10. august 2022

Fagligt fokus

Bliv opdateret på revisors erklæringer

Sommeren har budt på opdatering af Erhvervsstyrelsens vejledning til revisors erklæringer og REVU’s udtalelser. Desuden kommer der om kort tid dokumentpakker til brug for revisorerklæringerne til slutafregningerne for kompensationsordningerne. Læs mere i Fagligt Fokus og bliv opdateret på erklæringsområdet.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen tilbage fra sommerferie, hvor Fagligt Fokus i denne uge stiller skarpt på revisors erklæringer.

Opdateret erklæringsvejledning

Erhvervsstyrelsen indledte sommerferien med at offentliggøre den opdaterede vejledning til revisors erklæringer (erklæringsvejledningen). Vejledningen har ikke været opdateret siden 2009, og det er derfor glædeligt, at den nu er opdateret.

Med et antal medlemmer fra Revisorrådet har vi deltaget i en arbejdsgruppe hos Erhvervsstyrelsen, som har arbejdet med opdateringen. Her har vi fokuseret på at få en mere tidssvarende vejledning, som vejleder om den gældende erklæringsbekendtgørelse og de regler, som gælder i dag.

Kender man i forvejen reglerne om revisors erklæringer i erklæringsbekendtgørelsen og de internationale revisionsstandarder (ISA), er der dog indholdsmæssigt ikke så meget nyt i den opdaterede erklæringsvejledning. I forhold til vejledningen fra 2009 er der:

  • foretaget en større gennemskrivning af afsnittene om revisionspåtegningen
  • indarbejdet nye afsnit om udvidet gennemgang samt
  • indarbejdet nye afsnit om revisorforordningens artikel 10, stk. 2, og ESEF-forordningen om de yderligere krav, der er til revisionspåtegningen for virksomheder af offentlighedens interesse (PIE-virksomheder).

Den nye vejledning udtrykker Erhvervsstyrelsens opfattelse af, hvordan reglerne i erklæringsbekendtgørelsen og kravene i revisorforordningen skal anvendes.

Opdaterede REVU-udtalelser

I starten af august blev REVU’s opdaterede udtalelser lagt på vores hjemmeside.

Opdateringen sker på baggrund af sidste års udtalelse om ajourføring af referencen til IESBA Coden, dvs. de internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd, i revisorerklæringerne.

Derudover har vi foretaget sproglige tilpasninger og præciseringer samt ajourført henvisninger som følge af ændringer til blandt andet erklæringsbekendtgørelsen og standarderne de seneste år.

Det fremgår indledningsvist i hver REVU-udtalelse, hvilke opdateringer der er foretaget.

COVID-19-slutafregninger

Den kommende tid vil for mange revisorer stå i COVID-19’s tegn. Vi håber alle, at det er sidste gang, vi stifter bekendtskab med COVID-19!

Slutafregningerne for lønkompensation, kompensation for tabt omsætning og kompensation for faste omkostninger er nu åbne, og virksomhederne skal have foretaget deres indberetninger senest den 30. september 2022.

Erhvervsstyrelsen arbejder på at åbne op for revisormodulerne til slutafregningerne senere på måneden, og i lighed med tidligere udarbejder vi dokumentpakker til brug for revisorerklæringerne, som skal afgives til de nævnte kompensationsordninger.

Følg med på vores Corona-site, hvor vi i øvrigt også lige har indlæst to dokumentpakker på mink-området (og følgeerhverv), som Kopenhagen Fur i samarbejde med BDO har udviklet og stiller til rådighed.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber