Information om COVID-19

25. februar 2021

Dokumentpakke for faste omkostninger opdateret

FSR – danske revisorer har udarbejdet dokumenter til brug ved genanvendelse af revisors tidligere erklæring for faste omkostninger. Dokumentpakken indeholder således både dokumenter ved ny erklæring o...

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

25. februar 2021

Erklæringer om faste omkostninger

Opdateret ISA 805-erklæring om faste omkostninger er offentliggjort. Erklæringen indeholder afsnit om ”Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen” ved genanvendelse af tidligere erklæring. Erhve...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

25. februar 2021

Forlængelse af de generelle kompensationsordninger

De eksisterende hjælpepakker forlænges frem til og med den 5. april 2021. Alle danske virksomheder, kulturliv og selvstændige mv. kan få adgang til kompensationsordningerne, uanset om de må åbne op ...

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

12. februar 2021

Kompensationsmulighed for alle virksomheder

Alle virksomheder, uanset branche og restriktion kan opnå kompensation for faste omkostninger, hvis de overholder kravet om omsætningsnedgang.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

12. februar 2021

Nystartede virksomheder kan opnå kompensation

Virksomheder der er registreret i CVR senest den 26. september / 1. november 2020 kan nu opnå kompensation for faste omkostninger.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

12. februar 2021

Ingen lempelser af krav i omsætningsnedgang

Kravet til en omsætningsnedgang på 30 procent kan ikke fraviges i forhold til eksempelvis ordreproducerende virksomheder, der har forskudt påvirkning af omsætningen.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

12. februar 2021

Opdateret ansøgningsvejledning for faste omkostninger

Nyt krav om registrering i CVR, nye maksimale grænser for kompensation under TF'erne med videre har givet anledning til at ansøgningsvejledningen for kompensationsordningen for faste omkostninger med ...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger