Skat

01. september 2021

Ny praksis om foreløbig fastsættelse til afmeldte virksomheder

Fremover skal foreløbig fastsættelse til afmeldte og lukkede virksomheder sendes til ejerens private e-Boks og ikke virksomhedens e-Boks. Praksisændringen sker som følge af en afgørelse i landsskatter...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

01. september 2021

Høringssvar om udkast til styresignal om praksisændring som følge af SKM2020.14.HR

FSR – danske revisorer har den 30. august fremsendt følgende bemærkninger til høringssvaret om udkast til styresignal praksisændring som følge af SKM2020.14.HR

Skat Skat Høringssvar

01. september 2021

Høringssvar om Europa-Kommissionens forslag vedrørende indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme

FSR – danske revisorer har den 27. august fremsendt følgende bemærkninger til høringssvaret om Europa-Kommissionens forslag vedrørende indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme.

Skat Skat Høringssvar

01. september 2021

Høringssvar til forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne

FSR – danske revisorer har den 27. august fremsendt følgende bemærkninger til høringssvaret om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for...

Skat Skat Høringssvar

18. august 2021

Høringssvar til styresignal om præcisering af reglerne for bindingsperioden i tonnageskatteloven

FSR – danske revisorer har den 11. august 2021 fremsendt følgende bemærkninger til høringssvaret om udkast til styresignal om præcisering af reglerne for bindingsperioden i tonnageskatteloven.

Skat Skat Høringssvar

18. august 2021

Høringssvar om udkast til styresignal om beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen

FSR – danske revisorer har den 16. august 2021 afgivet følgende bemærkning til høringssvaret om udkast til styresignal om beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordni...

Skat Skat Høringssvar

10. august 2021

Lovforslag om renter er på vej

Skatteministeren tilkendegiver, at reglerne om rentefradrag i forbindelse med gældseftergivelse er så komplekse, at der formentlig vil komme et lovforslag, der præciserer retstillingen. Lovforslaget f...

Skat Skat Lovgivning/regler Info fra skat