Viser 1 til 10 af totalt 1120 resultater
Revision

09. juli 2021

Ny årsberetning om kontrol og tilsyn med revisorer fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsens årsberetning om erhvervsrettet kontrol og tilsyn for 2020 er på gaden.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi

30. juni 2021

1. juli er det slut med kontantbetalinger på 20.000 kroner og derover

Kontantforbuddet for erhvervsdrivende er nedsat fra 50.000 til 20.000 kroner fra 1. juli 2021.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

29. juni 2021

De Etiske Regler – ved du, hvad du skriver under på?

I disse dage indsender revisorer en lind strøm af regnskaber, hvor revisor skriver under på at følge de Etiske Regler. Men hvad er det, de indeholder, og hvor finder du dem?

Revision Etik og uafhængighed

28. juni 2021

Ikke-konkret klage fra en støttemodtager, en dokumentarfilmproducent, afvises ex officio

Revisor blev indbragt for sit arbejde i forbindelse med to projektregnskaber. Sager indbragt af støtteyder eller som her støttemodtager ender ofte i afvisninger eller frifindelser. Ud over sagernes in...

Revision Revisornævnet

28. juni 2021

Opdateret notat om, hvorfor revisor ikke kan optræde som dirigent på selskabers generalforsamling

Etikudvalget har opdateret notatet om rollen som dirigent på generalforsamling.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

28. juni 2021

Detaljer om opdaterede standarder for offentlig revision (SOR 5-7)

SOR 6 om juridisk-kritisk revision og SOR 7 om forvaltningsrevision trådte i kraft med virkning for regnskabsåret 2017, og der er i maj 2021 offentliggjort nye ajourførte versioner, som er gældende fo...

Revision Offentlig sektor

25. juni 2021

Revisornævnets årsberetning 2020 – stigende antal sager, stigende samlet bødesum

Af Revisornævnets årsberetning 2020 fremgår det klart, at tendensen til fald i antal indbragte sager og samlet bødesum er ophørt, og at der i stedet er sket en markant stigning. Stigningen skyldes i s...

Revision Revisornævnet