Viser 1 til 10 af totalt 1102 resultater
Revision

01. september 2023

Ny udgave af Hvidvaskvejledningen – Opdateret afsnit om politisk eksponerede personer (PEP)

Hvis du synes, at hvidvasklovens regler om politisk eksponerede personer er komplicerede, er du ikke alene. Der uddeles desværre mange påbud for, at revisionsvirksomheder ikke har sikret forretningsga...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

22. august 2023

Kommende ændringer til de etiske regler

Den 15. december 2023 træder en række ændringer til IESBA Code of Ethics i kraft. I nyheden her kan du finde et kort resumé af disse.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed Etiske regler

22. august 2023

Den store hvidvaskdyst 2023

Har du styr på, hvordan du skal agere i forhold til hvidvaskloven? Og er du enig med dine kollegaer? I denne artikel kan du i en fiktiv case teste din viden om nogle af de forpligtelser, der følger af...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

18. august 2023

REVU’s vejledning om revisors opgaver om opstilling af regnskaber

Revisionsteknisk Udvalg offentliggør vejledningen om revisors opgaver om opstilling af regnskaber.

Revision Revision og erklæringsopgaver REVUs udtalelser og REVU mener mm

17. august 2023

Ny kvartalsrapport (Q2) fra Hvidvasksekretariatet

Der er i årets andet kvartal sket en markant stigning i antallet af underretninger om hvidvask fra revisorer. Der er foretaget 735 underretninger, hvilket er det højeste nogensinde og overstiger væsen...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

09. august 2023

En klassisk forretningsmæssig forbindelse og måske en ny generalklausul – bøde på 100.000 kroner

Revisor blev i sag nr. 043/2022 idømt en bøde på 100.000 kroner for en klassisk forretningsmæssig forbindelse, men sagen rejser også spørgsmål om, hvorvidt en ny generalklausul er fundet.

Revision Revisornævnet Uafhængighed

03. august 2023

Når tiden er knap og kravene høje

Dokumentation, kundekendskabsprocedurer, udfyldelse af tjeklister og lignende er alt sammen opgaver, der er vigtige at udføre, men som ikke nødvendigvis giver værdi for kunden, og som sluger en stor d...

Revision Dilemmaer Månedens dilemma