Skat

19. marts 2024

Præcisering i minimumsbeskatningsloven gældende for visse multinationale koncerner

FSR – danske revisorers Skatteudvalg har været i dialog med Skatteministeriet vedrørende ordlyden i minimumsbeskatningsloven, kapitel 12, om ekstraskat for visse multinationale koncernenheder. FSR – d...

Skat Skat

19. marts 2024

Den første CBAM-rapport er nu indberettet, og overgangsfasen er skudt i gang

Den 1. marts 2024 udløb fristen for den første indberetning i det nye CBAM-register. Med rapporteringen for første kvartal er starten på CBAM's overgangsfase nu gået i gang. Overgangsfasen løber frem ...

Skat Moms told og afgifter

19. marts 2024

Ny vejledning for fuldt skattepligtige tilflyttere

Skattestyrelsen har udgivet en ny vejledning for personer, der flytter til Danmark, og som samtidig bliver fuldt skattepligtige. I vejledningen kan man få hjælp til oplysninger om udenlandske konti, v...

Skat Skat Info fra skat

08. marts 2024

Skattestyrelsen åbner for adgang til årsopgørelsen for 2023, her er de vigtigste pejlemærker

Den 11. marts 2024 åbner Skattestyrelsen officielt for adgang til årsopgørelsen for 2023. Uofficielt åbnes der dog allerede den 8. marts 2024. Denne gang vil borgere med overskydende skat få udbetalt ...

Skat Skat

07. marts 2024

TastSelv Borger og årsopgørelsen oversættes til engelsk

For at gøre det lettere for ikke-dansktalende borgere at forstå deres skatteoplysninger har Skattestyrelsen oversat store dele af TastSelv Borger til engelsk. Det samme gælder for årsopgørelsen 2023.

Skat Skat Info fra skat

04. marts 2024

Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

Skat Skat Høringssvar

20. februar 2024

DAC7 - frivillig indberetning

Det er nu muligt for platformsoperatører, som driver virksomhed i personligt regi, at foretage frivillig indberetning i henhold til DAC7.

Skat Skat Lovgivning/regler