Skat

04. maj 2021

Vejledning om klageadgangen for erhvervsejendomme

Vurderingsstyrelsen er begyndt at sende breve ud til en række ejere om, at det er muligt at klage over de historiske vurderinger. I forlængelse af dette, har Skatteankestyrelsen oprettet en side med v...

Skat Skat Info fra skat

29. april 2021

10.000 selskaber modtager brev fra Skattestyrelsen om dokumentationspligt for koncerninterne transaktioner

Skattestyrelsen har sendt brev til ca. 10.000 danske selskaber, som for indkomståret 2019 oplyste, at de var dokumentationspligtige for koncerninterne transaktioner. Skattestyrelsen sender til yderlig...

Skat Skat Info fra skat

29. april 2021

Fristen for hovedaktionærs indberetning af kontrollerede transaktioner forlænges

Skattestyrelsen har forlænget fristen for hovedaktionærens indberetning af kontrollerede transaktioner, så indberetningen følger selskabets oplysningspligt.

Skat Skat Info fra skat

21. april 2021

Nyt skema til indberetning af kontrollerede transaktioner

Skattestyrelsen har lagt en ny blanket på skat.dk til brug for indberetning af kontrollerede transaktioner for aktionærer med mere end 50 pct. ejerskab. Skemaet er digitalt og indeholder forbedringer ...

Skat Skat Info fra skat

21. april 2021

Lovforslaget om investeringsvindue og straksfradrag er vedtaget

Folketinget har den 13. april 2021 vedtaget lovforslaget om investeringsvindue og straksfradrag. Det betyder blandt andet, at bagatelgrænsen for straksfradrag forhøjes. Derudover øges afskrivningsgrun...

Skat Skat Lovgivning/regler

21. april 2021

Høringssvar om forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

FSR – danske revisorer har den 15. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger vedrørende forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhøjelse af grænsen for s...

Skat Skat Høringssvar

15. april 2021

Tips og tricks til indberetning af oplysningsskemaet 2020

Skattestyrelsen har udarbejdet en tips og tricks til oplysningsskemaet. Få gode råd i forbindelse med indberetning og dannelse af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

Skat Skat Info fra skat