Information om COVID-19

11. januar 2022

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten viser kompensationsperiodern...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

11. januar 2022

Reglerne for den generelle lønkompensationsordning er nu på plads

Bekendtgørelse om den generelle lønkompensationsordning for perioden fra og med den 10. december 2021 til og med den 31. januar 2022 er offentliggjort.

Corona Hjælpepakker Løn

07. januar 2022

Mink – ansøgning om erstatning og kompensation

Minkavlere kan indsende en blanket til Fødevarestyrelsen, hvor de ansøger om erstatning og kompensation ved permanent nedlukning af deres minkvirksomhed eller midlertidig lukning af minkvirksomheden, ...

Corona Hjælpepakker Generelt

07. januar 2022

COVID-19: Notater om revisions- og regnskabsmæssige overvejelser

Der er sket en mindre opdatering af vores notater fra sidste år om relevante revisions- og regnskabsmæssige overvejelser afledt af COVID-19.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

06. januar 2022

Frivillig nedlukning - muligheder for kompensation

Virksomheder, der frivilligt holder lukket, kan modtage kompensation på lige vilkår med øvrige virksomheder. Nedlukningen skal være begrundet i corona, og de generelle betingelser for at opnå kompensa...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

03. januar 2022

Ny rapport om principper for hjælpepakker ved fremtidige epidemier

Erhvervsministeriets arbejdsgruppe afleverede den 30. december 2021 en rapport om fremtidige hjælpepakker.

Corona Hjælpepakker Generelt

20. december 2021

Udvidelse af kompensationsordninger

Fra og med 19. december 2021 trådte nye restriktioner i kraft for dele af det danske erhvervsliv. De nye corona-restriktioner betyder, at der er behov for yderligere hjælp til de hårdest ramte virksom...

Corona Hjælpepakker Faste udgifter Løn Omsætning