Erhvervsret

26. august 2021

Søges: Forslag til forbedring af regler om kontrol og tilsyn

Vi har mulighed for at byde ind med anbefalinger til områder, hvor konkrete myndighedskontroller kan forbedres, hvor vejledninger kan gøres mere forståelige, hvor digitale løsninger kan gøres mere int...

Erhvervsret

29. juni 2021

Whistleblowerloven er vedtaget

Folketinget har vedtaget whistleblowerloven, som indebærer, at private og offentlige arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte skal etablere interne whistleblowerordninger. Vedtagelsen af lovforslaget ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

18. juni 2021

Vejledning om nye regler på selskabsområdet

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en kort vejledning om nogle af de nye regler i selskabsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2021. Fx forbuddet mod stråmænd i ledelsen og kravet om, at ledelsen ska...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Vejledninger

11. maj 2021

Renteswap ved opgørelse af andelsværdien

Andelsboligloven regulerer, hvordan en andelsboligforening skal opgøre andelsværdien. Det er således andelsboligloven, der afgør, om en renteswap skal indgå ved beregningen af andelsværdien, og efter ...

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

10. marts 2021

Andelsboligforeninger kan fastholde valuarvurderinger

Andelsboligforeninger kan fastholde gyldige valuarvurderinger, der er foretaget inden 1. juli 2020. Fastholdelsen kan ske i en ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen vælger at anvende en ny vur...

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

24. februar 2021

Nu kan de nye regler anvendes, når et IVS omregistreres til et ApS

Folketinget vedtog i december 2020 nogle regler, der gør det lettere at omregistrere et IVS (iværksætterselskab) til et ApS. Samtidig blev fristen for at omregistrere forlænget med 6 måneder til den 1...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

29. januar 2021

Vurderingsberetninger – hyppige fejl

Erhvervsstyrelsen har gennem en længere periode haft særligt fokus på selskabsretlige indberetninger, hvor der er anvendt vurderingsberetninger. Styrelsens kontrol viser, at der er en række udfordring...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber