FSR- danske revisorers Revisorelevuddannelse er en to-årig uddannelse, som er bygget op af 5 grundmoduler af 5 dages varighed og 11 dages valgfag. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig fagprøveeksamen, som skal forsvares mundtlig.

Undervisningsform
Igennem FSR- danske revisorers Revisorelevuddannelse kommer eleverne tættere på de daglige opgaver på et revisionskontor. Der er skruet ned for ”klassisk forelæsning” og op for ”aktiv læring” for at sikre det størst mulige udbytte for den enkelte elev.

Udgangspunktet for undervisningen er at skabe en kontinuerlig læringsproces, hvor koblingen mellem teori og praksis er i fokus. Uddannelsen er et teoretisk forløb, men undervisningen er involverende og virkelighedsnær. Den foregår som en vekselvirkning mellem klasseundervisning og opgaveløsning i form af case-arbejde i grupper, samt diskussioner og præsentationer.

Fagindhold
Fagene tager udgangspunkt i, hvad en revisorelev i en mindre-/mellemstor revisionsvirksomhed arbejder med i hverdagen på kontoret, og de forbereder eleven på øvrige opgaver, som denne vil kunne møde senere i sin karriere.

Alle elever skal gennemføre de obligatoriske grundmoduler på 5 ugers varighed (25 undervisningsdage).

Alle elever skal opfylde kravet om valgfag af minimum 2,2 ugers varighed
(11 undervisningsdage). 

Uddannelsen afsluttes med 1 uges fagprøveeksamen (5 dage), som skal forsvares mundtlig.