Cand.merc.aud.-studerende arbejder flere timer end andre

FSR – danske revisorer sætter i en række analyser fokus på revisorbranchens udfordringer med at tiltrække og fast holde talent. Analyserne bygger statistik og data fra Danmarks Statistik.


For en kandidatstuderende er det normalt at arbejde mellem 15-25 timer om ugen. Der er dog en stor del af cand.merc.aud.-kandidaterne, som arbejder langt mere end 25 timer om ugen sideløbende med studiet.  

Én ud af fem cand.merc.aud.-kandidater fra 2021 har arbejdet 37 timer eller mere om ugen igennem studietiden. For andre studieretninger som jura, økonomi, statskundskab og de øvrige cand.merc.-uddannelser arbejder langt størstedelen af de studerende op til 25 timer om ugen. 43 procent har i gennemsnit arbejdet op til 25 timer om ugen, mens 36 procent har arbejdet 25-37 timer i gennemsnit om ugen.  

Andelen af cand.merc.aud.-kandidater, der har arbejdet fuldtid under studiet, er stort set uændret i perioden 2010-2021. Til gengæld er andelen, der arbejder op til 25 timer, steget med knap 20 procentpoint.  
 

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid for cand.merc.aud.-kandidater, 2010-2021

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og BFL).
Anm.: Opgørelsen indeholder kandidater pr. 30. september i et givent år. Job under studie er afgrænset til ansættelsesforhold, der er startet og stoppet indenfor kandidatens studietid. Arbejdstiden er beregnet som en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i løbet af studietiden.  

Cirka halvdelen af cand.merc.aud.-studerende tager uddannelsen på den såkaldte Erhvervskandidatordning. Det betyder, at den studerende kan bruge fire år på at færdiggøre uddannelsen i stedet for de normale to år. Til gengæld er der så et krav om, at den studerende skal arbejde minimum 25 timer om ugen ved siden af studiet i et job, der er relevant for uddannelsen. Det kan delvis forklare, hvorfor cand.merc.aud.-studerende arbejder mere end studerende fra andre sammenlignelige uddannelser. Det forklarer dog ikke, hvorfor en så høj andel af cand.merc.aud.-studerende arbejder 37 timer eller mere om ugen, da kravet til de studerende på Erhvervskandidatordningen er 25 timer om ugen.  

Cand.merc.aud.er med studiejob i branchen arbejder flest timer 

Cand.merc.aud.-kandidater, der arbejder i revisorbranchen, arbejder gennemsnitlig flere timer sammenlignet med cand.merc.aud.-kandidater, der arbejder uden for revisorranchen. Næsten 40 procent af cand.merc.aud.-kandidater fra 2021, der har arbejdet i revisorbranchen under studiet, arbejdede fuldtid. For cand.merc.aud.-kandidater, der arbejdede uden for revisorbranchen, er andelen otte procent.
 

Andel af cand.merc.aud.’er, der arbejder fuldtid i og uden for revisorbranchen, 2010-2021 

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og BFL).
Anm.: Opgørelsen indeholder kandidater pr. 30. september i et givent år. Job under studie er afgrænset til ansættelsesforhold, der er startet og stoppet indenfor kandidatens studietid. Arbejdstiden er beregnet som en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i løbet af studietiden. Revisorbranchen dækker over branchekode 692000.

Metode

Der er taget udgangspunkt i uddannelsesstatistikken fra Danmarks Statistik. Ud fra uddannelsesstatistikken er alle personer med en afsluttet cand.merc.aud.-kandidat i perioden 2010 til 2021 identificeret.   

Afgrænsningen af kandidater i perioden 2010 til 2021 er lavet for at undersøge yngre cand.merc.aud.-kandidaters præferencer og handlemønstre.  

I analysen er der yderligere trukket data fra statistikker om, beskæftigelse for lønmodtagere, lønstatistikker og befolkningsstatistikker.  

I dele af analyserne er cand.merc.aud.-kandidaterne sammenlignes med kandidater fra de øvrige cand.merc.-uddannelser, jura, økonomi og statskundskab. Det skyldes, at disse kandidatuddannelser tilnærmelsesvis er sammenlignelige. 

Del til: