I brev af 14. oktober 2020 gjorde Erhvervsstyrelsen det muligt for alle godkendte revisorer at indberette sin efteruddannelse i henhold til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer.


Af orienteringen fremgår det, at det nu er muligt at indberette sin efteruddannelse i henhold til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer nr. 856 af 21. august 2019, der trådte i kraft den 1. september 2019.

Kort oprids af orienteringen:

  • Efteruddannelsestimerne skal fordeles med mindst 24 timer på henholdsvis Revisions- og erklæringsområdet samt Anden relevant lovgivning og faglige standarder. Fagområdet Indirekte og direkte skatter er indeholdt i fagområdet Anden relevant lovgivning og faglige standarder.
  • Har du allerede indberettet efteruddannelse til Erhvervsstyrelsen, vil de indberettede timer automatisk blive overført til de nye fagområder.
  • Den nye kompetenceevaluering kan også indberettes til Erhvervsstyrelsen og kan oprettes som en kladde, der kan arbejdes i løbende. Sidste frist for indberetning af kompetenceevaluering er den 1. april 2021. 

Desuden indeholder orienteringen også en vejledning i, hvordan din efteruddannelse skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Webinar: Sådan indberetter du dine OE-timer korrekt

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen inviterede vi onsdag den 16. december 2020 til et kort webinar om korrekt indberetning af obligatoriske efteruddannelsestimer og kompetenceevaluering, samt muligheden for at søge om dispensation. Gense webinaret.

Del til: