FSR – danske revisorer udgiver en gang om året en brancheanalyse, der samler op på det forgangne års udvikling i revisorbranchen, hvor der gives et indblik i udviklingen i omsætning, beskæftigelse, produktivitet, erklæringer mv. 

Fire gange årligt udgives en statistik, der viser den kvartalvise udvikling i omsætning, beskæftigelsen og lønsummen i revisorbranchen. Kvartalsstatistikken er dermed et tillæg til den årlige brancheanalyse.

Del til: