Skattesagsfonden

Skattesagsfonden yder økonomisk støtte til førelse af skattesager ved de ordinære domstole, fortrinsvis sager af mere principiel betydning.

Fonden kan også i særlige tilfælde yde støtte til førelse af principielle skattesager for Landsskatteretten.

Fondens bestyrelse er af den opfattelse, at fondens eksistens og støttemuligheder har en særlig interesse for advokater og statsautoriserede revisorer, der i deres daglige virke måtte blive opmærksom på principielle skattesager, der fortjener en retslig afgørelse, men hvor skatteyder af økonomiske grunde afstår fra at føre en sådan sag.

Fondens bestyrelse er:

Professor, dr. jur. Jan Pedersen, formand
Statsautoriseret revisor Ole B. Sørensen
Statsautoriseret revisor Knud Legaard
Cand. jur. Tobias Steinø
Advokat Peter Hansen

 

Del til: