CSR Publikationer

Pjecer, foldere, faktaark og andre publikationer.


Her finder du udvalgte publikationer, som FSR - danske revisorer og CSR-udvalget har udarbejdet eller været med til at udarbejde. Publikationerne vedrører emner indenfor ikke-finansiel information.
 

 • De nominerede til CSR Prisen 2019     
  Læs om de syv nominerede virksomheders rapportering om samfundsansvar (CSR). Der er god inspiration at hente fra både børsnoterede og ikke-noterede selskaber.
  Publiceret den 1. november 2019.
   
 • SMV COP 2019
  De danske små og mellemstore virksomheder (SMV) kan også lave gode bæredygtighedsrapporter. Det beviser blandt andre GrønlandsBANKEN og e-Boks, der er blandt de seks SMV’er, der i denne publikation bliver fremhævet for deres rapportering på samfundsansvar. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer står bag det nye initiativ 'SMV COP 2019', som skal motivere andre SMV’er til at løfte deres bæredygtighedsarbejde.
  Publiceret den 1. november 2019.
   
 • Guide til forbedring af kvaliteten af ESG-informationer.    
  The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og FSR – danske revisorer har publiceret en guide – den først af sin slags – til, hvordan selskaber kan forbedre kvaliteten af og tilliden til deres miljø-, sociale og ledelsesmæssige (ESG) informationer ved at gøre brug af interne kontroller. Guiden er udarbejdet på engelsk.
  Publiceret den 25. juni 2019.
   
 • ESG hoved- og nøgletal i årsrapporten
  FSR - dansk revisorer har i samarbejde med Finansforeningen / CFA Society Denmark og Nasdaq - med assistance fra ESG Research - udarbejdet 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten. Publikationen findes ligeledes i en engelsk udgave.
  Publiceret den 14. juni 2019.
   
 • Analyse af de 50 største danske virksomheders CSR rapportering    
  Med denne analyse sætter FSR - danske revisorer brugsværdien af virksomhedernes rapportering i centrum. Vi ser på, om brugerne informeres om virksomhedens forretningsmuligheder og risici i forhold til CSR, og om rapporten gør det muligt for brugerne at vurdere informationernes pålidelighed, så de kan lade rapporten påvirke deres beslutninger og engagement i virksomheden.
  Publiceret den 10. oktober 2018.
   
 • Publikation om de seks nominerede virksomheder til CSR Prisen 2018   
  Dommerpanelet har til CSR Prisen 2018 nomineret seks virksomheder, som særligt udmærker sig for deres rapportering om samfundsansvar. I denne publikation kan du bliver klogere på CSR Prisen, de nominerede, kriterierne og dommerpanelet.
  Publiceret den 10. oktober 2018.
   
 • Hvilken sikkerhed følger med revisors erklæring på CSR-rapporten?    
  FSR – danske revisorer har udarbejdet et faktaark, der giver et overblik over hvilken grad af sikkerhed, som følger med, når revisor afgiver en erklæring på CSR- eller ESG-informationer.
  Publiceret den 2. oktober 2018.
   
 • Fremtidens Rapportering
  I dette særmagasin sætter FSR - danske revisorer fokus på fremtidens rapportering. Læs med og få bud på, hvordan virksomhederne ser rapportering i fremtiden. Magasinet findes også i en engelsk udgave kaldet Future Reporting.
  Publiceret den 31. august 2016.

Del til: