corona Faglig opdatering Skat

07. maj 2020

Erklæring til brug for fremrykket udbetaling af skattekreditter

Skatteministeriet har udgivet bekendtgørelsen, som redegøre for revisors handlinger i forbindelse med erklæringen om fremrykket udbetaling af skattekreditter. Du kan læse mere om erklæringen i nyheden...

Corona Faglig opdatering Skat