Revisorerne til uddannelsesministeren: Gør universiteterne endnu mere erhvervsvenlige

UddannelseFSR - danske revisorer

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har i dag i dagens Politiken lanceret ideen om, at det bør være nemmere at kombinere arbejde med uddannelse for universitetskandidaterne. FSR – danske revisorer mener, at ministeren bør tage skridtet fuldt ud og indføre en erhvervskandidatuddannelse med en 4-årig overbygning, hvor de studerende kan læse og arbejde sideløbende.

Ministeren foreslår i avisen, at de studerende kan få op til to år efter bachelor til at være på arbejdsmarkedet for så at vende tilbage til kandidatuddannelsen. Ministerens forslag skal dæmme op for nogle af de uhensigtsmæssigheder, fremdriftsreformen viser sig at give især i forhold til samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv.

”Vi er helt enige med ministerens tanke om, at se uddannelse på en ny måde, hvor vi mere blander uddannelser og arbejdsliv. Den fleksibilitet ønskes både fra de studerende og fra erhvervslivet. Men vi synes, at ministeren skal løfte barren en tand til. Giv mulighed for en fireårig erhvervskandidatuddannelse, hvor de studerende både kan arbejde i en virksomhed og tage kandidatuddannelse,” siger adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer.

Med ministerens forslag vil det i praksis kunne tage op til 4 år, fra man er bachelor, til man er færdiguddannet kandidat. Derfor giver det mening at tænke forløbet samlet, så det bliver mest muligt fleksibelt for både de studerende og erhvervslivet. Revisionsfirmaerne har med cand.merc.aud.-uddannelsen i årevis haft ansat bachelorer og kandidater samtidigt med studierne med en meget lav dimittendledighed på 2 pct. til følge.

”Vi mener, der er et stort potentiale for alle parter i en erhvervskandidatuddannelse over en fx fireårig periode. I revisionsfirmaerne har vi jo praktiseret ministerens ideer igennem mange år - med stor succes og stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Charlotte Jepsen.

Virksomheder straffes for at ansætte bachelorer, der vil uddanne sig til kandidater
Konsekvensen af fremdriftsreformen er imidlertid, at fx revisionsfirmaerne nu må betale ekstra for at have ansat studerende, når de også går på kandidaten, fordi de tvinges over i deltidsuddannelse, hvilket udløser en betalingsafgift.

”Det paradoksale er, at fremdriftsreformen har sat en effektiv stopper for modellen med at kombinere uddannelse og arbejde. Konsekvensen er, at fx revisionsfirmaerne nu må betale ekstra for, at deres ansatte kan tage en kandidatgrad. Den akkurat samme barriere kommer mange andre studerende og virksomheder jo til at løbe ind i, hvis de i praksis vil gøre brug af ministerens ide. Så skal ministerens ide blive til virkelighed, er hun nødt til at gøre noget ved denne problemstilling”, siger Charlotte Jepsen.

Fakta om cand.merc.aud. og revisoruddannelsen:
 • Der optages hvert år ca. 500 nye studerende på cand.merc.aud.-studiet. Optag er baseret på 2012-tal.
 • Ca. halvdelen af de cand.merc.aud.-studerende arbejder fuldtid i et revisionsfirma sideløbende med studierne.
 • Derfor bruger cand.merc.aud.-studerende også 0,2 år længere end gennemsnittet på studierne, men dog kortere tid end for en række øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser, som ikke er kendetegnede ved at have en stor andel studerende, som arbejder fuldtid sideløbende med studierne.
 • Cand.merc.aud.-kandidater er derimod yngre end gennemsnittet, når de dimitterer.
 • Den generelle ledighed for cand.merc.aud.’er er markant lavere end for en række kandidater med andre uddannelsesmæssige baggrunde. F.eks. var ledigheden i 2013 for cand.merc.aud.-kandidater på 2,13 %, hvorimod ledigheden for øvrige erhvervsøkonomiske kandidater var på 5,4 %, og ledigheden for sociologer var på 8,1 %.
 • Cand.merc.aud.-kandidater skiller sig særligt ud, når der ses på dimittendledigheden, som er betydeligt lavere end for kandidater med andre uddannelser. F.eks. var dimittendledigheden for cand.merc.aud.-kandidater i 2011 på 2 %, hvorimod dimittendledigheden for øvrige erhvervsøkonomiske kandidater var på 20,1 %.
 • Cand.merc.aud.’ere, der samtidig med deres uddannelse er ansat i revisionsfirmaer, modtager ikke SU

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198