Skat
Skat Skat

13. januar 2022

Udskudt A-skat og AM-bidrag skal betales i januar 2022

Virksomheder skal være opmærksomme på, at de kan have to perioder i januar måned hvor der skal betales A-skat og AM-bidrag. Det skyldes en udskudt frist, der falder oveni den almindelige betalingsfris...

Corona Faglig opdatering Skat

26. oktober 2021

Fristudsættelse på rentefrie momslån er vedtaget

Virksomheder, som har rentefrie momslån med betalingsfrist 1. november eller 1. februar, skal først tilbagebetale den 1. april 2022. Til foråret bliver det desuden muligt at opnå en betalingsordning m...

Corona Faglig opdatering Skat

08. oktober 2021

Rentefrie lønsums-lån skal betales den 1. november 2021.

Rentefrie lønsums-lån er ikke omfattet af udskydelsen af betalingstidspunktet. Lønsumsafgiftslånet skal derfor betales tilbage den 1. november 2021. Rentefrie momslån skal derimod tilbagebetales den 1...

Corona Faglig opdatering Skat

07. oktober 2021

IVS’er skal omregistreres senest den 15. oktober 2021 for at beholde coronalån

IVS'er skal senest den 15. oktober 2021 omregistreres hos Erhvervsstyrelsen for at beholde deres rentefrie coronalån. Hvis IVS’et ikke er omdannet senest den 15. oktober 2021 opsiges lånet, og skal ti...

Corona Faglig opdatering Skat

15. september 2021

Begge rentefrie momslån bliver udskudt til den 1. april 2022

Fristen for at betale de første rentefrie momslån bliver udskudt til den 1. april 2022. Derudover udvides muligheden for at oprette en betalingsordning på op til 24 måneder.

Corona Faglig opdatering Skat

16. august 2021

A-skattelån og momslån skal tilbagebetales ved omstruktureringer

Universalsuccession kan ikke benyttes ved omstruktureringer, når en ophørende virksomhed har fået et A-skattelån eller et momslån. Lånet skal tilbagebetales efter virksomhedens ophør.

Corona Faglig opdatering Skat

24. juni 2021

Lovforslag om beskatningstidspunktet for COVID-19 kompensation er sendt i høring

Flere medlemmer har efterspurgt afklaring om, hvornår COVID-19 kompensation skal indregnes til den skattepligtige indkomst. Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som skal afklare forhold...

Corona Faglig opdatering Skat

20. juni 2021

Betalingsfristen for restskat bliver ikke forlænget

Skatteministeriet har meddelt FSR, at man ikke ønsker at udskyde fristen for betaling af restskat. Fristen fastholdes derfor til 1. juli 2021.

Corona Faglig opdatering Skat

10. juni 2021

Det er igen muligt at søge om rentefrit A-skattelån

Frem til den 22. juni er det muligt for virksomheder at søge om rentefrit A-skattelån. Ansøgningen forventes behandlet indenfor 12 bankdage. Lånet skal betales tilbage på Skattekontoen den 1. maj 2023...

Corona Faglig opdatering Skat

01. juni 2021

Virksomheder med momsfrist den 1. juni kan søge om et rentefrit momslån

Virksomheder med momsfrist den 1. juni kan søge om et rentefrit momslån, der svarer til den moms som virksomheden har indberettet rettidigt til indberetningsfristen den 1. juni 2021. Der kan søges fra...

Corona Faglig opdatering Skat