Skat

23. november 2020

Lovforslag om afskaffelse af forældrekøb er fremsat i Folketinget

I finansloven for 2020 varslede regeringen at afskaffe muligheden for at have forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen. Lovforslaget er fremsat i Folketinget og forventes at træde i kraft den 1....

Skat Skat Lovgivning/regler

12. november 2020

Lovforslag om CFC-beskatning er fremsat i Folketinget

Skatteministeren fremsatte i går lovforslaget om CFC-beskatning. Lovforslaget er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag.

Skat Skat Lovgivning/regler

10. november 2020

Ny app gør det mere sikkert at handle med biler

Motorstyrelsen har lanceret en ny app, der gør det nemmere og sikrere for private at handle med biler.

Skat Skat Øvrige

27. oktober 2020

Høring vedr. forslag til lovændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven m.m.

FSR – danske revisorer har den 9. oktober 2020 afgivet bemærkninger til ændringsforslag af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven m.m.

Skat Skat Høringssvar

27. oktober 2020

Høring vedr. forslag til lovændring om afgift af elektricitet, naturgas og bygas m.v.

FSR – danske revisorer har den 26. oktober afgivet følgende bemærkninger vedr. forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af st...

Skat Skat Høringssvar

23. oktober 2020

Ejendomsejere har til 31. oktober 2020 til at anmode om genoptagelse af offentlige ejendomsvurderinger

Ejendomsejere kan til og med den 31. oktober anmode om genoptagelse af tidligere ejendomsvurderinger i det nuværende ejendomssystem. Efter 31. oktober 2020 er ejerne afskåret fra at anmode om genoptag...

Skat Skat Lovgivning/regler

21. oktober 2020

Din kunde kan være med til at præge det nye toldangivelsessystem

Toldstyrelsen udvikler et nyt toldangivelsessystem, der lever op til EU's toldkodeks. Lige nu søger Toldstyrelsen virksomheder til at deltage i en brugerundersøgelse af det nye toldangivelsessystem.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat