Selskabsselvangivelse og skattekonto: Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

DebatKommentar, 29. juni

SkatDigitale regnskaber

Selvangivelseskladder, der ikke kan gemmes, anmodning om genoptagelse, der ikke kan ske digitalt, IT-systemer, der kører langsomt og smider brugeren af midt i en indberetning. Listen, over de problemer og bøvl revisorerne oplever i den digitale dialog med det offentlige, er lang.

Vi har fået mange henvendelser fra medlemmerne og dermed masser af input til forbedringer af de offentlige IT-systemer.

Mens revisionsfirmaerne i disse uger har travlt med at få indberettet hundredtusindvis af selvangivelser for erhvervsdrivende og selskaber, har foreningen sat fart på arbejdet med at få rettet op på offentlige systemers ringe brugervenlighed og børnesygdomme.  

Sammen med en række andre erhvervsorganisationer og fagforeninger har vi gennem det såkaldte Virksomhedsforum for enklere regler udarbejdet en række forslag til, hvordan IT-løsninger som e-boks, skattekonto og selskabsselvangivelsen kan blive bedre.

Alle forslagene er i juni vedtaget i Virksomhedsforum og er nu blevet sendt til regeringen og de respektive ministerier, der er forpligtigede til at behandle forslagene efter ”følg- eller forklar-princippet”, det vil sige at forslagene skal implementeres, med mindre der er gode grund til at ikke at gøre det.

Ifølge Virksomhedsforum er der rundt regnet 12 millioner indberetninger til det offentlige om året. Skat er ”topscorer” på listen med de IT-systemer, som har flest transaktioner. Vi ved, at revisorer ofte bruger Skats løsninger på vegne af kunderne. Derfor er det særlig vigtig både for revisorerne, men selvfølgelig også for virksomhederne, at især de transaktionstunge IT-systemer virker. 

Meget af det bøvl Virksomhedsforum adresserer, kunne være undgået, hvis myndighederne fra start af havde fokuseret på, at nye offentlige IT-systemer skal skabe mærkbare forbedringer for virksomhederne – og ikke kun for det offentlige selv. Derfor er vi i foreningen særlig glade for, at Virksomhedsforum denne gang har vedtaget en række mere generelle forslag om offentlig digitalisering, som tænker virksomhederne ind fra begyndelsen og øger fokus på at bruge de digitale muligheder til at eliminere bøvl og skabe reelle forbedringer for virksomhederne.

I sidste ende er det Folketinget, som må sikre, at byrder ikke bare hældes ud over virksomhederne og deres revisorer, når der sættes strøm til nye offentlige IT-systemer. Vi håber, at vi med forslagene har skabt fokus på en bedre IT-kultur i det offentlige til gavn for erhvervslivet. Se uddrag af forslag nederst. 

I foreningen fortsætter vi med løbende at sætte fokus på digitalisering og på at have en konstruktiv dialog med myndighederne. Nu er det sommerferie, og vi holder en dialogpause.

FSR – danske revisorer ønsker medlemmer og samarbejdspartnere en god sommer.

Uddrag af forslag

Se alle forslagene her

Forslagene har numrene 649-690 i det samlede katalog.

 

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198