Skat

07. juli 2021

Nye regler om fri bil

Der er nye regler om beskatning af fri bil. De nye regler betyder blandt andet, at alle medarbejdere skal have beregnet et nyt beskatningsgrundlag for fri bil.

Skat Skat Lovgivning/regler

24. juni 2021

Transfer pricing-dokumentationskrav for kontrollerede transaktioner mellem danske selskaber begrænses

Skatteministeren har lyttet og sender et lovforslag i høring, som begrænser kravet om transfer pricing-dokumentation for nationale transaktioner. Det betyder, at danske selskaber med kontrollerede tra...

Skat Skat Lovgivning/regler

22. juni 2021

Nu bliver det nemmere at søge om beskatning efter forskerskatteordningen

Med en ny digital ansøgningsblanket bliver det nemmere at søge om beskatning efter den særlige forskerordning. Ansøgningsblanketten er tilgængelig for borgere, arbejdsgivere og rådgivere.

Skat Skat Info fra skat

21. juni 2021

Høringssvar vedrørende betingelser for at et fotografi er en kunstgenstand

FSR – danske revisorer har den 7. juni afgivet følgende bemærkninger til høringssvaret vedrørende betinger for at et fotografi er en kunstgenstand - praksisændring - genoptagelse - udkast til nyt styr...

Skat Skat Høringssvar

17. juni 2021

Nye fælles EU-momsregler for fjernsalg

Nu træder de nye momsregler, der har betydning for virksomheder med fjernsalg til private i kraft. Reglerne har blandt andet har til hensigt at mindske virksomhedernes administration ved at gøre det n...

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

17. juni 2021

Toldstyrelsen åbner telefonsluse, hvor de svarer på virksomhedernes tekniske spørgsmål til udvikling og implementering af nye toldsystemer

I bestræbelsen på at sikre overgangen til nye toldsystemer, der kan håndtere de nye fælles krav i EU har Toldstyrelsen åbnet for en telefonsluse. Slusen er bemandet med fagpersoner, som svarer på tekn...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

15. juni 2021

Højesteret vurderer, at autocamper er en bil

Højesteret har den 1. juni 2021 afsagt dom om skatteyders private rådighed over en autocamper. På baggrund af sagens oplysninger gav Højesteret Skatteministeriet medhold i, at skatteyders private rådi...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis