FSR - danske revisorer udbyder revisorelevuddannelsen i samarbejde med Roskilde Handelsskole og Aalborg Handelsskole. Tilmelding til uddannelsen foregår via den handelsskole, hvor eleven ønsker at gennemføre undervisningen. Det betyder, at den primære kommunikation om det praktiske forløb er mellem elev/arbejdsgiver og handelsskolen.

Handelsskolerne er ligeledes det bedste rådgivningsorgan i forbindelse med praktiske spørgsmål, virksomhedsgodkendelse, udarbejdelse af uddannelsesaftale osv.

Virksomhedsgodkendelse
Enhver arbejdsgiver, som ansætter en elev, skal være godkendt til at ansætte elever. Det er den lokale handelsskole, der kan hjælpe med godkendelsen. Ligeledes skal der indgås en uddannelsesaftale mellem eleven og arbejdsgiver. I bemærkningsfeltet anføres: ”FSR - danske revisorers Revisorelevuddannelse”.

Uddannelsesaftale
Det er vigtigt, at uddannelsesaftalen indsendes hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at eleven og arbejdsgiveren har underskrevet uddannelsesaftalen. Dette sker af hensyn til handelsskolernes praktiske planlægning, såsom fordeling af elever og deres holdinddeling.

Deadline for indgåelsen af uddannelsesaftaler det pågældende år er den 1. august. Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af alle parter, inden eleven kan starte på elevuddannelsen. Aftalen skal afleveres til den handelsskole, hvor eleven ønsker at gennemføre undervisningen. Uddannelsesaftalen fungerer således som tilmelding til uddannelsen.

Del til: