Arla

Vinder af CSR Prisen 2021 i kategorien stor unoteret dansk virksomhed


Tilykke til Arla, som vinder CSR Prisen 2021.

Dommerpanelet fremhæver deres rapport som datadrevet, systematisk og substantiel. De sætter læseren godt ind i de centrale bæredygtighedsemner i jeres forretning. De får ros for at tale lige ind i klimaagendaen, debatten om landbrugets rolle og grøn markedsføring, som fylder i det offentlige rum.

De er rigtig stærke på datadelen og har for første gang revisorerklæring med høj grad af sikkerhed på de fleste af jeres ESG-nøgletal. De følger Greenhouse Gas protokollen, og deres klimaregnskab bliver særlig fremhævet for deres indsatser på scope 3 og rapportering på gårdniveau.

”Vi er meget stolte og beærede over at vinde prisen. Vi stræber efter at være ansvarlige og åbne om vores udfordringer, dilemmaer og løsninger, og vi ønsker hele tiden at løfte vores rapportering. Det, at vi nu har revisorerklæring på størstedelen af vores ESG-nøgletal, gør, at vi i vores samarbejde og kommunikation kan vise, at vores arbejde er baseret på videnskabeligt grundlag og leverer reelle resultater. Der ligger et omfattende arbejde bag vores rapportering, fra både medarbejdere og landmænd, og de fortjener en stor ros,” siger CMO og head of CSR i Arla, Hanne Søndergaard.

Dommerpanelet fremhæver desuden Arlas Corporate Responsibililty Report 2020, som datadrevet, systematisk og substantiel.

Rapporten italesætter Arlas formål indenfor bæredygtighed og redegør i detaljer om mælkeproduktionens høje CO2 aftryk og påvirkning af naturen, samt hvordan virksomheden konkret arbejder med at håndtere dette (s. 12-25).

Der er særlig ros til rapportens omtale af arbejdet med vurdering af menneskerettigheder og de væsentlige menneskerettighedsspørgsmål, som Arla fokuserer på (s. 35-38). 

Rapportens sektion om ambitioner og udviklingsdata behandler konsekvent væsentlige bæredygtighedsemner, og der er klar kobling mellem Arlas vurdering af væsentlighed (s. 58) og de emner, der behandles igennem hele rapporten. Samtidig suppleres nøgletal inden for ESG (s. 56) af yderligere udviklingsforklaringer i årsrapporten.
 
Dommerpanelet så gerne, at rapporten i endnu højere grad italesatte Arlas indsatser og forventninger til plantebaserede alternativer samt fik en mere ligelig vægtning mellem E, S og G ved at komme mere ind på sociale forhold, inklusiv i relation til grøn omstilling, og den ledelsesmæssige forankring af arbejdet med bæredygtighed i Arla.
 

Kort om Arla og rapporten
Arla Foods amba er et internationalt mejeriandelsselskab, som er ejet af flere end 9.000 mælkeproducenter i syv europæiske lande. Arla beskæftiger flere end 20.000 medarbejdere globalt, og virksomheden har hovedkontor i Viby J.

Arla er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a og rapporten, der er på 63 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact.

Rapporten har datatabel med fem års data (s. 56), herunder med scopeopdelte CO2-udledninger, og tilhørende regnskabspraksis. Der er reference til Konsoliderede ESG-nøgletal (15 sider), som indeholder udviklingsforklaringer og revisors erklæring (ISAE 3000, kombineret høj og begrænset sikkerhed) dækker ESG tabellen i årsrapporten.

Del til: