Viser 1 til 10 af totalt 1125 resultater
Revision

30. maj 2023

Årsrapport om hvidvask 2022

Revisorer foretog 1.923 underretninger om hvidvask i 2022, hvilket er omtrent samme niveau som de to seneste år.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

25. maj 2023

Nu kan MitID anvendes i din kundekendskabsprocedure

Finanstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer. Ifølge vejledningen kan MitID stå alene som kontrolkilde til at fastslå e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

24. maj 2023

Kraftigt fald i antal indbragte sager ifølge Revisornævnets årsberetning 2022

Revisornævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2022. Med beretningsåret 2022 er denne tendens måske stoppet, da antallet af indbragte sager er faldet med cirka en tredjedel. Uafhængighed – og d...

Revision Revisornævnet

12. maj 2023

Revisionspligt når balance overskrider 50 millioner kroner

Et selskab i regnskabsklasse B har gennem flere år haft en balancesum på mere end 50 millioner kroner og skal derfor revideres fra den 1. januar 2023. Hidtil har vi kun ydet assistance med opstilling ...

Revision Faglig Hotline

10. maj 2023

Tilbageførsel af en nedskrivning

Et selskab i regnskabsklasse B har en aktiepost i et unoteret selskab. Aktierne er klassificeret som et anlægsaktiv og måles til kostpris eller genindvindingsværdi, hvis denne er lavere. I årsregnskab...

Revision Faglig Hotline

02. maj 2023

PET’s vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland

I en ny rapport beskriver PET deres vurdering af truslen for, at virksomheder, myndigheder mv. bliver udsat for spionage fra fremmede stater.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

26. april 2023

Kommende international standard til erklæring på bæredygtighedsrapportering er på vej

I øjeblikket arbejder International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) på at udvikle en international standard til erklæring på bæredygtighedsrapportering.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Erklæringer