Nyt om uddannelse

Nyt om uddannelse


19. maj 2020

Ansøgertal for cand.merc.aud. 2020

De foreløbige ansøgertal for cand.merc.aud er kommet. Midt i en tid hvor universiteterne for alvor har fået gang i de digitale undervisningsværktøjer, og afholdelsesforholdene for sommerens eksaminer ...

Uddannelse Nyt om uddannelse

23. april 2020

Muligheden for ekstra SU-lån er forlænget

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen forlænger nu de ekstraordinære SU-lånemuligheder for studerende på ungdoms- og videregående uddannelser.

Uddannelse

24. februar 2020

Uddannelsesloftet er afskaffet - virkning fra sommeroptaget i 2020

Der er høj jobsikkerhed i revisorbranchen, spændende opgaver og høj livsindkomst. Det er bare ikke alle der er klar over det, når de står og skal vælge videregående uddannelse. Men nu er det muligt at...

Uddannelse Nyt om uddannelse

30. januar 2020

Undervisere skal på højde med de studerende på den digitale front

Fremtidens undervisere på de videregående uddannelser skal i højere grad mestre digitale kompetencer for bedst muligt at klæde de studerende på til en digital fremtid.

Uddannelse

13. januar 2020

Uddannelsesvejene til at blive statsautoriseret revisor

Drømmer du om at blive statsautoriseret revisor? Så kan du finde ud af, hvordan din drøm går i opfyldelse her. Der er nemlig mange veje, der fører til titlen som statsautoriseret revisor. Få overblikk...

Uddannelse

19. november 2019

Her er optagelsestallene for CMA-studiet 2019

De endelige optagelsestal for cand.merc.aud.-studiet 2019 er nu tilgængelige. Der tegner sig et positivt billede af optagne på fuldtidsstudiet og fortsat stor interesse for erhvervskandidaten på cand....

Uddannelse

14. november 2019

Få hjælp til at løse udfordringer i din virksomhed af passionerede studerende

Din forretningsudfordring kan blive til et projekt, et speciale eller et job for en CBS-studerende. På CBS CareerGate kan du slå dit projekt op og komme i kontakt med studerende

Uddannelse Nyt om uddannelse

30. september 2019

Er du ved at gøre klar til næste års revisorelever? - Så læs med!

I november 2018 indgik den daværende regering en aftale med et flertal af Folketingets partier om erhvervsuddannelser. Med aftalen om erhvervsuddannelserne blev 5-ugers grundforløb for HHX-studenter a...

Uddannelse Nyt om uddannelse

26. september 2019

IFAC lancerer ’’Future-fit’’ for at adressere regnskabsfolks ændrede rolle i erhvervslivet

I et skiftende og usikkert erhvervsliv skal CFO'er og regnskabsfolk hele tiden udvikle deres kompetencer for forsat at kunne rådgive beslutningstageren i virksomheden. IFAC har lanceret et evaluerings...

Uddannelse Nyt om uddannelse

03. september 2019

Revisorernes uddannelsesvej skal udbredes til andre brancher

Erhvervskandidatordningen er et frø, FSR – danske revisorer har sået. Ordningen går ud på, at studerende arbejder fuld tid i en privat eller offentlig virksomhed samtidig med, at de løbende uddanner s...

Uddannelse Nyt om uddannelse