Erhvervsret

02. maj 2023

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis ved visse fusioner og spaltninger

Erhvervsstyrelsen oplyser, at der fremover ikke vil være manuel sagsbehandling, når du anmelder en straks-fusion eller straks-spaltning til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Dermed bortfalder sagsbe...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

14. marts 2023

Grænseoverskridende regler

Folketinget har vedtaget nye, omfattende regler om grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. De nye regler trådte i kraft den 10. marts.

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

29. november 2022

Ny publikation fra Accountancy Europe - Overblik over 17 europæiske landes corporate governance-systemer

Accountancy Europe har udgivet en ny publikation, der giver et lettilgængeligt overblik over 17 europæiske landes corporate governance-systemer og viser, at der på nogle områder er markante forskelle ...

Erhvervsret Internationalt

20. juni 2022

Præciserede regler ved kontantstiftelse og kontante kapitalforhøjelser

Anmeldelsesbekendtgørelen er blevet ændret på enkelte områder. Der er blandt andet ændrede regler om, hvordan anmelder skal dokumentere, at selskabskapitalen er indbetalt ved en kontant stiftelse og e...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

15. juni 2022

Ændrede regler om rekonstruktion og gældssanering

Folketinget har vedtaget ændringer til konkursloven, herunder ændringer til reglerne om rekonstruktion og helt nye regler om forebyggende rekonstruktion. Endvidere er der ændringer til reglerne om gæl...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

27. april 2022

Nyt kodeks skal styrke betalingskulturen mellem virksomheder

Erhvervsministeren præsenterer i dag et nyt frivilligt kodeks for god betalingskultur. Formålet er at nedbringe for lange betalingstider, som presser især mindre virksomheder.

Erhvervsret

07. februar 2022

Dommene faldet i kvotesagen i byretten i Holstebro den 17. december 2021 – dommene er anket

Hårde domme, men dog under anklagemyndighedens krav. Alle domme er anket af de dømte. Sagen har interesse, fordi bl.a. en tidligere revisor var blandt de sigtede og dømte. Den pågældende revisor depon...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber