Information om COVID-19

23. september 2020

Mulighed for særskilt kompensation for en del af virksomheden

Under den midlertidige og målrettede kompensationsordning for faste omkostninger kan der ydes kompensation særskilt for den del af virksomheden, der er ramt af forbud mod at holde åbent.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

23. september 2020

Fristerne for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen er justeret

Virksomheder i regnskabsklasse B og C med balancedag til og med den 30. april 2020 skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelen senest 8 måneder efter balancedagen. Vær opmærksom på, at indsendelsesf...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

22. september 2020

Hjælp til arrangører frem til og med 31. oktober 2020

Virksomhederne kan få kompensation for underskud, som skyldes aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer til et arrangement som følge af corona-virus.

Corona Hjælpepakker Større arrangementer

21. september 2020

Kompensation for faste omkostninger til barer, restauranter og caféer mv.

Ny kompensationsordning for faste omkostninger målrettet barer, restauranter og caféer mv., der har fået begrænset deres åbningstid gældende fra d. 19. august 2020 til og med d. 31. oktober 2020, etab...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

21. september 2020

Kompensation til selvstændige ved begrænsninger på åbningstid

Ny kompensationsordning til selvstændige målrettet de virksomheder, der har fået begrænset deres åbningstid gældende fra d. 19. august 2020 til og med d. 31. oktober 2020, etableres.

Corona Hjælpepakker Omsætning

21. september 2020

Lønkompensation og arbejdsfordeling for barer, restauranter og caféer mv.

Lønkompensation og arbejdsfordeling kan benyttes af virksomheder, der er omfattet af begrænsning i deres åbningstid.

Corona Hjælpepakker Løn

18. september 2020

Resultat af datterselskaber eller associerede virksomheder skal altid ekskluderes

Valg af regnskabspraksis for kapitalandele må ikke påvirke årets resultat i ansøgning. Der udarbejdes én ansøgning pr. selskab.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger