Viser 1 til 10 af totalt 1114 resultater
Revision

30. november 2023

FSR - danske revisorer vil skabe klarhed om revisors uafhængighed i forbindelse med bæredygtighedserklæringer

CSR-direktivet træder i kraft fra årsskiftet, men der mangler blandt andet klare vejledninger om revisors uafhængighed i forbindelse med erklæringsopgaver. Derfor har Etikudvalget formuleret en fortol...

Revision Etik og uafhængighed

28. november 2023

Omlægning af regnskabsår i en koncern

En mindre koncern med et moderselskab og to datterselskaber har regnskabsår 1. juli til 30. juni. Moderselskabet har i august 2023 købt et tredje datterselskab, der har balancedag 31. december. Moders...

Revision Faglig Hotline

17. november 2023

Revisionspligt når grænserne overskrides

Min kunde er en lille koncern med et moderselskab (holding) og fem datterselskaber (ejendomsselskaber). Alle selskaber i koncernen har tidligere fravalgt revision, da både antal ansatte og nettoomsætn...

Revision Faglig Hotline

17. november 2023

Webinar om hvidvaskregler og tilsyn

Har du kunder i kunstbranchen, eller har du brug for at få genopfrisket hvidvaskreglerne, så er der mulighed for det i en ny webinarrække arrangeret af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Dansk Erhverv...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

13. november 2023

Ny kvartalsrapport (Q3) fra Hvidvasksekretariatet og nyt notat fra ODIN

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 711 underretninger fra godkendte revisorer i tredje kvartal 2023, hvilket e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

06. november 2023

Revisor med sidegesjæft – opfølgning på dilemma oktober 2023

18 år i samme revisionsvirksomhed – du er en glad og tilfreds revisor. Der er bare lige det, at du opdager, at en af dine kollegaer ikke altid er på arbejde, når hun er på arbejde. Spørgsmålet er, hvo...

Revision Dilemmaer Etisk dilemma

24. oktober 2023

Offentliggjort Q&A om de kommende ændringer til IESBA Code of Ethics

Den 15. december 2023 træder ændringerne til de etiske regler om definitionen af engagement teams og koncernrevisioner som bekendt i kraft. IESBA har netop offentliggjort en Q&A hertil.

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler