Viser 1 til 10 af totalt 1084 resultater
Revision

19. september 2022

Hvornår skal Den venlige Revisor slå til? – opfølgning på dilemma september 2022

Revisorer er ofte synlige i lokalsamfundet. I sammenhæng med rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant betyder det, at man ofte skal overveje tilbud og impulser en ekstra gang. Det var temaet for...

Revision Dilemmaer

19. september 2022

Manglende supplerende handlinger i udvidet gennemgang – bøde på 30.000 kroner

Klassisk bedømmes manglende udførelse af relevante supplerende handlinger i udvidet gennemgang som en lidt større forseelse, der i førstegangstilfælde fører til en bøde i niveauet 30.000 kroner. I nær...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder nul til 30000

13. september 2022

Utilstrækkelig revision i en fri grundskole – tillægsbøde på 20.000 kroner

Inden for det offentlige er der ofte særlige og ret detaljerede regnskabsmæssige begrebsrammer og afledte revisionsreguleringer. Dette er eksempelvis tilfældet for frie grundskoler under tilsyn af Sty...

Revision Revisornævnet Bøder nul til 30000

13. september 2022

Ny handleplan til bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet

Korruption og den dertil knyttede økonomiske kriminalitet såsom hvidvask, bestikkelse og skatteunddragelse er betydelige hindringer til opnåelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det skr...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

13. september 2022

Rapportering om ulovlige udlån (kapitalejerlån)

Ved min revision af selskabets årsregnskab for 2021 opdagede jeg et ulovligt udlån til selskabets ledelse. Det ulovlige udlån blev bragt til ophør ved at udlodde fordringen som udbytte på en ekstraord...

Revision Faglig Hotline

12. september 2022

Revisor frikendt i sag om helt grundløs klage i en andelsboligforening

Ved klager i andelsboligforeninger har man ofte indtryk af, at der ligger noget andet bag den udtrykte utilfredshed med revisor. Her klages der aldeles grundløst over, at der under iagttagelse af alle...

Revision Revisornævnet Frikendelser

06. september 2022

Første ”coronakompensationssag” for nævnet: Revisor frikendt

I den første klage over revisor i forbindelse med coronakompensation frifindes revisor. Det ender med, at revisor ikke påtager sig opgaven, hvilket der ikke er nærmere regler om i revisorloven, og som...

Revision Revisornævnet Frikendelser