Viser 1 til 10 af totalt 1147 resultater
Revision

11. oktober 2021

Afskaffelse af retten til at betale kontant foreslås – god ide?

Der er bestemt gode argumenter for at afskaffe kontanter – især de ansattes sikkerhed; men også begrænsning af midler i cirkulation til kriminel aktivitet er et stærkt argument. Der er næppe mange, ek...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

08. oktober 2021

Vejledning til bekendtgørelse om kommunal og regional revision – ajourført oktober 2021

Offentligt Udvalg og Etikudvalget har opdateret vejledningen til bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revisors uafhængighed

05. oktober 2021

Erhvervsstyrelsens offentliggjorte hvidvaskkontroller første halvår 2021

Her kan du se en opgørelse over de 14 kontrolrapporter fra første halvår 2021. Syv vedrørte revisionsvirksomheder, fire ejendomsmæglere, en et kontorhotel og kun to ”skatterådgivere, bogholdere o.a., ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

05. oktober 2021

Har du styr på, hvordan man reviderer pengestrømsopgørelsen?

Her er gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du reviderer pengestrømsopgørelsen. En rapport udgivet af Financial Reporting Council viser nemlig, at det ofte ses, at der er fejl i pengestrø...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision

05. oktober 2021

Månedens dilemma: Erhvervsnetværk i et øsamfund

Du er bosat i et lille øsamfund, der både kunne bruge flere børnefamilier og flere erhvervsdrivende. Derfor vælger du at indtræde i bestyrelsen for et nystiftet erhvervsnetværk sammen med blandt andre...

Revision Dilemmaer Månedens dilemma

04. oktober 2021

Erhvervsstyrelsen søger eksterne kvalitetskontrollanter

Kvalitet er en af grundpillerne for revisors arbejde, og det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder har til formål at højne kvaliteten af revisors arbejde, således at offentligheden ...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

29. september 2021

Opdateret implementeringsguide til ISQM 1

IAASB har opdateret og genudgivet deres ”first time implementation guide” til den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1. Guiden har til formål at skabe klarhed over de krav, der stilles til revisionsvi...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder