Handlingsplan med forslag til at optimere kvaliteten i revisorbranchen

FSR – danske revisorer har sammen med foreningens kvalitetsudvalg udarbejdet en handlingsplan, som intensiverer arbejdet med at sikre, at foreningens medlemmer leverer den højeste kvalitet.


Handlingsplanen er et led i foreningens nye strategi og indeholder i alt 31 konkrete initiativer og forslag, der skal forbedre kvaliteten endnu mere i revisorbranchen. Den første del 'Foreningens aktive understøttelse af medlemmernes kvalitet' indeholder 14 tiltag, som foreningen selv vil arbejde videre med. Anden del af handlingsplanen 'Forslag til fremtidens kvalitetskontrol' indeholder 17 forslag, som er møn-tet på udførelsen af det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder.

FSR – danske revisorer har følgende overordnede ønsker:

En styrket offentlig kontrol med branchen. En effektiv og kompetent offentlig kontrol er nemlig en forudsætning for, at branchen kan leve op til og levere på omverdenens forventninger og tillid til, at kvaliteten er i top. Derfor foreslår vi blandt andet, at den offentlige kontrol skal have flere og mere kompetente ressourcer, så vi kan få en hurtigere og mere kvalificeret sagsbehandling. Vi ønsker også, at den offentlige kontrol bliver digitalt parat. Fremtidens revision bygger på ny teknologi og store digitale datasæt. Alt andet lige betyder det, at revisionens kvalitet bliver bedre og resultaterne mere sikre. Derfor skal det offentlige tilsyn kunne favne den digitale udvikling.

En fælles forståelse af, hvad der er god kvalitet i revisorbranchen, det vil sige hvordan vi måler og vejer den, og hvordan vi følger op med dialog med myndigheder og stakeholdere. Banker, investorer og andre, der bruger revisorernes ydelser, har krav på at kunne følge med i, hvordan branchen præsterer. Resultaterne af den offentlige kvalitetskontrol kan ikke stå alene, fordi de bygger på en risikobaseret udtagelse. Derfor foreslår vi, at der igangsættes en dialog, som skal føre til forslag til nye måder, hvorpå man kan måle kvaliteten i branchen. For derigennem at kunne synliggøre, om kvaliteten i branchen generelt lever op til omverdenens forventninger. 

Styrket egenkontrol i branchen. Blandt andet gennem faglig information,  dialogmøder og udvikling for SMV-revisorer. Her har vi blandt andet udviklet et nyt redskab til de mindre revisionsfirmaer, der både kan hjælpe med at skabe overblik over eventuelle problemer og samtidig afdække årsagerne. På den måde får de mindre revisionsfirmaer et konkret værktøj, som kan hjælpe dem til at identificere fejl, når de sker og samtidig hjælpe dem med at løfte kvaliteten, så fejl ikke gentager sig.    

Forslagene skal således sikre, at banker, investorer, leverandører og myndigheder fortsat kan have tillid til revisors ydelser. Handlingsplanen signalerer til omverden, at foreningens medlemmer prioriterer kvalitet i arbejdet meget højt og står sammen om at ville optimere kvaliteten.

Del til: