I foråret 2023 vedtog foreningens bestyrelse en strategi for 2023-2025.


Forandring og stigende kompleksitet er blevet den nye norm i en verden, der står over for store, verdensomspændende udfordringer. I en tid, hvor disse forandringer udgør et nyt, fælles vilkår, er revisorernes opgave med at sikre tillid og troværdighed i samfundet i dag vigtigere og mere vidtspændende end nogensinde før.

Med FSR – danske revisorers Strategi 2023-2025 sætter vi fokus på fire vigtige pejlemærker for revisorbranchens nære fremtid og sætter retningen for vores aktiviteter og udviklingstiltag i de kommende tre år.

  1. Ressourcer og talent til branchen
  2. En central rolle i den grønne omstilling
  3. En fælles og styrket politisk interessevaretagelse
  4. Tættere på medlemmet

Del til: