Skat
Skat Skat

13. januar 2021

Knap 7 mia. kr. i rentefrie lån på vej til små og mellemstore virksomheder

Lovforslag: Nyt rentefrit lån, som dækker SMV’ers januar-betaling af A-skat og AM-bidrag, hastebehandles af folketinget og skal efter planen være klar i starten af februar 2021. Samlet set styrker lov...

Corona Faglig opdatering Skat

30. november 2020

Ny erklæring til brug for rentefri lån

Folketinget har hastebehandlet et lovforslag, der igen giver virksomheder mulighed for at søge om et rentefrit lån for moms eller lønsum. Hvis virksomheden har skiftet ejer inden fra og med 27. oktobe...

Corona Faglig opdatering Skat

18. november 2020

Genåbning af låneordningen vedrørende moms og lønsumsafgift er vedtaget

For at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet vedtager et bredt flertal i Folketinget, at låneordningen, hvor virksomheder kan få udbetalt allerede indbetalt moms og lønsumsafgift, genåbne...

Corona Faglig opdatering Skat

09. november 2020

Lovforslag om genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift fremsat

For at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet er et bredt flertal i Folketinget enige om, at genåbne låneordningen, hvor virksomheder kunne få udbetalt allerede indbetalt moms og lønsums...

Corona Faglig opdatering Skat

01. november 2020

Adgang til rentefrit momslån genåbnes

I sidste uge blev regeringen og flere partier enige om at genåbne adgangen for momslån til små og mellemstore virksomheder. De virksomheder, som ikke søgte momslån i foråret, vil få muligheden igen. T...

Corona Faglig opdatering Skat

10. juni 2020

A-skat og am-bidrag i august, september og oktober er udskudt

Fristerne for A-skat og am-bidrag i august, september og oktober bliver udskudt. Betalingsfristen for moms i august og september forlænges ligeledes. Desuden forlænges betalingsfristen for kvartalsmom...

Corona Faglig opdatering Skat

10. juni 2020

Midlertidig ordning for udlandsdanskere som følge af Covid-19

Som følge af grænselukningen, hvor flere danskere risikerer at blive ufrivilligt skattepligtige til Danmark, er der skabt en midlertidig ordning, for de berørte danskere. Der etableres også en midlert...

Corona Faglig opdatering Skat

02. juni 2020

Lovforslag om yderligere udskydelse af frister for skatter og moms samt midlertidig lempelse af reglerne for skattepligt fremsat

Skatteministeriet har den 2. juni fremsat lovforslag om yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Lovforslaget indeholder også forslag til udskydelse af angivelses-...

Corona Faglig opdatering Skat

28. maj 2020

Skatteministeriet foreslår at forlænge frister for A-skat, am-bidrag og udskyde betalingsfrist for moms

Skatteministeriet foreslår i dag, at betalingsfrister for A-skat og am-bidrag forlænges. Samtidig foreslår Skatteministeriet, at betalingsfristen for moms forlænges.

Corona Faglig opdatering Skat

27. maj 2020

Skattestyrelsen forlænger frister for 13 regler, som har tilknytning til oplysningsfristen

Skattestyrelsen fik den 30. april adgang til at forlænge frister, som havde tilknytning til oplysningsfristen. Skattestyrelsen har blandt andet valgt at udskyde fristen for indskud på ophørspension ...

Corona Faglig opdatering Skat