Skat

Skat

Her finder du nyt om skat, moms og afgifter.


05. august 2020

Fejl i tekst på kontoudtog, når B-skat bliver betalt via PBS

Skattestyrelsen oplyser, at der er fejl i teksten, hvis man som skatteyder er tilmeldt betaling af B-skatter via PBS.

Skat Skat Info fra skat

07. juli 2020

Risiko for skattetillæg efter ændringer i 2019-oplysningsskema

Selskaber kan blive pålagt et skattetillæg, hvis der er foretaget ændringer i oplysningsskemaet for 2019. Skattestyrelsen fortæller, at brevene udsendes automatisk og skyldes forlængelsen af oplysning...

Skat Skat Info fra skat

03. juli 2020

Fejlmeddelelse ved indberetning af udloddet udbytte

Flere medlemmer oplever at få en fejlmeddelelse ved indberetning af udloddet udbytte via TastSelv Erhverv. FSR er i dialog med Skattestyrelsen, som er i færd med at udbedre fejlen.

Skat Skat Info fra skat

01. juli 2020

Skatteydere bør fritages for renter og gebyrer på restskat betalt senest den 1. september 2020

Skatteministeren forlængede i foråret selvangivelsesfristen til den 1. september 2020, men betalingsfristen for restskat blev ikke forlænget. FSR har derfor forslået skatteministeren, at skatteydere k...

Skat Skat Andet

30. juni 2020

Skatteministeriet forlænger indberetningspligten på grænseoverskridende ordninger (DAC 6)

Skatteministeriet gennemfører en forlængelse af indberetningspligten på grænseoverskridende ordninger (DAC 6).

Skat EU og international Lovgivning/regler

24. juni 2020

EU forlænger fristen for indberetningen af grænseoverskridende ordninger (DAC 6)

EU har i dag meddelt, at man vil tillade, at medlemslandene forlænger indberetningsfristerne for indberetning af grænseoverskridende ordningerne (DAC 6). Baggrunden for forlængelsen er COVID-19. Danma...

Skat EU og international Info fra skat

17. juni 2020

Gebyret for klager til Skatteankestyrelsen stiger pr. 1. juli 2020

Når du klager over en afgørelse fra Skatteforvaltningen til Skatteankestyrelsen, skal du betale en gebyr. Pr. 1. juli 2020 stiger klagegebyret til 1.100 kr.

Skat Skat Info fra skat

16. juni 2020

Hvornår er man nærtstående efter ligningsloven § 16 E?

Skatterådet og Landsskatteretten har i to sager udtalt sig om, hvorvidt lån fra hovedanpartshaver til et familiemedlem var omfattet af definition om nærtstående i ligningsloven § 16 E. Skatterådet men...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

10. juni 2020

Nyt om indberetning af grænseoverskridende ordninger (DAC 6)

Skattestyrelsen har opdateret skat.dk/dac6 med informationer om, hvilke oplysninger rådgiver skal indberette efter DAC 6. Derudover inviterer Skattestyrelsen til informationsmøde om indberetningsløsni...

Skat EU og international Info fra skat Info fra skat

27. maj 2020

Udløb af TastSelv-koden for borgere er udskudt til 31. december 2020

Skattestyrelsen har udskudt ophør af TastSelv-koden for borgere til 31. december 2020.

Skat Skat Info fra skat