Viser 1 til 10 af totalt 997 resultater
Revision

Revision

Erklæringsopgaver, standarder, etik, hvidvask,
kvalitet og Revisornævnet.


06. august 2020

SØIK: Rapport om såkaldte neobanker med forøget hvidvaskrisiko

Finansielle aktører dukker hele tiden op i nye former, herunder de såkaldte digitale neobanker, som ofte er forbundet med høj risiko for hvidvask. Vi har fået lov til at dele en SØIK-rapport herom med...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

06. august 2020

Basale forståelsesfejl slår igennem i revisionspåtegning – bøde på 35.000 kr.

Dateringen af revisionspåtegningen kan ikke ligge forud for dateringen af revisionsdokumentationen. Det er ikke muligt at undlade revisionshandlinger ved at modificere konklusionen. Revisors oplysning...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

06. august 2020

Tilsidesat regnskab og pålagt revision – ikke dokumenteret af være revisors skyld

I de senere år har Erhvervsstyrelsen benyttet revisors erklæringer som input ved afgørelser om krav om omgørelser af regnskaber og pålæg om revision. I denne sag forsøger et selskab at skyde ansvaret ...

Revision Revision og erklæringsopgaver

14. juli 2020

Nyt fra International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

IAASB har ajourført »ISA 315 - identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation« samt »ISRS 4400 - aftalte arbejdshandlinger« udsendt udkast til ajourføring af »ISA 600 – koncernrev...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv

01. juli 2020

Månedens dilemma: Revision uden beregning?

En kendt velgørende organisation forespørger, om jeres revisionsfirma vil revidere organisationen uden beregning. Revisionsfirmaet har sidste år udført en række betalte rådgivningsopgaver for organisa...

Revision Dilemmaer Månedens dilemma

01. juli 2020

Hvidvaskloven vs. whistleblowing efter ”borgerordningen” i forbindelse med corona-hjælpepakkerne

Whistleblowerordningen, der blev indført i erhvervsfremmelovens § 22 a, er en ”borgerordning” for alle. Ordningen indfører således ikke særlige pligter for revisorer, men kan heller aldrig træde i ste...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

01. juli 2020

Revisornævnets årsberetning 2019 – faldende antal sager, faldende samlet bødesum

Af Revisornævnets årsberetning 2019 fremgår det klart, at tendensen til fald i antal indbragte sager og samlet bødesum fortsætter. Hertil fremgår det, at der hverken har været behandlet sager om frake...

Revision Revisornævnet

01. juli 2020

Reminder: husk fristen for at undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Den 20. juli 2020 er sidste frist, hvis du vil undgå et dobbeltgebyr for 2020 for hvidvaskkontrollen.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

29. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – vurderingsberetning ved omdannelse af revisors eget IVS til ApS

Revisor kan naturligvis aldrig afgive erklæringer med sikkerhed om selskaber, som revisor selv dominerer som ejer og/eller ledelse. I en sag om en vurderingsberetning om revisors eget selskabs omdanne...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

23. juni 2020

Intet bevis om ejerskab/stemmeret i polsk datterselskab – bøde på 40.000 kr.

Uoverensstemmende oplysninger om ejerskab og stemmerettigheder i datterselskaber skal så vidt muligt afklares. Dette gælder også i udvidet gennemgang, hvor revisor sanktioneres med en bøde på 40.000 k...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999