Viser 1 til 10 af totalt 978 resultater
Revision

Revision

Erklæringsopgaver, standarder, etik, hvidvask,
kvalitet og Revisornævnet.


04. juni 2020

FSR søger medlem til vores Udvalg for Revision af Offentlig Virksomhed

FSR – danske revisorer ønsker fuld transparens og lige mulighed for alle foreningens medlemmer for at deltage i udvalgsarbejdet. Derfor annonceres nu muligheden for at indtræde i udvalget og deltage i...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

03. juni 2020

Opfølgning på majs dilemma: Deltagelse i bestyrelsesmøde - go eller no-go?

I det etiske dilemma var udfordringen, i hvilket omfang revisor kan og bør deltage i bestyrelsesmøder, herunder i beslutningstagen?

Revision Etik og uafhængighed Etisk dilemma

03. juni 2020

Manglende klientkontoerklæring – bøde på 40.000 kr. i Advokatnævnet

Advokaters manglende indsendelse af en klientkontoerklæring afgivet af en godkendt revisor i det gældende standardformat om aftalte arbejdshandlinger er en af typesagerne, som Advokatrådet ofte indbri...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet Bøder 30001 til 99999

02. juni 2020

Månedens dilemma: Et usædvanligt medarbejdergode

Udlån til medarbejdere er næppe hyppigt forekommende i en almindelig produktionsvirksomhed. Derfor kan de give anledning til overvejelser, når de undtagelsesvist optræder.

Revision Dilemmaer Månedens dilemma

02. juni 2020

Manglende klientkontoerklæring – bøde på 60.000 kr. i Advokatnævnet

Advokaters manglende indsendelse af en klientkontoerklæring afgivet af en godkendt revisor i det gældende standardformat om aftalte arbejdshandlinger er en af typesagerne, som Advokatrådet indbringer ...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet Bøder 30001 til 99999

28. maj 2020

Rigsrevisionen om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Rigsrevisionen rettede en gennemgribende kritik af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme i en beretning af 24. januar 2020. Nu foreligger notatet til statsrevisorerne, efter at de...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

27. maj 2020

Antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager stiger og stiger

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn, at antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager er steget fra 137 til 224.

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

27. maj 2020

Ændret EU-liste over lande med strategiske mangler i forhold til hvidvask/terrorfinansiering

EU-Kommissionen har udsendt en opdateret liste over lande med strategiske mangler i deres setup for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Listen indgår som et af flere obligatoriske grundlag f...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

25. maj 2020

Stort antal revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn afslører, at et stort antal revisionspåtegninger har været afgivet af ikke-godkendte revisorer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi Erklæringer

25. maj 2020

Undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Erhvervsstyrelsen åbner nu op for registrering af rene holdning-revisionsvirksomheder, så dobbelt betaling af det nye hvidvaskgebyr undgås.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering