Erhvervsret

28. februar 2022

Kvotekonge sælger ud med stor gevinst

Du kan se DR-nyheden herom, skrevet af Astrid Libor på DR’s hjemmeside. I øvrigt var sagen hovedhistorien i DR 1’s TV Avisen mandag den 14. kl. 21.00. Skønnet over, hvor meget Henning Kjeldsen tjente ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

07. februar 2022

Dommene faldet i kvotesagen i byretten i Holstebro den 17. december 2021 – dommene er anket

Hårde domme, men dog under anklagemyndighedens krav. Alle domme er anket af de dømte. Sagen har interesse, fordi bl.a. en tidligere revisor var blandt de sigtede og dømte. Den pågældende revisor depon...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

07. februar 2022

940 kg ædelsten. Luftkasteller eller realiteter? Fup eller fakta?

Abonnenter kan læse Nikolaj Vorres spændende historie i fire afsnit i Berlingske om “Mysteriet i Nyhavn”, der roterer rundt om det mystiske ædelstensfirma NorthCapital ApS og efterfølgeren NorthCapita...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

17. januar 2022

Reminder fra 2021 - Straksregistreringer i virk.dk og ansvar herfor

Efter anmeldelsesbekendtgørelsen indestår anmeldere – for eksempel revisorer – for lovlighed, fuldmagt og dokumentation ved benyttelse af selvbetjeningsløsningen i virk.dk. Efter påkrav, der ikke imød...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

17. november 2021

Renteswapaftaler i andelsboligforeningers årsregnskab

Få et hurtigt overblik over, hvordan en renteswapaftale skal medtages i henholdsvis årsregnskabets balance og ved opgørelse af andelsværdien i en andelsboligforening.

Erhvervsret Andelsboliger

09. november 2021

Ny udtalelse om renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Indenrigs- og Boligministeriet har offentliggjort en ny vejledende udtalelse om, hvorvidt værdien af en renteswapaftale skal medtages ved opgørelse af andelsværdien. En væsentlig konklusion er, at en ...

Erhvervsret Andelsboliger Vejledninger

08. november 2021

Erhvervsankenævnets årsberetning 2020

Erhvervsankenævnet er klageinstans for en række administrative afgørelser. Der foreligger nu en udførlig beretning over de 26 sager, som nævnet realitetsbehandlede i 2020. Hertil afsluttedes 11 sager ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder