Skat

Skat

Her finder du nyt om skat, moms og afgifter.


19. januar 2022

Skattemæssig behandling af renteswapaftaler

Det er velkendt, at skatteretten ikke altid følger civilretten, og det viser sig også i beskatning af renteswapaftaler. Erhvervsstyrelsen sendte i foråret 2021 en ny vejledning på gaden om den regnska...

Skat Skat

22. december 2021

Skattestyrelsen udskyder udfasningen af TastSelv-koden endnu engang

Skattestyrelsen har besluttet at udskyde udfasningen af TastSelv-koden endnu engang. Det betyder, at fjernelsen af TastSelv-koden ikke sker ved årsskiftet, men først senere.

Skat Skat Info fra skat

01. december 2021

Ny lov, som lemper TP-dokumentationspligten, er vedtaget

Folketinget vedtog i sidste uge et lovforslag der betyder, at transaktioner mellem koncernforbundne danske selskaber bliver undtaget fra reglerne om at udarbejde transfer pricing dokumentation. I de t...

Skat Skat Lovgivning/regler

17. november 2021

Nye regler for selvpensioner og børneopsparinger

Nye regler på vej, som har betydning for personer, der indbetaler til en børneopsparing eller har en selvpension. Fra starten af det nye år må man, hvis reglerne som forventet træder i kraft, ikke hav...

Skat Skat Lovgivning/regler

25. oktober 2021

TastSelv Erhverv ændrer udseende og design

Tirsdag den 26. oktober ændrer TastSelv Erhverv udseende og design. Med det nye design kan virksomheder senere på året se kommende indberetningsfrister på forsiden efter login. I denne nyhed gennemgår...

Skat Skat Info fra skat

19. oktober 2021

Husk at den nye Moms One Stop Shop er åben for registrering

Hvis en virksomhed, der sælger til private i EU for over 10.000 euro, ikke benytter Moms One Stop Shop-ordningen, skal virksomheden angive og afregne moms i det land, hvor forbrugeren bor. Med den nye...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat Info fra skat

01. september 2021

Vurderingsstyrelsen tager først skridt mod nye ejendomsvurderingerne i dag

Vurderingsstyrelsen sender i dag deklarationsmeddelelse ud til ejere af 50.000 parcel- og rækkehuse. Det er første skridt i en lang rejse. I midt oktober udsendes de første ejendomsvurdering til de sa...

Skat Skat Info fra skat

01. september 2021

Ny praksis om foreløbig fastsættelse til afmeldte virksomheder

Fremover skal foreløbig fastsættelse til afmeldte og lukkede virksomheder sendes til ejerens private e-Boks og ikke virksomhedens e-Boks. Praksisændringen sker som følge af en afgørelse i landsskatter...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

01. september 2021

Høringssvar om udkast til styresignal om praksisændring som følge af SKM2020.14.HR

FSR – danske revisorer har den 30. august fremsendt følgende bemærkninger til høringssvaret om udkast til styresignal praksisændring som følge af SKM2020.14.HR

Skat Skat Høringssvar

01. september 2021

Høringssvar om Europa-Kommissionens forslag vedrørende indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme

FSR – danske revisorer har den 27. august fremsendt følgende bemærkninger til høringssvaret om Europa-Kommissionens forslag vedrørende indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme.

Skat Skat Høringssvar