Viser 1 til 10 af totalt 1039 resultater
Revision

20. maj 2022

En del forseelser om planlægning og dokumentation (og hertil gentagelse) – bøde på 40.000 kroner

Klassisk sag om generelt utilstrækkelig planlægning og flere lidt mere væsentlige konkrete førstegangsfejl sanktioneres med bøde på 40.000 kroner under hensyntagen til, at der var tale om gentagelse. ...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

17. maj 2022

Byggeklodsfejl, utilstrækkelig revision af fortsat drift, skatteaktiv og goodwill – bøde 40.000 kroner

Klassisk sag med flere lidt mere væsentlige førstegangsfejl sanktioneres med bøde på 40.000 kroner. Forseelserne består i, at et grundlag for afkræftende konklusion fejlopfattes som et grundlag for ko...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

16. maj 2022

Going concern og (manglende) bankfinansiering samt varebeholdninger – bøde på 40.000 kroner

Når et selskab går konkurs inden 12 måneder fra sidste balancedag, og der foreligger indikationer på, at dette kan ske, er revisor skidt kørende, hvis disse indikationer overses. Dette sammen med en u...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

11. maj 2022

Deltag på to gratis webinarer om de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2

Som forberedelse til implementeringen af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 afholder Kvalitetsudvalgets ISQM-arbejdsgruppe to gratis webinarer i juni og august. Disse har fokus på 1) stand...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

09. maj 2022

Udvidet gennemgang og en manglende obligatorisk supplerende handling – bøde på 25.000 kroner

Manglende udførelse af de situationsbestemte obligatoriske supplerende handlinger i udvidet gennemgang set i forhold til handlingerne i et review udløser bøder. Typisk takseres de som lidt større fors...

Revision Revisornævnet Bøder nul til 30000

09. maj 2022

Byggeklodsfejl i erklæring og manglende skepsis om udskudt skatteaktiv – bøde på 30.000 kroner

En væsentlig byggeklodsfejl foreligger her ved uenighed om en fordring med væsentlig og gennemgribende effekt på resultat og egenkapital. Uenigheden fører ikke til afkræftelse af det retvisende billed...

Revision Revisornævnet Forkerte erklæringer Bøder nul til 30000

04. maj 2022

To dårlige sager giver bøde på 60.000. Påstand om betinget frakendelse ikke fulgt

Revisor sanktioneres for dårlig revision i et anpartsselskab og et 75 % ejet interessentskab, der drev spillevirksomhed. Anpartsselskabet, der efterfølgende gik konkurs, havde solgt sine nettoaktiver ...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999