Viser 1 til 10 af totalt 993 resultater
Revision

Revision

Erklæringsopgaver, standarder, etik, hvidvask,
kvalitet og Revisornævnet.


01. juli 2020

Månedens dilemma: Revision uden beregning?

En kendt velgørende organisation forespørger, om jeres revisionsfirma vil revidere organisationen uden beregning. Revisionsfirmaet har sidste år udført en række betalte rådgivningsopgaver for organisa...

Revision Dilemmaer Månedens dilemma

01. juli 2020

Hvidvaskloven vs. whistleblowing efter ”borgerordningen” i forbindelse med corona-hjælpepakkerne

Whistleblowerordningen, der blev indført i erhvervsfremmelovens § 22 a, er en ”borgerordning” for alle. Ordningen indfører således ikke særlige pligter for revisorer, men kan heller aldrig træde i ste...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

01. juli 2020

Revisornævnets årsberetning 2019 – faldende antal sager, faldende samlet bødesum

Af Revisornævnets årsberetning 2019 fremgår det klart, at tendensen til fald i antal indbragte sager og samlet bødesum fortsætter. Hertil fremgår det, at der hverken har været behandlet sager om frake...

Revision Revisornævnet

01. juli 2020

Reminder: husk fristen for at undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Den 20. juli 2020 er sidste frist, hvis du vil undgå et dobbeltgebyr for 2020 for hvidvaskkontrollen.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

29. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – vurderingsberetning ved omdannelse af revisors eget IVS til ApS

Revisor kan naturligvis aldrig afgive erklæringer med sikkerhed om selskaber, som revisor selv dominerer som ejer og/eller ledelse. I en sag om en vurderingsberetning om revisors eget selskabs omdanne...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

23. juni 2020

Intet bevis om ejerskab/stemmeret i polsk datterselskab – bøde på 40.000 kr.

Uoverensstemmende oplysninger om ejerskab og stemmerettigheder i datterselskaber skal så vidt muligt afklares. Dette gælder også i udvidet gennemgang, hvor revisor sanktioneres med en bøde på 40.000 k...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

23. juni 2020

Erhvervsstyrelsens skrivebordsundersøgelse – afsmitning sanktioneres hårdt i en mindre revisionsvirksomhed

I den senere tid er der set adskillige sager, der indbringes af Erhvervsstyrelsen på baggrund af uafhængighedsovertrædelser, som kan konstateres ved skrivebordsundersøgelser ud fra offentlige registre...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

22. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – fælleseje og -ledelse med leder i/ejer af revisionsklient

Revisor kan ikke lede eller eje selskaber sammen med personer, der indgår i ledelsen og/eller ejerkredsen i andre selskaber, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det falder i...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

18. juni 2020

Hesalight – en historie i fire klassiske etaper om regnskabsmanipulation og dårlig revision

Tredje quarter i føljetonen om Hesalight blev foreløbigt afgjort med en domsmandsretsafgørelse ved Byretten i Roskilde 24. januar 2019. Dommen blev senere stadfæstet i 2.instans. Første quarter var Er...

Revision Revisornævnet

17. juni 2020

Et usædvanligt medarbejdergode – opfølgning på dilemma juni 2020

Udlån til medarbejdere er næppe hyppigt forekommende i en almindelig produktionsvirksomhed. Derfor kan de give anledning til overvejelser, når de undtagelsesvist optræder. Dette var emnet for casen i ...

Revision Dilemmaer