Erhvervsret

Erhvervsret

Her finder du nyt om selskabsret og øvrige regler for virksomheder.


19. marts 2020

Smittefri generalforsamling

Rigtig mange selskaber skal afholde ordinær generalforsamling i løbet af de kommende måneder. På grund af risikoen for coronasmitte og som følge af forbuddet mod at samles flere end 10 personer, kan d...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

07. februar 2020

Erhvervsstyrelsens vejledning i version 2.0 om uoverensstemmelser i CVR-registret

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt ”Vejledning om indberetning af reelle ejere” i version 2.0 af 5. februar 2020, der erstatter version 1.0. Vejledningen omhandler indberetning af uoverensstemmelser ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Vejledninger

06. januar 2020

Vejledning om indberetning af reelle ejere – uoverensstemmelser med CVR-registret

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde version 1.0 af vejledningen om indberetning af reelle ejere, der omhandler bl.a. revisorers pligter til at indberette uoverensstemmelser i forhold til de registrerede...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Vejledninger

04. december 2019

Obs! Øget offentlig kontrol af vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsen har konstateret fejl og mangler i en del af de vurderingsberetninger, som udarbejdes af godkendte revisorer, når der indskydes andre værdier end kontanter i et kapitalselskab. Nu skæ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

28. november 2019

Ny vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport

Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om børsnoterede virksomheders vederlagspolitik og aflæggelse af vederlagsrapport for aflønning af ledelsesmedlemmer.

Erhvervsret Børsnoterede selskaber Vejledninger

14. november 2019

Nyt kreditregister skal bidrage til at sikre finansiel stabilitet

Banker giver oplysninger om danskernes gældsforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet.

Erhvervsret Finansielle sektor Nyt fra myndigheder

04. november 2019

Hvad er de hyppigste Key Audit Matters i europæiske banker?

Revisor medtager i gennemsnit 4,2 Key Audit Matters i påtegninger på europæiske bankregnskaber. Især nedskrivninger på udlån er et af de mest centrale forhold ved revisionen. Hør mere om blandt andet ...

Erhvervsret Finansielle sektor Vejledninger

30. oktober 2019

Fortsat udfordringer i den finansielle sektor

Aktuelle udfordringer er der mange af i den finansielle sektor. Nye regler om regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter, ændringer af revisionsbekendtgørelsen og krav til revisors uafhæng...

Erhvervsret Finansielle sektor Nyt fra myndigheder

21. oktober 2019

Nyt whistleblowerdirektiv vedtaget

Et nyt whistleblowerdirektiv forpligter arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.

Erhvervsret Internationalt Lovgivning og fortolkning

30. september 2019

Lov om ændring af lov om indsamling m.v.

FSR – danske revisorer har den 30. september 2019 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v.

Erhvervsret Andre virksomhedstyper Høringssvar