FSR- danske revisorer opkræver arbejdsgiverne for to års undervisning, meromkostninger til honorering af underviserne, udarbejdelse af undervisningsmateriale samt afholdelse af fagprøver.

Kursusafgiften er som følger:

Et obligatorisk modul (5 moduler i alt)               2.700 kr.
Et tilvalgs modul á 5 dage                                        2.700 kr.
Et tilvalgs modul á 6 dage                                        3.300 kr. 
Fagprøve (vejledning, retning, eksamination)         2.700 kr.

 

Kursister (deltagere som ikke er på elevkontrakter) betaler en merpris direkte til den enkelte handelsskole på:

Et obligatorisk modul (5 moduler i alt) 4.000 kr. 
Et tilvalgs modul á 5 dage                                     4.000 kr.
Et tilvalgs modul á 6 dage                                     4.800 kr.

 

Lønrefusion og befordringstilskud
Alle priser på Revisorelevuddannelsen er ekskl. moms, og de er ikke betinget af medlemskab af foreningen. Merprisen dækker handelsskolens ekstra administrationsomkostninger og manglende mulighed for taxametertilskud fra Undervisningsministeriet for kursister. 

Der gives AUB-refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til arbejdsgiveren i de perioder, hvor eleven er på skole. Refusionen udgør fra 1. januar 2020:

  • 1. års elever: 2.800 kr. pr. skoleuge
  • 2. års elever: 3.090 kr. pr. skoleuge
  • Voksenelever (er fyldt 25 år): 5.240 kr. pr. skoleuge

Der kan desuden søges om befordringstilskud i forbindelse med uddannelse

Læs mere om AUB-refusionen og befordringstilskud 

Afmelding:

  • Afbud skal ske skriftligt til FSR - danske revisorer på følgende mailadresse: elev@fsr.dk 
  • Afbud modtaget senest 21 dage før kursus start sker uden beregning.
  • Ved afbud modtaget mindre end 21 dage før kursus start opkræves hele kursusafgiften.

Del til: