Faglig opdatering

Faglig opdatering


02. juni 2023

Skat af corona-kompensation slutafregnet i 2022

Har virksomheden modtaget corona-kompensation i 2022, og er den blandt de ca. 57.000 virksomheder, der har modtaget en slutafregning af Skattestyrelsen, er kompensationsbeløbet som udgangspunkt skatte...

Corona Faglig opdatering Skat

12. oktober 2022

Coronalånene skal senest tilbagebetales den 1. november 2022

Den 1. november er der betalingsfrist for ca. 10.800 virksomheder, som har et såkaldt ”momslån 4” og/eller ”A-skattelån 1”. Skattestyrelsen sender i disse dage breve ud til virksomhederne om fristen.

Corona Faglig opdatering Skat

24. maj 2022

Virksomheder, der har modtaget corona-hjælpepakker, skal huske at medregne beløbet i det skattepligtige resultat – men hvilket år?

De ca. 105.000 virksomheder, der i løbet af 2020 og/eller 2021 har fået en corona-hjælpepakke fra en offentlig myndighed, fx Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Socialstyrelsen, får nu brev ...

Corona Faglig opdatering Skat

Historisk

20. maj 2022

Info om coronalånsfrist, betalingsordning samt rentesats

Muligt at indgå betalingsordning på op til 12 måneder med Skattestyrelsen. Renten er dog høj.

Corona Faglig opdatering Skat

Historisk

07. januar 2022

COVID-19: Notater om revisions- og regnskabsmæssige overvejelser

Der er sket en mindre opdatering af vores notater fra sidste år om relevante revisions- og regnskabsmæssige overvejelser afledt af COVID-19.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

Historisk

17. august 2021

COVID-19 kompensation kan indgå i årsregnskabet uden at blive beskattet det år

Skatteministeriet sendte i juni et lovforslag om beskatningstidspunktet for COVID-19 kompensationer i høring. Lovforslaget giver mulighed for valgfrihed mellem to tidspunkter for selvangivelse. Fortol...

Corona Faglig opdatering

Historisk

16. august 2021

A-skattelån og momslån skal tilbagebetales ved omstruktureringer

Universalsuccession kan ikke benyttes ved omstruktureringer, når en ophørende virksomhed har fået et A-skattelån eller et momslån. Lånet skal tilbagebetales efter virksomhedens ophør.

Corona Faglig opdatering Skat

Historisk

13. april 2021

Erklæringer til rentefrie lån i forbindelse med ejerskifte

Erklæringer til brug for rentefrie lån på henholdsvis A-skat og am-bidrag og moms ligger nu klar. Virksomheder, der ansøger om rentefrie lån, har kun behov for erklæringer, hvis der er sket ejerskifte...

Corona Faglig opdatering Skat

Historisk

23. marts 2021

Hvornår skal COVID-19 kompensationer beskattes?

Vi har modtaget flere spørgsmål om, hvornår COVID-19 kompensationer skal indregnes i skatteregnskabet? Vi forventer, at det bliver valgfrit for virksomheden, hvornår kompensationer skal indregnes. Ska...

Corona Faglig opdatering Skat

25. januar 2021

Skatteministeren afviser udsættelse af betalingsfristerne for moms 1. marts 2021

I et svar til Folketinget har Skatteministeren afvist at udsætte betalingsfristerne for moms 1. marts 2021.

Corona Faglig opdatering Skat