Viser 1 til 10 af totalt 1025 resultater
Revision

21. oktober 2020

To stort anlagte sagskomplekser om et oliebunkerselskab afgjort i Revisornævnet med bøder

To komplicerede sagskomplekser mod to revisorer for revision af koncernregnskab samt afgivelse af selskabsretlige erklæringer vedrørende koncernomstruktureringer i et oliebunkerselskab mv. afgjort i R...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

19. oktober 2020

Når mistanken lurer – opfølgning på dilemma oktober 2020

Dilemmaet i oktober måned 2020 vedrørte tre situationer, der gav anledning til at overveje, om der var grundlag for mistanke om misbrug af corona-hjælpepakkerne. Vi modtog 41 svar fra jer – mange tak ...

Revision Dilemmaer

14. oktober 2020

Lidt om skema til underretninger om mistanke om hvidvask/finansiering af terrorisme

Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødek...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner Underretninger

12. oktober 2020

Er det klogt at underrette kunder om undersøgelse/underretning efter hvidvaskloven?

Er det en god idé at oplyse kunderne, hvis det i øvrigt er muligt, om foretagne eller påtænkte underretninger til Hvidvasksekretariatet om kunderne selv? Lovtekst og -bemærkninger synes at være i konf...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

07. oktober 2020

Der er flere måder at hvidvaske på – pengesmugling og privatforbrug

Sager om hvidvask gennem netværk af selskaber har vi set ofte i de seneste år. Det kan være penge, der stammer fra moms- og skatteunddragelse, andre førforbrydelser (narko, våbenhandel mv.) eller en k...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

06. oktober 2020

Månedens dilemma: Når mistanken lurer

Fredag den 2. oktober 2020 holder I det månedlige partnermøde. Du har selv et vigtigt punkt til agendaen. Inden for den seneste måned har du oplevet tre scenarier, hvor du har været i tvivl om, hvorvi...

Revision Dilemmaer Månedens dilemma

05. oktober 2020

Anmeldelser til SØIK om muligt misbrug af hjælpepakker fra maj til september 2020

Den 20. september havde SØIK i alt modtaget 116 anmeldelser om muligt misbrug af en eller flere hjælpepakker. Langt de fleste vedrørte lønkompensation med omsætningskompensation for selvstændige på en...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger