CSR Publikationer

Pjecer, foldere, faktaark og andre publikationer.


Her finder du udvalgte publikationer, som FSR - danske revisorer og CSR-udvalget har udarbejdet eller været med til at udarbejde. Publikationerne vedrører emner indenfor ikke-finansiel information.

 

 • Opdatering af ESG hoved- og nøgletal i årsrapporten
  FSR - dansk revisorer har i samarbejde med Finansforeningen / CFA Society Denmark og Nasdaq - opdateret publikationen med de 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten. Publikationen findes ligeledes i en engelsk udgave.
  Publiceret d. 19. januar 2022
   
 • De nominerede til CSR Prisen 2021
  Læs om de seks nominedere virksomheder til CSR Prisen 2021. Her er både ros og forslag til forbederinger samt gode råd til arbejdet med rapportering om samfundsansvar.
  Publiceret d. 7. oktober 2021
   
 • SMV COP 2021
  Tillykke til de otte små- og mellemstore virksomheder, der er kommet på SMV-COP-listen 2021 og som udmærker sig for deres rapportering om bæredygtighed. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer udgiver listen for at inspirere andre SMV’er med eksempler på god praksis.
  Publiceret d. 7. september 2021
   
 • De nominerede til CSR Prisen 2020
  Læs om de syv nominedere virksomheder til CSR Prisen 2020. Her er både ros og forslag til forbederinger samt gode råd til arbejdet med rapportering om samfundsansvar.
  Publiceret d. 16. oktober 2020
   
 • SMV COP 2020
  Igen i år har Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer gennemgået en række indsendte rapporter fra små og mellemstore virksomheder, der gør det godt indenfor bæredygtighed og samfundsansvar. I år blev blandt andre Troldtekt og Missionpharma føjet til listen.
  Publiceret d. 1. september 2020
   
 • Tjekliste til § 99 a: Redegørelse for samfundsansvar   
  Gør brug af FSR - danske revisorers nye tjekliste for oplysninger i årsrapporten ved redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. Tjeklisten er tænkt til brug for store virksomheder i klasse C og klasse D-virksomheder, men kan også anvendes af små og mellemstore virksomheder, der frivilligt ønsker at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens oplysningskrav.
  Publiceret den 28. december 2020.  
   
 • Tjekliste til § 99 b og § 139 c: Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen    
  Gør brug af FSR - danske revisorers tjeklister til at sikre overholdelse af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætninger af ledelsen er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.
  Publiceret den 17. december 2019.
   
 • SMV COP 2019
  De danske små og mellemstore virksomheder (SMV) kan også lave gode bæredygtighedsrapporter. Det beviser blandt andre GrønlandsBANKEN og e-Boks, der er blandt de seks SMV’er, der i denne publikation bliver fremhævet for deres rapportering på samfundsansvar. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer står bag det nye initiativ 'SMV COP 2019', som skal motivere andre SMV’er til at løfte deres bæredygtighedsarbejde.
  Publiceret den 1. november 2019.
   
 • Guide til forbedring af kvaliteten af ESG-informationer.    
  The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og FSR – danske revisorer har publiceret en guide – den først af sin slags – til, hvordan selskaber kan forbedre kvaliteten af og tilliden til deres miljø-, sociale og ledelsesmæssige (ESG) informationer ved at gøre brug af interne kontroller. Guiden er udarbejdet på engelsk.
  Publiceret den 25. juni 2019.
   
 • Analyse af de 50 største danske virksomheders CSR rapportering    
  Med denne analyse sætter FSR - danske revisorer brugsværdien af virksomhedernes rapportering i centrum. Vi ser på, om brugerne informeres om virksomhedens forretningsmuligheder og risici i forhold til CSR, og om rapporten gør det muligt for brugerne at vurdere informationernes pålidelighed, så de kan lade rapporten påvirke deres beslutninger og engagement i virksomheden.
  Publiceret den 10. oktober 2018.

   
 • Hvilken sikkerhed følger med revisors erklæring på CSR-rapporten?    
  FSR – danske revisorer har udarbejdet et faktaark, der giver et overblik over hvilken grad af sikkerhed, som følger med, når revisor afgiver en erklæring på CSR- eller ESG-informationer.
  Publiceret den 2. oktober 2018.
   
 • Fremtidens Rapportering
  I dette særmagasin sætter FSR - danske revisorer fokus på fremtidens rapportering. Læs med og få bud på, hvordan virksomhederne ser rapportering i fremtiden. Magasinet findes også i en engelsk udgave kaldet Future Reporting.
  Publiceret den 31. august 2016.

Del til: