Skat

23. februar 2021

Høring vedr. udkast til styresignal – Skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU – primært vedrørende fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet

FSR – danske revisorer har den 28. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger til Skattestyrelsen vedr. udkast til styresignal - skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU –...

Skat Skat Høringssvar

23. februar 2021

Høring vedr. endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal

FSR – danske revisorer har den 25. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger til udkastet om endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret – præciserende styresignal.

Skat Skat Høringssvar

19. februar 2021

Høring vedr. styresignal om modregning af filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst – praksisændring

FSR – danske revisorer har d. 28. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger til udkast til styresignal – modregning af filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst.

Skat Skat Høringssvar

19. februar 2021

Høring vedr. udkast til styresignal – Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom – præcisering

FSR – danske revisorer har den 2. februar 2021 afgivet følgende bemærkninger til udkast vedr. regulering / berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom – præcisering

Skat Skat Høringssvar

15. februar 2021

Tilbagebetalt COVID-19-støtte bliver skattefri

Skatteministeren har fremsat lovforslag om skattefritagelsen af COVID-19-støtte. Bliver lovforslaget vedtaget, vil kompensation fra en COVID-19-ordning blive skattefri, hvis kompensationen tilbagebeta...

Skat Skat Lovgivning/regler

12. februar 2021

Elafgiften for procesformål og rumvarme bliver ens

Ny lovgivning forsimpler virksomheders opgørelse af strømforbrug i forbindelse med tilbagebetaling af elafgift, da el anvendt til rumvarme bliver sænket til samme niveau som den strøm, der bliver anve...

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

05. februar 2021

Høring vedr. forslag til lovændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

FSR – Danske revisorer har den 9. oktober 2020 afgivet bemærkninger til ændringsforslag af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Skat Skat Høringssvar