Viser 1 til 10 af totalt 971 resultater
Revision

Revision

Erklæringsopgaver, standarder, etik, hvidvask,
kvalitet og Revisornævnet.


28. maj 2020

Rigsrevisionen om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Rigsrevisionen rettede en gennemgribende kritik af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme i en beretning af 24. januar 2020. Nu foreligger notatet til statsrevisorerne, efter at de...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

27. maj 2020

Antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager stiger og stiger

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn, at antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager er steget fra 137 til 224.

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

27. maj 2020

Ændret EU-liste over lande med strategiske mangler i forhold til hvidvask/terrorfinansiering

EU-Kommissionen har udsendt en opdateret liste over lande med strategiske mangler i deres setup for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Listen indgår som et af flere obligatoriske grundlag f...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

25. maj 2020

Stort antal revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn afslører, at et stort antal revisionspåtegninger har været afgivet af ikke-godkendte revisorer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi Erklæringer

25. maj 2020

Undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Erhvervsstyrelsen åbner nu op for registrering af rene holdning-revisionsvirksomheder, så dobbelt betaling af det nye hvidvaskgebyr undgås.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

25. maj 2020

Yderligere handlinger/forbehold i udvidet gennemgang og manglende forbehold i revision

I udvidet gennemgang skal revisor foretage yderligere handlinger ud over grundlæggende analyser og forespørgsler, når der er mistanke om, at der kan foreligge væsentlige fejl. Dette havde revisor ikke...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

20. maj 2020

ISA 540 – forøgede krav til revisor

Ajourføringen af ISA 540 øger kravene ved revision af regnskabsmæssige skøn betragteligt og dermed også kravene til virksomhedernes dokumentation og registrering.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm

18. maj 2020

Stærkt mangelfuld dokumentation i fornyet kvalitetskontrol – bøde på 75.000 kr.

Manglende dokumentation for planlægning samt tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på adskillige væsentlige og risikofyldte poster sanktioneres hårdt i gentagelsestilfælde. Dette var således udfaldet...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

14. maj 2020

Ændringer i årsregnskabsloven, selskabsloven og revisorloven vedtaget

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget den såkaldte kontrollovspakke, der medfører en række ændringer af årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og enkelte andre love. Her kan du læse om de ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

13. maj 2020

Hvidvasksekretariatet – indberetninger vedrørende corona-kompensationsordningerne

Den helt særlige situation, som er opstået som følge af corona-krisen og de efterfølgende kompensationsordninger, har skabt et akut behov for, at indberetninger om misbrug er præcise og kan hjælpe med...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger