Skat
Skat Skat

15. september 2021

Begge rentefrie momslån bliver udskudt til den 1. april 2022

Fristen for at betale de første rentefrie momslån bliver udskudt til den 1. april 2022. Derudover udvides muligheden for at oprette en betalingsordning på op til 24 måneder.

Corona Faglig opdatering Skat

16. august 2021

A-skattelån og momslån skal tilbagebetales ved omstruktureringer

Universalsuccession kan ikke benyttes ved omstruktureringer, når en ophørende virksomhed har fået et A-skattelån eller et momslån. Lånet skal tilbagebetales efter virksomhedens ophør.

Corona Faglig opdatering Skat

24. juni 2021

Lovforslag om beskatningstidspunktet for COVID-19 kompensation er sendt i høring

Flere medlemmer har efterspurgt afklaring om, hvornår COVID-19 kompensation skal indregnes til den skattepligtige indkomst. Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som skal afklare forhold...

Corona Faglig opdatering Skat

20. juni 2021

Betalingsfristen for restskat bliver ikke forlænget

Skatteministeriet har meddelt FSR, at man ikke ønsker at udskyde fristen for betaling af restskat. Fristen fastholdes derfor til 1. juli 2021.

Corona Faglig opdatering Skat

10. juni 2021

Det er igen muligt at søge om rentefrit A-skattelån

Frem til den 22. juni er det muligt for virksomheder at søge om rentefrit A-skattelån. Ansøgningen forventes behandlet indenfor 12 bankdage. Lånet skal betales tilbage på Skattekontoen den 1. maj 2023...

Corona Faglig opdatering Skat

01. juni 2021

Virksomheder med momsfrist den 1. juni kan søge om et rentefrit momslån

Virksomheder med momsfrist den 1. juni kan søge om et rentefrit momslån, der svarer til den moms som virksomheden har indberettet rettidigt til indberetningsfristen den 1. juni 2021. Der kan søges fra...

Corona Faglig opdatering Skat

11. maj 2021

Det er muligt at søge om rentefrit A-skattelån

Frem til den 7. juni er det muligt for virksomheder at søge om rentefrit A-skattelån. Ansøgningen forventes behandlet indenfor 12 bankdage. Lånet skal betales tilbage på Skattekontoen den 1. februar 2...

Corona Faglig opdatering Skat

16. april 2021

Skatteministeren udskyder oplysningsfrister for selvstændig erhvervsdrivende og selskaber for indkomståret 2020 til den 1. september 2021

Skatteministeriet har den 16. april 2021 udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at oplysningsfrister for selvstændig erhvervsdrivende og selskaber udskydes til 1. september 2021.

Corona Faglig opdatering Skat

15. april 2021

Lovforslag om udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen er fremsat

Skatteministeren har den 13. april fremsat et lovforslag, der udvider den eksisterende låneordning for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag således at det også omfatter i april 2021 samt den udskudte betali...

Corona Faglig opdatering Skat

13. april 2021

Erklæringer til rentefrie lån i forbindelse med ejerskifte

Erklæringer til brug for rentefrie lån på henholdsvis A-skat og am-bidrag og moms ligger nu klar. Virksomheder, der ansøger om rentefrie lån, har kun behov for erklæringer, hvis der er sket ejerskifte...

Corona Faglig opdatering Skat