Velkommen på Revisorelevuddannelsen - et karrierevalg, som åbner døren til revisorbranchen


FSR- danske revisorers Revisorelevuddannelse er en 2-årig erhvervsuddannelse. Uddannelsen er struktureret som en vekseluddannelse, hvilket betyder, at du skiftevis arbejder i en revisionsvirksomhed og er på skole. 

Uddannelsen er typisk målrettet personer med en EUX, HHX eller anden gymnasial baggrund (STX, HTX, HF) ansat på en uddannelseskontrakt i en revisionsvirksomhed. Uddannelsen udbydes i tæt samarbejde med Roskilde Handelsskole og Aalborg Handelsskole.

Som brancheforening kan FSR- danske revisorer tilbyde revisoreleverne en virkelighedsnær uddannelse, hvor undervisningen er centreret omkring specifikke kompetencer med en praktisk vinkel, hvilket også gør, at uddannelsen har et højere niveau end de krav, der fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse for uddannelsen.

FSR- danske revisorers Revisorelevuddannelse tilbyder:

  • Målrettet undervisning med engagerende og kvalificerede undervisere, som alle er udøvende revisorer eller specialister med solid undervisningserfaring
  • Undervisning på et højt fagligt niveau og målrettet arbejdsopgaver i en revisionsvirksomhed, det vil med andre ord sige, at undervisningen er involverende og case-baseret
  • Gennemarbejdet og tidssvarende undervisningsmateriale, udviklet og kvalitetssikret af FSR- danske revisorer og den enkelte underviser
  • Et elevfællesskab med rig mulighed for at netværke og få faglig sparring

Revisorelevuddannelsen starter op hvert efterår. Deadline for indgåelse af uddannelsesaftaler det pågældende år er den 1. august.