Viser 1 til 10 af totalt 1062 resultater
Revision

Revision

Erklæringsopgaver, standarder, etik, hvidvask,
kvalitet og Revisornævnet.


25. januar 2021

Revisor frifindes i sag om going concern

Når der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, skal en revisor holde tungen lige i munden. Sådan som revisor i denne sag, hvor revisor ikke fandt, at forudsætningen om fortsat drift ikke var opfyld...

Revision Revisornævnet Frikendelser

20. januar 2021

Klage om hævet overskud i virksomhedsskatteordningen afvises efter beslutning

I en sag, hvor Skat havde ændret årsopgørelsen for en selvstændigt erhvervsdrivende skorstensfejer, afvistes klagen i sin helhed med en række klassiske begrundelser. Den skattepligtige personlige indk...

Revision Revisornævnet Afvisning

19. januar 2021

Månedens dilemma: Løn som fortjent

I månedens dilemma undersøger vi, hvordan du kan opfylde din kundes ønske om at håndtere løn for kundens ansatte.

Revision Dilemmaer Månedens dilemma

18. januar 2021

REVU’s udtalelse om revisors erklæring vedrørende ESEF-forordningen

Børsnoterede virksomheder skal i henhold til ESEF-forordningen udarbejde årsrapporter i XHTML-format, og revisor skal som et led i revisionen kontrollere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse ...

Revision DOKUMENT REVUs udtalelser

18. januar 2021

REVU’s udtalelse om revisors rapportering om selskabers vederlagsrapport

I henhold til selskabsloven skal en række børsnoterede selskaber udarbejde en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over aflønningen af de enkelte ledelsesmedlemmer i det pågældende regnskabs...

Revision DOKUMENT REVUs udtalelser

18. januar 2021

Revisornævnet: De nye skærpede sanktioner fra 17. juni 2016 i 2020

I forbindelse med revisorloven 2016 introduceredes der en række skærpede sanktionsmuligheder ved grovere forseelser som modpol til ”lempelsen i bunden” ved mindre forseelser. De skarpe sanktionsmuligh...

Revision Revisornævnet

13. januar 2021

Revisornævnet: De store sanktioner i 2020 – sanktionsformer fra før 17. juni 2016

Klassisk sanktionerer Revisornævnet revisorer med store bøder i sager om overtrædelser af de helt grundlæggende forudsætninger for revisors troværdighed. Kardinalforseelserne, de grove overtrædelser, ...

Revision Revisornævnet Bøder over 100000

11. januar 2021

Revisornævnet: Bøder på mellem 30.000 og 75.000 kroner i 2020 – større forseelser eller gentagelse

Bøder for større forseelser om mangelfuldt erklæringsarbejde og gentagelsesbøder for lidt større forseelser takseres typisk til bøder fra 40.000 kroner og op til grænsen for den typiske startbøde på 1...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

06. januar 2021

Revisornævnet - Bøder på op til 30.000 kroner i 2020 – lidt større forseelser

Lidt større forseelser udmåles i førstegangstilfælde til bøder i niveauet 25-30 t.kr. Det, der typisk adskiller dem fra mindre forseelser, er, at de ikke kan anses for at være potentielt konsekvensløs...

Revision Revisornævnet Bøder nul til 30000

22. december 2020

HØRING: REVU’s udtalelse om revisors rapportering om selskabers vederlagsrapport

En række børsnoterede selskaber skal i henhold til selskabsloven udarbejde en vederlagsrapport, som giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt for det påg...

Revision DOKUMENT REVUs udtalelser