Henvendelsesformular

FSR - danske revisorers Responsumudvalg behandler henvendelser vedrørende honorarspørgsmål og spørgsmål vedrørende god revisorskik, herunder god revisionsskik, god rådgivningsskik og god revisoretik.

Hvad angår honorarspørgsmål behandler Responsumudvalget udelukkende honorarer udskrevet af foreningens egne medlemmer.

Henvendelser vedrørende god skik bedes fremlagt som konkrete spørgsmål i et spørgetema. Hvis der skal lægges specifikke forudsætninger til grund for besvarelsen, skal disse fremlægges sammen med spørgsmålene. Responsumudvalget påtager sig ikke at fortolke spørgsmålene, men besvarer dem, som de er stillet.

Der henvises endvidere til Responsumudvalgets forretningsorden.

Der gøres slutteligt opmærksom på, at Responsumudvalget har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2-6 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor en sag er klar til behandling.

Henvendelsesformular

Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Vælg venligst en type
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er påkrævet

Del til: