Nyuddannede cand.merc.aud.-kandidater forlader branchen

FSR – danske revisorer sætter i en række analyser fokus på revisorbranchens udfordringer med at tiltrække og fast holde talent. Analyserne bygger på data fra Danmarks Statistik.


En stor del af cand.merc.aud.-kandidaterne finder arbejde i revisorbranchen efter deres uddannelse er afsluttet. Blandt de cand.merc.aud.-kandidater, som blev færdiguddannet i 2019, er 61 procent ansat i revisorbranchen ét år efter de færdiggjorde deres uddannelse.  

Andelen er dog faldet fra 70 procent i 2010. Det kan tyde på, at en større andel af de nyere årgange fravælger revisorbranchen fra starten af deres arbejdsliv efter de har afsluttet deres uddannelse.  
 

Andel af cand.merc.aud.-kandidater ansat i revisorbranchen ét år efter færdiggjort uddannelse, 2010-2019 

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og BFL).
Anm.: Opgørelsen bygger på ansættelsessted ét år efter cand.merc.aud.-uddannelsen er afsluttet.  

Over en 10-årig periode forlader en større og større andel af cand.merc.aud.'erne revisorbranchen. 70 procent af de cand.merc.aud.-kandidater, der blev færdiguddannede i 2010, arbejdede i revisorbranchen ét år efter de afsluttede uddannelsen. Allerede to år efter de afsluttede uddannelsen er den andel faldet til 65 procent. Andelen af cand.merc.aud.'er der arbejder i revisorbranchen efter afsluttet uddannelse falder stødt i en 10-årig periode efter afsluttet uddannelse. 10 år efter at årgang 2010 har afsluttet deres uddannelse, er der kun 31 procent, som arbejder i revisorbranchen. 
 

Andel af cand.merc.aud.-årgange, der er beskæftiget i revisorbranchen 1-10 år efter afsluttet uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og BFL).
Anm.: Opgørelsen bygger på ansættelsessted ét år efter cand.merc.aud.-uddannelsen er afsluttet. Opgørelsen viser den gennemsnitlige andel af kandidater i perioden 2010-2019, der er beskæftiget i revisorbranchen 1-10 år efter datoen for afslutningen af deres cand.merc.aud.-uddannelse. Derudover viser opgørelsen andelen af kandidater, der færdiggjorde deres uddannelse i 2010, der arbejder i revisorbranchen over en 10-årig periode.

Den stiplede linje i figuren viser, hvor stor en andel af alle kandidaterne, der er blevet færdiguddannet i perioden 2010-2019, der arbejder i revisorbranchen 1-10 år efter de har afsluttet uddannelsen. 63 procent af færdiguddannede cand.merc.aud.-kandidater arbejdede i revisorbranchen 1 år efter de færdiggjorde uddannelsen. Det er en lavere andel end for årgang 2010 isoleret set. Det viser, at færre nyuddannede kandidater fra perioden 2011-2019 arbejder i branchen efter afsluttet uddannelse. Det kan tyde på, at der er en stigende tendens til, at cand.merc.aud.-kandidater fravælger revisorbranchen allerede tidligt i deres karriere. 

Metode

Der er taget udgangspunkt i uddannelsesstatistikken fra Danmarks Statistik. Ud fra uddannelsesstatistikken er alle personer med en afsluttet cand.merc.aud.-kandidat i perioden 2010 til 2021 identificeret.   

Afgrænsningen af kandidater i perioden 2010 til 2021 er lavet for at undersøge yngre cand.merc.aud.-kandidaters præferencer og handlemønstre.  

I analysen er der yderligere trukket data fra statistikker om, beskæftigelse for lønmodtagere, lønstatistikker og befolkningsstatistikker.  

I dele af analyserne er cand.merc.aud.-kandidaterne sammenlignes med kandidater fra de øvrige cand.merc.-uddannelser, jura, økonomi og statskundskab. Det skyldes, at disse kandidatuddannelser tilnærmelsesvis er sammenlignelige. 

Del til: