FINUs formål er at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for den finansielle branche, af betydning for revisors virke og at understøtte kvaliteten af revision og erklæringsafgivelse inden for den finansielle branche.


Opgaver

Det Finansielle Udvalgs opgaver er at

 • holde sig orienteret om blandt andet fremsatte eller påtænkte lovforslag vedrørende den finansielle sektor
 • opretholde kontakt og sikre en konstruktiv dialog med de finansielle tilsynsmyndigheder samt relevante erhvervs- og interesseorganisationer, herunder deltagelse i eksterne arbejdsgrupper og udvalg
 • være en aktiv samarbejdspartner i forhold til de øvrige faglige udvalg og særligt til de andre udvalg i den gruppe, som udvalget deltager i
 • afholde kurser for revisorer i pengeinstitutter og forsikringsselskaber
 • afholde kurser for certificerede revisorer
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Læs hele det Finansielle Udvalgs kommissorium.

Udvalgsmedlemmer

 • Lars Rhod Søndergaard, formand
 • Per Rolf Larssen, viceformand
 • Henrik Bjørn
 • Kim Schmidt
 • Rasmus Grynderup Kiær Steffensen

Sekretær: Kasper Frølich Kristensen

Del til: