Erhvervsret

Erhvervsret

Her finder du nyt om selskabsret og øvrige regler for virksomheder.


10. marts 2021

Andelsboligforeninger kan fastholde valuarvurderinger

Andelsboligforeninger kan fastholde gyldige valuarvurderinger, der er foretaget inden 1. juli 2020. Fastholdelsen kan ske i en ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen vælger at anvende en ny vur...

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

24. februar 2021

Nu kan de nye regler anvendes, når et IVS omregistreres til et ApS

Folketinget vedtog i december 2020 nogle regler, der gør det lettere at omregistrere et IVS (iværksætterselskab) til et ApS. Samtidig blev fristen for at omregistrere forlænget med 6 måneder til den 1...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

29. januar 2021

Vurderingsberetninger – hyppige fejl

Erhvervsstyrelsen har gennem en længere periode haft særligt fokus på selskabsretlige indberetninger, hvor der er anvendt vurderingsberetninger. Styrelsens kontrol viser, at der er en række udfordring...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

19. januar 2021

Ny vejledning om vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en længe ventet vejledning om vurderingsberetninger ved selskabsretlige registreringer. Vejledningen beskriver blandt andet de væsentligste forhold, som en vurderi...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Vejledninger

18. december 2020

Det bliver lettere at omregistrere et IVS til et ApS – nu er reglerne vedtaget

Folketinget har den 17.12.2020 vedtaget regler, der gør det lettere at omregistrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab. Samtidig er fristen for omregistrering forlænget med 6 måneder til den ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

25. november 2020

Fastfrysning af værdien i andelsboligforeninger

Den 1. juli 2020 fik andelsboligforeninger mulighed for at fastfryse ejendommens værdi til brug for beregningen af andelsværdien. Vær opmærksom på notekravene i andelsboligforeningens årsrapport, hvis...

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

23. november 2020

Har du erfaringer med valuarvurderinger i andelsboligforeninger?

Transport- og Boligministeriet har brug for revisorernes holdninger og erfaringer for at kunne foretage en retvisende evaluering af de skærpede krav til valuarvurderinger. Du kan bidrage med dine erfa...

Erhvervsret Andelsboliger

29. oktober 2020

Evaluering af nye krav til valuarvurderinger

Når en valuar værdiansætter en andelsboligforenings ejendom, skal valuarvurderingen udarbejdes efter Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm fra 2018. Transport- og Boligministeriet er ved at unders...

Erhvervsret Andelsboliger

25. august 2020

Beskyt virksomhedens registreringer med et password på virk.dk

På det seneste har Erhvervsstyrelsen observeret, at udefrakommende personer uretmæssigt har foretaget ændringer i virksomheders registrerede ledelse og ejerkreds. Virksomheder kan gardere sig mod såda...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

24. august 2020

Ny politisk aftale letter omregistreringen af IVS'er

Regeringen og en lang række partier har indgået en politisk aftale, der reelt ophæver kravet om, at ”kapitalen skal være til stede” ved omregistrering af et IVS til et ApS. Samtidig forlænges fristen ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder