Skat

31. januar 2022

Bemærkninger til udkast til styresignal om kommunale renovationsydelser – genoptagelse

FSR – danske revisorer har den 13. december 2021 afgivet følgende bemærkninger til udkast til styresignal vedrørende momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 – kommunale renovationsydelser – genoptagelse

Skat Skat Høringssvar

28. januar 2022

Høringssvar til bekendtgørelse om Skatteforvaltningens indsamling og behandling af oplysninger ved udvikling af it-systemer

FSR – danske revisorer har den 7. december 2021 fremsendt følgende høringssvar til bekendtgørelse om Skatteforvaltningens indsamling og behandling af visse oplysninger ved udvikling af it-systemer.

Skat Skat Høringssvar

28. januar 2022

Høringssvar om ændring af opkrævningsloven, inddrivelse af gæld til det offentlige love og andre skattelove

FSR – danske revisorer har den 15. oktober sendt følgende bemærkninger til høringssvaret vedrørende forslag om ændring af opkrævningsloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskelli...

Skat Skat Høringssvar

28. januar 2022

Høringssvar om udkast til styresignal om ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser anvendt til ærindekørsel

FSR – danske revisorer har den 17. november 2021 afgivet bemærkninger til høringssvar om udkast til styresignal om ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og u...

Skat Skat Høringssvar

19. januar 2022

Skattemæssig behandling af renteswapaftaler

Det er velkendt, at skatteretten ikke altid følger civilretten, og det viser sig også i beskatning af renteswapaftaler. Erhvervsstyrelsen sendte i foråret 2021 en ny vejledning på gaden om den regnska...

Skat Skat

22. december 2021

Skattestyrelsen udskyder udfasningen af TastSelv-koden endnu engang

Skattestyrelsen har besluttet at udskyde udfasningen af TastSelv-koden endnu engang. Det betyder, at fjernelsen af TastSelv-koden ikke sker ved årsskiftet, men først senere.

Skat Skat Info fra skat

01. december 2021

Ny lov, som lemper TP-dokumentationspligten, er vedtaget

Folketinget vedtog i sidste uge et lovforslag der betyder, at transaktioner mellem koncernforbundne danske selskaber bliver undtaget fra reglerne om at udarbejde transfer pricing dokumentation. I de t...

Skat Skat Lovgivning/regler