Udvalgets formål er at understøtte og drive foreningens indsats på it-, cyber- og persondataområdet.


Opgaver

Cybersikkerhedsudvalgets opgaver er at

 • foretage eller forestå vurdering/udvikling/formidling af metoder og værktøjer, som FSR - danske revisorers medlemmer kan anvende i revisions- og erklæringsarbejdet, ved rådgivning af klienter eller internt i revisionsvirksomhederne, efter nærmere aftale med FSR - danske revisorers bestyrelse
 • holde sig orienteret om lovgivningsarbejdet inden for cybersikkerhed og søge at påvirke den tekniske udformning af loven og tilhørende administrative forskrifter
 • opretholde kontakt med andre interesseorganisationer angående spørgsmål af fælles interesse
 • besvare spørgsmål fra medlemmerne angående principielle problemer
 • orientere FSR - danske revisorers bestyrelse successivt om nuværende eller kommende problemområder, hvor der kan være behov for en indsats
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Læs hele Cybersikkerhedsudvalgets kommissorium.

Udvalgsmedlemmer

 • Jess Kjær Mogensen, formand
 • Hans Henrik Berthing, viceformand
 • Thomas Kühn, viceformand
 • Kim Stormly Hansen
 • Nils B. Christiansen
 • Martin Povelsen
 • Mikkel Jon Larssen
 • Christian H. Riis
 • Claus Sonne Linnedal

Sekretær: Thomas Krath Jørgensen

Del til: