SR-Akademiet er en del af det læringsforløb, der leder dig fra afsluttet cand.merc.aud. frem til revisoreksamen.


SR-Akademiet er en uddannelse, som træner og forbereder dig til revisoreksamen. Fra 2022 har uddannelsen fået et nyt design, hvor der er lagt vægt på at gøre uddannelsen mere fleksibel og moderne i sin læringstilgang. Det nye design gør, at deltageren kan sammensætte uddannelsen bedre efter eget temperament, karriere og privatliv. Der er opstart af uddannelsen to gange om året, og flere af fagene afholdes to gange om året. 

De deltagere, som er startet på uddannelsen før 2022, vil fortsætte på det SR-Akademi, som de kender og har tilmeldt sig. Det betyder, at uddannelsens sammensætning fastholdes for årgang 2020 og 2021.

Begge uddannelser træner og forbereder deltagerne til samme eksamensform (2x6 timer) og eksamenspensum.

For deltagere, som træner til eksamensformen ABC i 2022, har vi fortsat skriftlig prøveeksamen og et brush-up kursus.

På SR-Akademiet anvendes Læringsportalen som kommunikationsforum. Portalen indeholder alle oplysninger om den pågældende undervisning, materialer, testes, E-learning og tidligere prøveeksaminer. Få adgang til Læringsportalen.