Viser 1 til 10 af totalt 1111 resultater
Revision

01. februar 2023

Revisors oplysningsforpligtelse ved kundes konkurs

Min kunde er gået konkurs, og nu har jeg fået et brev fra en advokat om, at selskabet er taget under konkursbehandling, og at jeg skal sende alt materiale, jeg har, vedrørende kunden. Hvad er jeg forp...

Revision Faglig Hotline

31. januar 2023

Verdens bedste - både til håndbold og til anti-korruption

Danmark topper igen i år listen over de mindst korrupte lande i verden. Det viser den nye anti-korruptionsliste fra Transparency International.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

23. januar 2023

Høring: Vejledning om assistanceopgaver

Revisionsteknisk Udvalg har udarbejdet en praktisk vejledning om revisors assistance med opgaver om opstilling af regnskaber. Høringsfristen for eventuelle kommentarer er 23. marts 2023.

Revision Revision og erklæringsopgaver REVUs udtalelser og REVU mener mm

17. januar 2023

Digitale underskrifter på regnskabsdokumenter

Jeg er revisor for en virksomhed, hvis direktør har navne- og adressebeskyttelse. Dette medfører, at man på digitalt underskrevne dokumenter ikke kan se navnet på direktøren, men blot at der ved under...

Revision Faglig Hotline

13. januar 2023

Ny National Risikovurdering af Hvidvask

Hvidvasksekretariatet har den 12. januar 2023 offentliggjort en ny national risikovurdering af hvidvask. Hvidvasksekretariatet konkluderer, at risikoen for hvidvask, hvor godkendte såvel som ikke-godk...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

11. januar 2023

Frie skoler: årsrapport 2022

Revisorerne skal være opmærksomme på orienteringer fra STUK om årsrapporten 2022 samt nye krav i bogføringsloven.

Revision Offentlig sektor

20. december 2022

Når snakken går om den nye medarbejder – opfølgning på dilemma december 2022

Medarbejdere er en knap ressource i revisorbranchen, og der bliver gjort mange tanker om, hvordan man kan sikre medarbejdernes fortsatte tilknytning. Spørgsmålet er dog, om man trods knaphed på medarb...

Revision Dilemmaer